Kandydaci


Wirtualna wycieczka po Wydziale Filologicznym
Panoramiczne ujęcia budynku Wydziału Filologicznego dostępne są tu.


Informacja dla studentów MiSH
Tu o warunkach przyjęcia na I rok Filologii Angielskiej dla kandydatów będących studentami MiSH.