Rok ak. 2017/2018 rozpoczęcie

Organizacja rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018
Kierunek: filologia angielska

Decyzją Dyrekcji Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języka Angielskiego dni od 2 do 7 października 2017 są dniami organizacyjnymi i w tym okresie zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia angielska nie będą się odbywały.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się od dnia 9 października 2017 r.

Uroczysta inauguracja jubileuszowego, pięćdziesiątego roku akademickiego 2017/2018, odbędzie się 9 października o godz. 11. w gmachu NOSPR w Katowicach. Jeśli Pan Rektor w tym dniu ogłosi godziny rektorskie, oczywiście, będą one obowiązywały również pracowników i studentów filologii angielskiej i wówczas ukaże się stosowne ogłoszenie.

 

Wykaz zebrań z opiekunami lat (obecność studentów na zebraniach jest OBOWIĄZKOWA).

Po zebraniach studentom filologii angielskiej zostaną przekazane indeksy oraz legitymacje studenckie.

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: język biznesu

02.10.2017   godz. 08.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: mgr Iwona Sznicer

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

02.10.2017   godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: mgr Iwona Sznicer

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim

02.10.2017   godz. 11.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: mgr Maria dos Santos Vongula

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

02.10.2017   godz. 13.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: mgr Maria dos Santos Vongula

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

02.10.2017   godz. 15.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Joanna Sycz-Opoń

 

I rok I stopnia studia niestacjonarne (wieczorowe)

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

02.10.2017   godz. 15.30 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Joanna Sycz-Opoń

 

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

05.10.2017   godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun:  mgr Aleksandra Musiał

 

I rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

05.10.2017   godz. 11.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun:  mgr Aleksandra Musiał

 

II rok I stopnia studia stacjonarne

II rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

specjalność: język biznesu

03.10.2017   godz. 16.00 sala 0.2 (przyziemie),  sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk,  dr Grzegorz Drożdż, dr Ewa Gumul

 

II rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

05.10.2017   godz. 13.00  sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun dr Bartosz Stopel

III rok I stopnia studia stacjonarne

 

III rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

03.10.2017   godz. 12.00  sala 0.3 (przyziemie)

specjalność: język biznesu

Opiekun:  dr Lesław Tobiasz, mgr Katarzyna Holewik, mgr Marcin Bergier

 

III rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: język biznesu

03.10.2017   godz. 12.00  sala  1.46

Opiekun:  dr Lesław Tobiasz, mgr Katarzyna Holewik, mgr Marcin Bergier

 

 

III rok I stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE )

02.10.2017 godz. 12.15 sala 1.46

Opiekun dr Karolina Lebek

 

I rok II stopnia studia stacjonarne

 

I rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: język biznesu

05.10.2017  godz. 10.00  sala 0.2 (przyziemie)

Opiekun: dr Agnieszka Ślęzak-Świat, mgr Monika Zasowska

 

I rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji

03.10.2017   godz. 10.00 sala 0.3 (przyziemie)

Opiekun: mgr Bartłomiej Kuchciński

 

II rok II stopnia studia stacjonarne

 

II rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: nauczycielska

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: język biznesu

03.10.2017  godz. 10.00 sala 0.2 (przyziemie)

Opiekun: dr hab. Krystyna Warchał, dr Łukasz Matusz  

 

II rok II stopnia studia stacjonarne

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność:  projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)

specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji

05.10.2017   godz. 12.00 sala 0.2 (przyziemie)

Opiekun: dr Julia Szołtysek

Ważne strony internetowe:

Uniwersytet Śląski: www.us.edu.pl

Wydział Filologiczny: www.fil.us.edu.pl

Instytut Języka Angielskiego: www.ija.us.edu.pl

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych: www.ikila.us.edu.pl

 

  1. Decyzją Pana Dziekana Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztofa Jarosza, w związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym dzień 4 października 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szczegóły podane są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego www.fil.us.edu.pl
  1. OBOWIĄZKOWE spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku I stopnia kierunku filologia angielska.

Spotkanie adaptacyjne dla studentów I roku I stopnia kierunku filologia angielska (stacjonarne oraz niestacjonarne-wieczorowe) odbędzie się w dniu 6 października 2017 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk o Ziemi, Sosnowiec, ul. Będzińska 60) w godzinach:

10.45 – 13.15 studenci Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych:

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)

13.30-16.00 studenci Instytutu języka Angielskiego:

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

 specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne (wieczorowe)

specjalność: język biznesu

  1. Harmonogram zajęć dydaktycznych na rok 2017/2018 zostanie podany w najbliższym czasie na
    stronie internetowej: www.ija.us.edu.pl

specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim

specjalność: nauczycielska z informatyką

specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim

specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii

specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim

specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim

 specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne-wieczorowe)

specjalność: język biznesu

stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl

specjalność: kultura-media-translacja

specjalność: kultura angielskiego obszaru językowego

specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)

 

 

 

Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacj. wiecz.)

