Tematy badawcze

Tematy badawcze IJA
 
Research interests
 
 
W Instytucie Języka Angielskiego UŚ prowadzone są badania w obrębie następujących tematów.
The following research interests are pursued at Institute of English
 
prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker 
Badania nad przyswajaniem języka – metodologia i praktyka
Studies in language acquisition – methodology and practice
 
dr hab. Bożena Cetnarowska
Studia z zakresu gramatyki i semantyki
Studies in grammar and semantics
 
prof. dr hab. Rafał Molencki
Badania nad historią języka angielskiego i języków indoeuropejskich
Studies in the history of English and Indo-European languages
 
prof. UŚ dr hab. Andrzej Łyda
Badania nad kognitywno-pragmatycznymi aspektami przekładu
Badania nad językiem akademickim
Studies in cognitive-pragmatic aspects of translation
Studies in academic language
 
prof. dr hab. Maria Wysocka
Proces nauczania/uczenia się języka angielskiego jako języka międzynarodowego i etnicznego
The process of teaching/learning English as an international and ethnic language
 
dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska
Badania nad dyskursem w ujęciu analityczno-pragmatycznym
Research on discourse in an analytic-pragmatic perspective
 
dr hab. Adam Wojtaszek
Specjalistyczne rejestry języka
Special registers of language