Wojtaszek, Adam (Dyrektor IJ)

Current announcements:

Bieżące informacje:

 

dr hab. Adam Wojtaszek, prof. UŚ

Director of the Institute of Linguistics
Dyrektor Instytutu Językoznawstwa
 

Office / gabinet: 4.54
Phone: (+48) 32 3640854
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

External web pages / strony internetowe poza IJA:


Google Scholar: http://scholar.google.pl/citations?user=_bHhmXwAAAAJ&hl=pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Wojtaszek

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0308-4337

 

Office hours:

for staff: Friday, 9:00-12:00, room 4.54

for students: Wednesday, 13:00-13:45, room 4.54

Dyżur:

dla pracowników: Piątek, 9:00-12:00, gabinet 4.54

dla studentów: Środa, 13:00-13:45, gabinet 4.54

 

Subjects taught this academic year / przedmioty wykładane w tym roku akademickim:

 • MA Seminar (seminarium magisterskie)
 • Contrastive linguistics (językoznawstwo kontrastywne)

Publications / publikacje

 • 2 books / 2 monografie
 • 9 editorships / 9 książek redagowanych
 • c. 30 articles (in periodicals and edited collections) / ok. 30 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach zbiorowych
 • 5 reviews / 5 recenzji wydawniczych
 • editor of a journal / funkcja redaktora naczelnego: Theory and Practice of Second Language Acquisition

 