 

Studenci I i II roku studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych (tryb wieczorowy) I i II stopnia
Informujemy uprzejmie, że od 26.04.2017 do 31.05.2017 uruchomiona została II  tura rejestracji na przedmioty obowiązkowe na filologii angielskiej. Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

 

Informacja na temat modułu ogólnouczelnianego z obszaru nauk społecznych - dot.studentów studiów stacjonarnych II stopnia w sem. letnim 2016/2017:
Wykład American and Canadian Constitutionalism(Konstytucjonalizm amerykański i kanadyjski)
prowadzony przez prof. Barbarę Messamore rozpocznie się 03.04.2017r. (poniedziałek), w godz.15.00-16.30 oraz 16.40-18.10, miejsce: sala 0.51; liczba godzin: 30.

 

 

 

WYMIANA STUDENCKA Z UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY W KANADZIE

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY

Pobierz pliki

Uwaga Studenci niestacjonarnych studiów uzupełniających magisterskich!

Zgodnie z kalendarzem świąt i dni wolnych od pracy w roku 2016, w dniu 15 maja (niedziela) zajęcia na studiach niestacjonarnych nie odbędą się. W związku z powyższym dokonano zmian - zajęcia z niedzieli 15 maja przeniesiono na dzień 17 kwietnia oraz  4 czerwca. prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem zajęć.

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej
Informujemy uprzejmie, że 21.12.2015 r. (poniedziałek) rozpoczyna się rejestracja studentów na moduły (przedmioty) w semestrze zimowym 2015/2016.
W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb, z poziomego menu wybrać opcję DLA STUDENTÓW, a następnie kliknąć na znajdujący się w środkowej części ekranu napis  Rejestracja.
Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

 

 

Praktyki zawodowe 2016/2017
Pobierz nowe informacje dotyczące praktyk pedagogicznych na rok 2017-18.

 

Przedmioty opcjonalne
Wykaz przedmiotów opcjonalnych prowadzonych w Instytucie Języka Angielskiego (przeznaczone jako przedmioty opcjonalne dla studentów filologii angielskiej oraz kierunków innych niż filologia angielska)


 

Wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
Wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne
Wzory wypełniania indeksów dla studentów filologii angielskiej, język biznesu

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE IOS (indywidualnej organizacji studiów)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2012/13
§ 12
1. Student:
1) wychowujący dziecko;
2) studiujący na drugim kierunku lub specjalności
ma prawo do ubiegania się o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów
(IOS)
Wnioski studentów ubiegających się o IOS będą opiniowane przez dyrekcje IJA i  IKILA.
Kolejność postępowania:
1) przedstawić na podaniu potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen
2) podanie złożyć do sekretariatu anglistyki
3) dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii dyrekcji, można zwracać się do wykładowców ws. warunków zaliczenia poszczególnych przedmiotów / modułów.
Kompletne wnioski należy zwrócić do odpowiednich dziekanatów.
Aktualny wzór wniosku znajduje  się na stronach www.ija.us.edu.pl  oraz www.ikila.us.edu.pl

 

 

 

Informacja dla studentów I roku

 

Studenci I roku -  studia I stopnia
Przypominamy, że na I roku nie ma zajęć z wychowania fizycznego ani lektoratów języków obcych.
Jedynie specjalizacja "Język Biznesu" /studia stacjonarne (dzienne) wybiera drugi język  (Praktyczna nauka drugiego języka obcego) poprzez logowanie.

 

 

Zajęcia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Poniżej można pobrać informację o wszystkich zajęciach realizowanych w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II poziomu, z rozbiciem na poszczególne specjalności oraz z wyszczególnioną punktacją ECTS

stacjonarne I stopnia -- stacjonarne II stopnia -- niestacjonarne I stopnia -- niestacjonarne II stopnia

 

Wzory wypełnianie indeksów:

Programy nauczycielskie I stopnia
Programy tłumaczeniowe I stopnia
Język biznesu stacjonarne i niestacjonarne
Studia II stopnia niestacjonarne
Studia II stopnia stacjonarne

 

Studenci II i III roku programu chińskiego

 

Programy IKiLA

 

Lista przedmiotów z tłumaczeniem na angielski. (List of courses translated into English.)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wybór przedmiotów 2013/2014
Lista osób wybierających poszczególne przedmioty

 

Egzamin na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej 2014/2015
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Wydzialu Filologicznego w Sosnowcu.
Kontakt z Dziekanatem: p. Iza Banaszkiewicz, pokój 1.10 (parter), tel. 32/ 36 40 860.
Egzamin na stopień licencjata z zakresu filologii angielskiej odbędzie sie w dniu1 lipca 2015 roku.

