Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists

Inauguracja działalności Doktoranckiego Koła Naukowego NEOlinguists

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists zrzesza doktorantów Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Ma profil naukowo-badawczy i zajmuje się szeroko rozumianą tematyką języków obcych, w szczególności zaś językami angielskim, francuskim, chińskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Koło ma charakter interdyscyplinarny, łączy dyscypliny neofilologiczne z tematyką nauk humanistycznych, takich jak psychologia czy socjologia.

Więcej informacji tutaj.