 • Wojtaszek, A. (2019). Surprising turns of the persuasive path: exploitation of conceptual blending in Polish medical advertising. Linguistica Silesiana 40, 361-383.
 • Wojtaszek, A. (2018). Avialinguistics : the study of language for aviation purposes : [review] by Adam Wojtaszek. Theory and Practice of Second Language Acquisition 4(2), 137-143.
 • Wojtaszek, A. (2017). What you'll never manage to read - the small print component of televised commercials for erection stimulants. Linguistica Silesiana 38, 209-225.
 • Gabryś-Barker, D., D. Gałajda, A. Wojtaszek, P. Zakrajewski (eds.) (2017). Muliticulturalism, Multilingualism and the Self. Cham: Springer (XII + 198 pages, Preface – 2 pages)
 • Bury, B. and A. Wojtaszek (2017). Linguistic regularities of LOLspeak. Sino-US English Teaching, 14(1), 30-41. doi:10.17265/1539-8072/2017.01.005
 • Wojtaszek, A. (2016b). Thirty years of Discourse Completion Test in Contrastive Pragmatics research. Linguistica Silesiana 37, 161-173.
 • Wojtaszek, A. (2016a). Multimodal integration in the perception of press advertisements within the Dynamic Model of Meaning. Lodz Papers in Pragmatics 12(1), 77-101.
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (2016). Contemporary perspectives on cross-linguistic influence. In: R. Alonso Alonso (ed.) Crosslinguistic Influence in Second Language Acquisition (215-224). Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters.
 • Wojtaszek, A. (2015). Recenzja dorobku naukowego John’a M. Swales’a, In: M. Pogłódek (ed.) John Malcolm Swales. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis (54-67). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gabryś-Barker, D. and A. Wojtaszek (eds.) (2014). Studying Second Language Acquisition from a Qualitative Perspective. Heidelberg: Springer (218 pages, Introduction – 1 page).
 • Wojtaszek, A. (2014b). Relative salience of formal aspects of advertising discourse: a comparative account. In: Grzegorz Drożdż, (ed.) Dimensions of the Word (158-178). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
 • Wojtaszek, A. (2014a). Breaking the rules and searching for standards in e-mail communication between academics. In: Andrzej Łyda & Krystyna Warchał (eds.) Occupying Niches: Interculturality, Cross-culturality and Aculturality in Academic Research (199-216). Heidelberg: Springer.
 • Wojtaszek, A. (2012). Morphosyntactic development. In: Danuta Gabryś-Barker (ed.) Readings in Second Language Acquisition (69-91). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011c). Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin, Heildelberg: Springer (290 pages, Introduction – 4 pages).
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011b). Individual Learner Differences in SLA. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications (344 pages, Introduction – 3 pages).
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2011a). The Acquisition of L2 Phonology. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications. (182 pages, Introduction – 4 pages).
 • Wojtaszek, A. (2011b). Optimal innovation in press advertisements. Linguistica Silesiana , 32, 121-132.
 • Wojtaszek, A. (2011a). Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW (282 pages).
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2010). Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications (190 pages, Introduction – 4 pages).
 • Wojtaszek, A. (2010d). What do we study when we study the use of borrowings in advertisements? Linguistica Silesiana , 31, 209-218.
 • Wojtaszek, A. (2010c). Pół żartem, pół serio, czyli po co reklamodawcy manipulują stereotypami, In: Janusz Arabski & Justyna Ziębka (eds.), Płeć języka, język płci (229-248). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2010b). Relative salience of information and associative connotations in press advertisements, In: Leonor Scliar-Cabral (ed.), Psycholinguistics. Scientific and technological challenges (364-376). Porto Alegre: EDIPUCRS.
 • Wojtaszek, A. (2010a). Przetwarzanie informacji w komunikacji masowej: reklama prasowa w oczach zróżnicowanych odbiorców, In: Joanna Nijakowska (ed.), Język a komunikacja: interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym (237-255). Kraków: Tertium.
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2009b) Language Learning Studies. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW. (208 pages, Preface – 1 page).
 • Arabski, J. and A. Wojtaszek (eds.) (2009a) Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Katowice: Wydawnictwo UŚ/Oficyna Wydawnicza WW. (335 pages, Preface – 1 page).
 • Wojtaszek, A. (2009c). Information processing and recall of foregrounded elements in Polish press advertisements. Linguistica Silesiana, 30, 169-184.
 • Wojtaszek, A. (2009b). Forms of salutations in Polish student-to-teacher electronic mails, in: Maria Wysocka (ed.), On Lanugage Structure, Acquisition and Teaching (243-255). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtaszek, A. (2009a). Przekraczanie granic znaczeniowych w kontekstach familijnych, In: Andrzej Łyda & Krystyna Warchał (eds.), Granice rozmyte – terytoria niczyje. Studia z zakresu języka i kultury (21-30). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2008). Errare necesse est – o tajnikach nawigacji po wzburzonych falach współczesnej reklamy, In: Małgorzata Kita (ed.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej (271-283). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2007c). Informatyczna e-wolucj@ języka w przestrzeni wirtualnej, In: Andrzej Łyda (ed.), Przestrzenie języka (151-170). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2007b). What is the message? Mental processing of advertising claims, In: Janusz Arabski (ed.), Challenging tasks for psycholinguistics in the new century (293-306). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojtaszek, A. (2007a). The ‘Politeness’ framework in the contrastive study of Polish and British commercials, in: Linguistica Silesiana, 28, 81-95.
 • Wojtaszek, A. (2005). Teraz albo nigdy – perswazyjne użycie czasu w reklamie, In: Ewa Borkowska & Andrzej Łyda (eds.), Czas w języku i kulturze (110-120). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2004b). Stereotypes of women in Polish radio and press advertisements, In: Anthony Barker (ed.), The Power and Persistence of Stereotypes (217-228). Aveiro: Universidade de Aveiro.
 • Wojtaszek, A. (2004a). Functions of English in Polish press advertisements, In: Ewa Borkowska & Andrzej Łyda (eds.), Wor(l)ds in transition (45-55). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2003). Reklama - odzwierciedlenie kultury? In: Alina Jackiewicz (ed.), Zeszyty naukowe NKJO w Zabrzu (81-90). Zabrze: Wydawnictwo NKJO w Zabrzu.
 • Wojtaszek, A. (2002c). Deciphering Radio Commercials – A Pragmatic Perspective, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (250 pages)
 • Wojtaszek, A. (2002b). Niewerbalne elementy perswazji w reklamie radiowej, In: Janusz Arabski (ed.), Z problematyki języków specjalistycznych (113-126). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (2002a). Oxford English Dictionary - Wielki Słownik Angielsko-Polski PWN – Oxford, collective work, Adam Wojtaszek: preparation of some dictionary entries (draft – duck), Oxford: Oxford University Press / Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wojtaszek, A. (1999b). Perswazja w języku reklam radiowych, In: Janusz Arabski (ed.), Język - biznes – media (83-95). Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
 • Wojtaszek, A. (1999a). A Diachronic Look at the Process of Foreign Culture Acquisition, In: Maria Wysocka (ed.), On Language Theory and Practice (257-268). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wojtaszek, A. (1998). The process of Foreign Culture Acquisition in present-day Poland, In: Janusz Arabski (ed.), Studies in Foreign Language Learning and Teaching, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Wojtaszek, A. (1997b). Struktura pragmatyczna reklam radiowych w języku polskim i angielskim, In: Janusz Arabski (ed.), Język biznesu - języki specjalistyczne, Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO
 • Wojtaszek, A. (1997a). Transfer of pragmalinguistic behaviour - looking for evidence”, In: Janusz Arabski (ed.), Foreign Language Acquisition Studies, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Degrees / Stopnie i tytuły naukowe

