Terminy zjazdów 2017/2018 sem. letni

Uprzejmie przypominamy, że harmonogram sesji egzaminacyjnej 2017/2018 (sesja letnia) jest wywieszony na tablicy ogłoszeniowej, obok sekretariatu - 4.55.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia "seminarium magisterskie" dla studentów I roku prowadzone przez dr hab. Adama Wojtaszka będzie rozpoczynało się w niedziele o godz. 9:15 w sali 4.54, a nie o godz. 8:45.

FILOLOGIA ANGIELSKA - STUDIA NIESTACJONARNE – ROK AKADEMICKI 2017/2018
Terminy zjazdów w semestrze letnim:

  1. 24-25.02.2018
  2. 03-04.03.2018
  3. 17-18.03.2018
  4. 07-08.04.2018
  5. 14-15.04.2018
  6. 21-22.04.2018
  7. 12-13.05.2018
  8. 26-27.05.2018
  9. 09-10.06.2018