SMYS & YRISM 2017

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku odbywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi pracownikami nauki.


Konferencja SMYS & YRISM adresowana jest przede wszystkim do doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz studentów rozważających podjęcie pracy naukowej.

Konferencja „SMYS” skupia się głównie na badaniach dotyczących językoznawstwa i wszystkich jego dziedzin, językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, wielojęzyczności, translatoryki oraz glottodydaktyki.
Konferencja „YRISM” koncentruje się na tematyce wielojęzyczności analizowanej pod kątem różnych perspektyw (poznawczej, językowej, socjolingwistycznej czy edukacyjnej) i będzie zorganizowana w formie sesji plakatowych.


Wydarzeniem towarzyszącym „SMYS & YRISM 2017” będą warsztaty z zakresu edycji tekstu i prezentacji naukowej, które poprowadzą: Prof. Anthony Barker, Prof. Jean-Marc Dewaele, Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, dr Katarzyna Molek-Kozakowska, Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, dr hab. Adam Wojtaszek.


Chęć udziału w konferencjach należy przesłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smys.yrism.us.edu.pl

HRP

http://www.ija.us.edu.pl/images/hrp4.jpg

 

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza wszystkich chętnych doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich do udziału w bezpłatnym seminarium o humorze Humor Research Project 2017, które odbędzie się w Katowicach w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Będzie ono miało charakter interdyscyplinarny i łączyło zarówno badania nad językiem jak i tekstami kultury czy mediami. Jest to świetna okazja, by poszerzyć swoje horyzonty i poznać różne metody badań języka w humorze oraz humoru w języku.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pobierz formularz rejestracyjny.

 

 

 

 

 

 

Terminy zjazdów 2017/2018 sem. zimowy

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2017/2018
Terminy zjazdów w semestrze zimowym:
Zjazd " zjazd zerowy"    07. 10. 2017  (dotyczy wyłącznie I roku) obecność obowiązkowa

 1. 14-15.10.2017
 2. 21-22.10.2017
 3. 04-05.11.2017
 4. 25-26.11.2017
 5. 09-10.12.2017
 6. 16-17.12.2017
 7. 13-14.01.2018
 8. 20-21.01.2018
 9. 27-28.01.2018
  W pierwszych dniach października podamy Państwu dalsze informacje dotyczące organizacji zjazdu zerowego.

 

Uwaga studenci (pierwszy rok, studia niestacjonarne, specjalność tłumaczeniowa):

Zajęcia seminarium dr hab. Ewy Jakubowskiej w dniu 1 kwietnia, z godziny 8.00 i 9.40, są przeniesione w tym samym dniu na godzinę 18.40.

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rejestracja na zajęcia na moduły ogólnouczelniane w semestrze letnim br. będzie przebiegała następująco:

1)    Studia stacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 21.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.

2)    Studia niestacjonarne: rozpoczęcie rejestracji 23.02.2017 o godz. 20.00 – rejestracja potrwa do 1.03.2017.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2016/2017:
ZJAZDY – SEMESTR LETNI:

 1. 18-19. 02. 2017
 2. 25-26. 02. 2017
 3. 04-05. 03. 2017
 4. 18-19. 03. 2017
 5. 01-02. 04. 2017
 6. 22-23. 04. 2017
 7. 06-07. 05. 2017
 8. 13-14. 05. 2017
 9. 27-28. 05. 2017

Blok Kształcenia Nauczycielskiego

BLOK KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

 

Studentów, którzy są zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich lub ich rozszerzeniem zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie naboru na semestr letni 2016/17. Spotkanie odbędzie się 27.01.2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 24 (budynek rektoratu).

 

Oferta kierowana jest do studentów spoza specjalności nauczycielskich, którzy w ramach swoich studiów uzyskują merytoryczne przygotowanie do nauczania określonych przedmiotów, ale nie mają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

 

Szczegóły na: www.bkn.us.edu.pl