 

2011             Associate Professorship at the Faculty of Philology, University of Silesia, in the discipline of Linguistics / Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 

1999             PhD degree at the Faculty of Philology, University of Silesia, in the discipline of Linguistics / Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 

1994             M.A. degree with honours (Linguistics) at the Institute of English, University of Silesia / Stopień magistra filologii angielskiej z wyróżnieniem (językoznawstwo), Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski

 

1992-1994     M.A. course: Translation specialisation with the German language at the Institute of English, University of Silesia / Studia magisterskie na specjalności tłumaczeniowej z językiem niemieckim, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski

 

1992-1993     M.A. postgraduate course in Theoretical and Applied Linguistics at Durham University, UK (honours) / Studia magisterskie w zakresie językoznawstwa teoretycznego i stosowanego (ukończone z wyróżnieniem), Uniwersytet w Durham

 

Research interests / Zainteresowania badawcze

 

 • Linguistic pragmatics / pragmatyka językowa
 • Specialized registers / rejestry specjalistyczne
 • Language of advertising / język reklamy
 • Contrastive linguistics / językoznawstwo kontrastywne
 • Language change / zmiany językowe
 • Translation studies / badania tłumaczeniowe

 

Teaching experience / Wykładane przedmioty

 

 • M.A. seminars / Seminaria magisterskie (specialized registers, language of advertising, linguistic pragmatics, contrastive studies, translation studies)
 • Courses / Kursy: Contrastive Linguistics, Theory of Translation, Descriptive Grammar, Introduction to Linguistics, Specialized Translation, Practical Grammar, Phonetics and Phonology

 

Professional experience / Doświadczenie zawodowe

 

2019-           Director of the Institute of Linguistics / Dyrektor Instytutu Językoznawstwa

2016-2019    Director of the Institute of English / Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego

2008-2016    Deputy Director at the Institute of English / Zastępca Dyrektora IJA

2012-           Head of the Department of Specialized Languages / Kierownik Zakł. Jęz. Specjalist.

2004-           Member of the Institute Council / Członek Rady Instytutu

1999-2004    Examinations for sworn translators / Egzaminy dla tłumaczy przysięgłych

1994-           Translation and interpreting / Tłumaczenia pisemne i ustne

 

Professional organizations

 

 • International Society for Applied Psycholinguistics (ISAPL)
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Polish Linguistics Association, PTJ)
 • European Society for the Study of English (ESSE)
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (Polish Association for the Study of English - PASE)

 

Editorial / Funkcje redakcyjne i recenzowanie

 

 • Editor-in-chief: Theory and Practice of Second Language Acquisition  (with prof. Danuta Gabryś-Barker)
 • reviews: Linguistica Silesiana, SLing (Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis), Poznan Linguistic Meeting Yearbook

 

Scholarships /  Stypendia

 

 • 1992/3   TEMPUS Mobility Grant: MA in Linguistics at Durham University, UK
 • 1999      TEMPUS Mobility Grant: Course Development (Contrastive Linguistics, Durham University, UK

 

Visiting lecturer / Wykłady gościnne

 

            ERASMUS visits / wizyty w ramach programu Erasmus:

 

 • 2010 – Halic University, Istanbul, Turkey
 • 2011 – Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Spain
 • 2012 – Universidad de Malaga, Spain
 • 2013 – Otto Friedrich Universitaet, Bamberg, Germany
 • 2014 – Universidad de Huelva, Huelva, Spain
 • 2017 – Fachakademie fuer Ubersetzen und Dolmetschen, Kempten, Germany
 • 2019 – Kazakh State Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan
 • 2019 – Universita degli Studi di Sassari, Włochy

 