Kryteria naboru: Filologia, specjalność: angielska (jeden semestr) dla słuchaczy i absolwentów NKJO - pod opieką dydaktyczno – naukową UŚ w zakresie specjalności: język angielski
Przyjęcia na VI semestr studiów odbywać się będą na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
W przypadku słuchaczy Kolegium – do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zaliczenie V semestru
nauki w Kolegium. W przypadku absolwentów – do dokumentów należy dołączyć dyplom ukończenia Kolegium.
Od dnia ukończenia nauki w Kolegium do dnia złożenia dokumentów nie może upłynąć czas dłuższy niż 5 lat.


Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym składanym w języku angielskim. Obejmuje dwa przedmioty:

·        metodykę nauczania języków obcych (obowiązkowo)

oraz do wyboru jeden z poniższych przedmiotów:

·        językoznawstwo ogólne lub

·        literatura brytyjska i amerykańska.

Egzamin obejmuje znajomość całej literatury amerykańskiej oraz wybranego okresu literatury brytyjskiej wg poniższego podziału (podaje się przed losowaniem pytań):

a) okres od X do XVI wieku,

b) okres od XVII do XVIII wieku,

c) okres od XVIII do XIX wieku,

d) okres od XIX do XX wieku.

    
Zagadnienia na egzamin licencjacki

Pobierz plik z zagadnieniami z językoznawstwa obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata. Pobierz plik z zagadnieniami z metodyki obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata. Zagadnienia z literatury brytyjskiej i amerykańskiej obowiązującymi na egzamin na stopień licencjata są do pobrania na stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl.
Pobierz plik z zagadnieniami na egzamin licencjacji w Zakładzie Angielskiego Jezyka Biznesu.

Losowanie pytań: suma wylosowanych pytań do odpowiedzi - 4

metodyka nauczania języków obcych - 2 pytania (do wyboru) z części teoretycznej + 2 pytania (do wyboru) z części praktycznej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z części teoretycznej i jedno z części praktycznej)

językoznawstwo ogólne - odpowiada się na 2 pytania (do wybiru z 4 wylosowanych pytań)

literatura brytyjska i amerykańska - 2 pytania (do wyboru) z literatury amerykańskiej  +  2 pytania (do wyboru) z wybranego okresu literatury brytyjskiej; odpowiada się na 2 pytania (jedno z lit. amerykańskiej i jedno z literatury brytyjskiej)

Uzyskanie oceny pozytywnej z "metodyki" oraz oceny pozytywnej odpowiednio z "językoznawstwa"/"litereratury" oznacza, że egzamin został zdany. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing Centre UŚ

 

The Writing Centre is a chance for you to improve the quality of what you write in English. Most importantly, you can receive valuable individualised feedback on your written work. Through the Centre you can meet individually with a writing tutor to receive suggestions and advice about a chapter of your BA or MA thesis, for example. The tutor will provide a reader’s candid response and recommendations for how to improve the form, but not the content, of the work.

You can also visit a tutor with a specific issue in your writing. For example, if your supervisor (promoter) says you need to improve the integration of your sources, that you should use a more academic style, that you misuse tenses, or that your work needs to be better organised, you can also meet with a tutor about those issues.

 

 

For more information visit the Writing Centre website: http://writingcentre.us.edu.pl/

 
______________________________________________________________________________
 

Seminaria literaturo- i kulturoznawcze  
Listy seminariów są zasadniczo zamknięte z wyjątkiem seminarium dr. Jarosława Szurmana, gdzie mogą przejść studenci, którzy obecnie przynależą  do seminarium dr Agnieszki Woźniakowskiej. Instytut (IKiLA) został zmuszony do dokonania w kilku wypadkach dość istotnych zmian w stosunku do wyborów zadeklarowanych przez Państwa, tak by móc utworzyć 4 grupy zbliżone do siebie liczbowo, a tym samym dające Państwu i Promotorom komfort pracy. Przeniesienie do innego seminarium nie oznacza automatycznie zmiany planowanej tematyki pracy. Pliki do pobrania.
Listy seminariów (programy zaoczne) -- tu do pobrania.
Seminarium prowadzone prze prof. dr hab. Ewę Borkowską jest już zamknięte, a do pozostałych można się jeszcze dopisać.

 _____________________________________________________________

 

 

ERASMUS: Studia i praktyki zagraniczne dla studentów: Tutaj znajdują się informacje dotyczące możliwości odbycia studiów i praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS 2010. 

 

Pakiet ECTS
Tu do pobrania.

 ______________________________________________________________

 

Konsultacje dla studentów studiów uzupełniających
Tutaj znajdują się informacje dotyczące konsultacji dla studentów studiów uzupełniających I stopnia dla słuchaczy 6. semestru i absolwentów NKJO pod opieką naukową UŚ (studia niestacjonarne) w Instytucie Języka Angielskiego i Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

 

Materiały z wykładów dr Bielskiej: plik1 i plik2.

 

Materiały z wykładów dra Drożdża: plik1 i plik2.

 

Academic Writing Workshop

 

Materiały z wykładów dr Warchał: plik1, plik2 i plik3.

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}