Instytut Języka Angielskiego / Institute of English

Witaj na Stronie Instytutu Języka Angielskiego UŚ

Welcome to the official Website of Institute of English

 

Kierunek Filologia Angielska prowadzony przez Instytut Języka Angielskiego otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżnienie takie otrzymały tylko dwie anglistyki w Polsce. The English Studies program offered by Institute of English has been awarded an excellent grade by the State Accreditation Commission. This distinction has been conferred on only two English Departments in Poland.

Instytut Języka Angielskiego jako jedyny w Polsce prowadzi programy studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, japońskim, hindi i arabskim.
University of Silesia's Institute of English is the only institution in Poland to offer translation studies programs featuring Chinese, Japanese, Hindi, and Arabic.

W IJA prowadzone są badania z zakresu następujących dziedzin:
- przyswajanie języka obcego;
- leksykografia;
- teoria przekładu, przekład ustny;
- językoznawstwo opisowe
- historia języka angielskiego

At Institute of English, research is conducted in the following areas:
- foreign language acquisition;
- lexicography;
- translation theory, interpretation studies;
- descriptive linguistics
- history of English

 

 IJA jest organizatorem konferencji International Conference on Foreign and Second Language Acquisition.

 

Dodatkowe informacje o IJA


Publikacje IJA

Tomy zbiorowe oraz monografie autorstwa pracowników IJA

Konferencje

Konferencje, sympozja i spotkania naukowe organizowane przez IJA

Tematy badawcze

Główne nurty badań prowadzonych przez pracowników IJA

Czasopisma

Czasopisma naukowe redagowane w ramach IJA

Struktura IJA

Struktura Instytutu Języka Angielskiego