Supervised Ph.D. theses / Opieka nad pracami doktorskimi

completed / ukończone

 • Rafał Matusiak: Linguistic indeterminacy in the law. Semantic-pragmatic analysis of legal definitions of selected offences in the criminal law of England and Wales (Językowa niedookreśloność w prawie. Semantyczno-pragmatyczna analiza definicji legalnych wybranych przestępstw w prawie karnym Anglii i Walii), 10-01-2020
 • Eleonora Pawłowicz: A comparative corpus analysis of English and Polish equestrian specialized vocabulary concerning dressage and horse training [Porównawcza analiza korpusowa angielskiego i polskiego specjalistycznego słownictwa jeździeckiego z zakresu ujeżdżenia i treningu koni], 30-09-2014

 

in progress (accepted by the Faculty Council / Scientific Board of the Institute) prowadzone (zatwierdzone przez Radę Wydziału / Radę Naukową Instytutu):

 • Beata Bury: English morpho-lexical borrowings in Polish business blogs (Angielskie zapożyczenia morfologiczno-leksykalne na polskich blogach biznesowych) - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 • Anna Stwora: Synergistic application of metaphorical and humorous elements in Polish and English advertising discourse (Synergiczne zastosowanie elementów metaforycznych i humorystycznych w polskim i angielskim dyskursie reklamowym) - Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Magdalena Baczyńska: Comparative analysis of the translations performed by sworn translators of English appointed prior to and following the Act on Sworn Translators of 2004. A study in the field of legal translation  (Analiza porównawcza tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych języka angielskiego przed oraz po wejściu Ustawy o Zawodzie Tłumacza Przysięgłego z 2004 roku.  Studium z dziedziny przekładu tekstów prawniczych) - Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

 


Ph.D. theses reviewed / recenzje prac doktorskich

 

 • Joanna Jasińska-Bryjak: Language Contact and its Consequences: a Case Study of Polish and English in a Global Corporation [Kontakt językowy oraz jego następstwa na przykładzie języka polskiego i angielskiego w korporacji globalnej], 24-03-2014
 • Jacek Szajewski: Lexical Bundles in American Academic Spoken English: A Corpus Study [Konwencjonalne ciągi leksykalne w amerykańskiej mówionej angielszczyźnie akademickiej: badania korpusowe], 05-06-2014
 • Julita Woźniak: Discursive representations of Polish migrants in the British media space: 'Us' and 'Them' relation in selected press titles [Dyskursywne reprezentacje polskich imigrantów w brytyjskiej przestrzeni medialnej: relacja 'my' - 'oni' w wybranych tytułach prasowych], 30-09-2015
 • Grzegorz Cebrat: Death notice as a genre: an analysis of 'The New York Times' online edition [Nekrolog jako gatunek tekstu - analiza wydania internetowego 'The New York Times'], 30-05-2016
 • Edyta Źrałka: Manipulation in the translation of British and American press articles into Polish in the communist era. The case of 'Forum' magazine in 1965-89 [Manipulacja w tłumaczeniu brytyjskich i amerykańskich artykułów prasowych na język polski w erze komunizmu. Przypadek tygodnika 'Forum' w latach 1965-89], 02-12-2016
 • Anna Miś: The identity of cosmopolitan women - the beauty myth in horoscopical discourse [Tożsamość kosmopolitycznych kobiet - mit piękna w dyskursie horoskopowym], 07-03-2017

 

Post-doctoral theses reviewed / recenzje w postępowaniach habilitacyjnych

 

 • Dorota Zielińska-Długosz: Proceduralny model języka. Językoznawstwo z pozycji teorii modeli nauk empirycznych [Procedural Model of Language: Linguistics from the Perspective of Empirical Sciences], 23-09-2013, University of Silesia in Katowice
 • Ewa Donesch-Jeżo: Akademicki dyskurs medyczny w językach angielskim i polskim w ujęciu lingwistycznym i metodycznym: artykuł naukowy i jego abstrakt [Academic Medical Discourse in English and Polish – Scientific Article and its Abstract], 07-11-2013, Jagiellonian University, Kraków
 • Krystyna Warchał: Badania nad angielskim i polskim dyskursem akademickim [Investigating English and Polish academic discourse], 18-10-2016, University of Silesia in Katowice
 • Marcin Zabawa: Studia nad angielskimi zapożyczeniami semantycznymi oraz kalkami wyrazowymi i frazeologicznymi w polskim języku informatyki w odmianie potocznej [English semantic loans, loan translations, and loan renditions in informal Polish of computer users], 20-02-2018, University of Silesia in Katowice
 • Katarzyna Molek-Kozakowska: Językowy i retoryczny wymiar dziennikarstwa popularnego: propozycja metody badawczej i jej empiryczna weryfikacja w krytycznej analizie dyskursu dwóch korpusów tekstów specjalistycznych [Linguistic and rhetorical dimention of popular journalism: a proposal for a research method and its empirical verification in Critical Discourse Analysis of two specialized texts corpora], 12-07-2018, University of Opole
 • Justyna Leśniewska: Frazeologiczne aspekty przyswajania i używania przedimków w języku angielskim jako obcym [Phraseological aspects of acquisition and use of articles in English as a Foreign Language], TBA

