Tematy badawcze

Tematy badawcze IJA
 
W Instytucie Języka Angielskiego UŚ prowadzone są badania w obrębie następujących tematów.
 
prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 
Badania nad przyswajaniem języka – metodologia i praktyka
 
dr hab. Bożena Cetnarowska
Studia z zakresu gramatyki i semantyki języka
 
prof. dr hab. Rafał Molencki
Badania nad historią języka angielskiego i języków indoeuropejskich
 
prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda
Badania nad kognitywno-pragmatycznymi aspektami przekładu
Badania nad językiem akademickim
 
prof. dr hab. Maria Wysocka
Proces nauczania/uczenia się języka angielskiego jako języka międzynarodowego i etnicznego
 
dr hab. Adam Wojtaszek
Specjalistyczne rejestry języka