 

Conferences attended, papers presented / Udział w konferencjach, wygłoszone referaty

 • October, 2019, Shenyang, China, Language, Data, Culture Conference, invited paper: "Exploitation of meaning encoding affordances in Chinese, Polish and British press advertising: a qualitative account"
 • May, 2019, Szczyrk, 31st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition", "From code switching to translanguaging"
 • January, 2019, Oriental Meetings in Sosnowiec (OMIS), plenary paper: "Exploitation of meaning encoding affordances in Chinese press advertising: a qualitative account"
 • June, 2018, Nikosia, Cyprus, Intercultural Pragmatics and Communication Conference, paper: "Does the small print really matter? The influence of explicit exposure to the disclaimers on the perception of TV commercials"
 • May 2018, Szczyrk, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, "Identity in second language acquisition and foreign language learning"
 • November 2017, Szczyrk, 3rd Silesian Meeting of Young Scholars / 2nd Young Researchers' International Symposium on Multilingualism, "Workshop on academic journal editing"
 • October 2017, Katowice, Various Dimensions of Contrastive Studies 4 (VDOCS-4) Conference
 • May 2017, Szczyrk, 29th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, "The impact of learning environments on second language acquisition and foreign language learning"
 • May 2017, Łódź, "New Developments in Linguistic Pragmatics”, paper: "The path to persuasion leads through surprise – skillful exploitation of contextual combination in advertising"
 • March 2017, Katowice, "Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy"
 • October 2016, Katowice, Various Dimensions of Contrastive Studies 3 (VDOCS-3) Conference
 • June 2016, Split, 7th Intenational Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, paper: "Selective foregrounding of contextual elements as a form of message enrichment in advertising"
 • May 2016, Szczyrk, 28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, "Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning"
 • March/April 2016, Szczyrk, 25th Annual PASE Conference
 • October 2015, Szczyrk, Various Dimensions of Contrastive Studies 2 (VDOCS-2) Conference, plenary paper: "Thirty years of the Discourse Completion Test in contrastive pragmatic research"
 • June 2015, Katowice, Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, plenary paper: "Reklama prasowa jako artefakt multimedialny – kodowanie znaczenia na styku przekazu słownego i obrazowego"
 • May 2015, Szczyrk, 27th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Positive psychology in second/foreign language acquisition and learning”
 • April 2015, Łódź, New Developments in Linguistic Pragmatics, paper: "The Stratified Model of Context Structure applied to press advertisements: theoretical predictions vs. viewers’ responses"
 • November 2014, Szczyrk, 2nd Silesian Meetings of Young Scholars (SMYS)
 • October 2014, Szczyrk, Various Dimensions of Contrastive Studies (VDOCS) Conference
 • May 2014, Szczyrk, 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Material culture in studying second/foreign language acquisition and learning”
 • April 2014, Sosnowiec, Linguistic Snapshots – Language and Cognition 3 (LISLAC)
 • March 2014, Sosnowiec, Spotkania wschodnie
 • December 2013, Sosnowiec, Conference “Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe”
 • June 2013, Katowice, Conference “Continuity and Change in the English Language and Culture”, plenary paper: “Exploitation of sex stereotypes in advertising: extension and refinement”
 • May 2013, Szczyrk, 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition”
 • April 2013, Sosnowiec, The Sosnowiec Symposium on Communication across Cultures, “Face and Interaction”
 • April 2013, Ustroń, CLIL Conference “Modernizing Educational Practice”
 • March 2013, Szczyrk, 1st Silesian Meetings of Young Scholars (SMYS)
 • March 2013, Sosnowiec, Linguistic Snapshots – Language and Cognition 2 (LISLAC)
 • September 2012, Brno, Czech Republic, 5th Brno Conference on Linguistic Studies in English, paper: Who controls the English language in the Global Village?”
 • May 2012, Łódź, 6th Lodz Symposium on New Developments in Linguistic Pragmatics (NDLP2012), paper: “The Stratified Model of Context Structure in the Study of Press Advertisements”
 • May 2012, Szczyrk, 24th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Language Awareness in Second / Foreign Language Learning”
 • October 2011, Łódź, Conference “Cognition, Conduct & Communication (CCC2011), paper: Relative salience of formal aspects of advertising discourse: A comparative account”
 • June 2011, Sosnowiec, 2nd International PRISEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language
 • May 2011, Szczyrk, 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning”
 • June 2010, Bari, Italy, 9th Congress of ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics), paper: ”The role of salience in selective reading of press advertisements”
 • May 2010, Szczyrk, 22nd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning”
 • November 2009, Katowice, Conference “Sex of language, language of sex”, organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper: “Pół żartem, pół serio, czyli po co reklamodawcy manipulują stereotypami”
 • May 2009, Szczyrk, 21st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Individual Learner Differences in Second Language Acquisition”
 • September 2008, Łódź, Conference ”Language-Cognition-Behaviour”, presentation “Przetwarzanie informacji w komunikacji masowej: reklama prasowa w oczach zróżnicowanych odbiorców”
 • June 2008, Katowice, Conference ”Thinking about a word: fuzzy borders and no man’s territories”, organized by Silesian School of Economics and Languages, presentation “Przekraczanie granic znaczeniowych w kontekstach familiarnych”
 • May 2008, Szczyrk, 20th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition “Phonological Issues in Language Acquisition and Learning”
 • March 2008, Katowice, Conference ”Language Error in Multidisciplinary Perspectives”, organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, presentation “Errare necesse est – o tajnikach nawigacji po wzburzonych falach współczesnej reklamy”
 • November 2007, Porto Alegre, Brazil, 8th ISAPL (International Society of Applied Psycholinguistics) Congress, paper: “Relative salience of information and associative connotations in press advertisements”
 • May 2007, Szczyrk, 19th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition “Neurolinguistic perspectives on language acquisition and learning”
 • April 2007, Szczyrk, PASE (Polish Association for the Study of English) Conference
 • May 2006, Szczyrk, 18th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • November 2005, Katowice, Conference “Przestrzeń w języku i kulturze” (Space in language and culture), organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper: “Informatyczna e-wolucj@ języka w przestrzeni wirtualnej”
 • September 2005, Santiago de Compostela, Spain, 4th International Conference of Contrastive Linguistics, paper: “The ‘Politeness’ framework in the contrastive study of Polish and British commercials”
 • May 2005, Szczyrk, 17th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • November 2004, Ustroń, Conference “Czas w języku i kulturze” (Time in language and culture), organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper: “Teraz albo nigdy – perswazyjne użycie czasu w reklamie”
 • September 2004, Cieszyn, 7th ISAPL Congress, paper: “What is the message? Mental processing of advertising claims”
 • November 2003, Aveiro, Portugal, Conference “The Power and Persistence of Stereotypes”, paper: “Stereotypes of women in Polish press advertisements”
 • September 2003, Santiago de Compostela, Spain, 3rd Itnernational Conference of Contrastive Linguistics, paper: “Functions of English in Polish press advertisements”
 • May 2003 Szczyrk, 16th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Language Contact and Trasfer”
 • May 2002, Szczyrk, 15th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Pragmatic Acpects of Language Acquisition”
 • April 2002, Kazimierz Dolny, PASE Conference, paper: “Advertising - a mirror of culture?”
 • October 2001, Kraków, Conference “Zmiany i rozwój języka i tożsamości narodowej – trendy w procesie integracji europejskiej” (Changes and development of language and identity – trends in the process of European integration)
 • September 2001, Ustroń, Conference “Przeobrażenia w językach specjalistycznych” (Transformations in Specialized Languages) organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper:“Niewerbalne elementy perswazji w reklamie radiowej”
 • May 2001, Szczyrk, 14th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Vocabulary acquisition”
 • April 2001, Kraków, PASE Conference
 • September 2000, Kraków: EUROSLA 10
 • October 1999, Szczyrk, 12th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • June 1999, Lund, Sweden: EUROSLA 9
 • May 1999, Katowice, Conference “Język - Biznes – Media” (Language-Business-Media) organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper: “Perswazja w języku reklam radiowych”
 • May 1998, Szczyrk, 11th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, paper: “A Diachronic Look at the Process of Foreign Culture Acquisition”
 • May 1997, Katowice, 1st All-Polish Conference “Języki Specjalistyczne” (Specialized Languages) organized by Silesian School of Economics and Languages in Katowice, paper: “Struktura pragmatyczna reklam radiowych w języku polskim i angielskim”
 • May 1997, Szczyrk, 10th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • May 1996, Szczyrk, 9th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, paper: “The process of Foreign Culture Acquisition in present-day Poland”
 • May 1995, Szczyrk, 8th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, paper: “Transfer of pragmalinguistic behaviour - looking for evidence”

 

(Co-)Organizer of conferences / (Współ-) organizacja konferencji

 • May, 2019, Szczyrk, 31st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition", "From code switching to translanguaging"
 • May 2018, Szczyrk, 30th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, "Identity in second language acquisition and foreign language learning"
 • November, 2017, Szczyrk, 3rd Silesian Meeting of Young Scholars / 2nd Young Researchers' International Symposium on Multilingualism
 • May 2017, Szczyrk, 29th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, " The impact of learning environments on second language acquisition and foreign language learning "
 • May 2016, Szczyrk, 28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, "Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning"
 • March/April 2016, Szczyrk, 25th Annual PASE Conference
 • May 2015, Szczyrk, 27th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Positive psychology in second/foreign language acquisition and learning”
 • November 2014, Szczyrk, 2nd Silesian Meetings of Young Scholars (SMYS)
 • May 2014, Szczyrk, 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Material culture in studying second/foreign language acquisition and learning”
 • May 2013, Szczyrk, 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Qualitative approach in researching second/foreign language acquisition”
 • March 2013, Szczyrk, 1st Silesian Meetings of Young Scholars (SMYS)
 • May 2012, Szczyrk, 24th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Language Awareness in Second / Foreign Language Learning”
 • June 2011, Sosnowiec, 2nd International PRISEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language
 • May 2011, Szczyrk, 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “The Affective Dimension in Language Acquisition and Learning”
 • May 2010, Szczyrk, 22nd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning”
 • May 2009, Szczyrk, 21st International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Individual Learner Differences in Second Language Acquisition”
 • May 2007, Szczyrk, 19th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition “Neurolinguistic perspectives on language acquisition and learning”
 • April 2007, Szczyrk, PASE (Polish Association for the Study of English) Conference
 • May 2006, Szczyrk, 18th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • May 2005, Szczyrk, 17th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • September 2004, Cieszyn, 7th ISAPL Congress
 • May 2003 Szczyrk, 16th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Language Contact and Trasfer”
 • May 2002, Szczyrk, 15th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Pragmatic Acpects of Language Acquisition”
 • May 2001, Szczyrk, 14th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, “Vocabulary acquisition”
 • September 2000, Kraków: EUROSLA 10 (co-organisation)
 • October 1999, Szczyrk, 12th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • June 1999, Lund, Sweden: EUROSLA 9 (co-organisation)
 • May 1998, Szczyrk, 11th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition,
 • May 1997, Szczyrk, 10th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition
 • May 1996, Szczyrk, 9th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition,
 • May 1995, Szczyrk, 8th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition

 

Honours / Odznaczena i nagrody

 

 • 2016 Gold Badge of Merit for Accomplishments at the University of Silesia / Złota odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
 • 2015 UŚ Rector's 3rd degree Award for Organizational Achievements /  Nagroda Rektora UŚ III stopnia za działalność organizacyjną
 • 2014 UŚ Rector's 3rd degree Award for Organizational Achievements / Nagroda Rektora UŚ III stopnia za działalność organizacyjną
 • 2012 Bronze Medal for Extensive Service / Brązowy medal za długoletnią służbę
 • 2012 UŚ Rector's 1st degree Award for Scholarly Achievements / Nagroda Rektora UŚ I stopnia za działalność naukową
 • 2010 UŚ Rector's 3rd degree Award for Organisational Achievements / Nagroda Rektora UŚ III stopnia za działalność organizacyjną