SIEHL2017

Program ogólnopolskiej sesji naukowej SIEHL2017

Rozpoczęcie obrad: wtorek, 23 maja 2017, godz.14:00.

Miejsce obrad: sala 4.65 (ostatnie piętro) w budynku filologii przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu.

 

Tematy wystąpień (maks. 20 min każde + 10 min dyskusja):

------------------------------------------------------

14:00 Czyżyk Dominika (UŚ). „Migracje indoeuropejskie”

14:30 Pluszczyk Adam (UŚ). „Migratio gentium czyli wielka wędrówka ludów”

15:00 Makles Karol (UŚ). „Koncepcja genezy Słowian w reprezentacji źródeł elektronicznych”

15:30 Kida Ireneusz (UŚ). „Wędrówka Gotów według Jordanesa w świetle badań archeologicznych i historycznych”

16:00 Piotr Makuch (UJ). „Nowe izoglosy polsko-osetyńskie - przyczynek do sarmackiej genezy Polaków”

16:30 Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ). „Jak migrują słowa? Rozważania o nazwach zwierząt orientalnych w europejskich językach”

17:00 Elwira Kaczyńska (UŁ). „Arabowie i Słowianie na Krecie w świetle danych językowych” 

17:30 Ignacy Ryszard Danka, Magdalena Olejnik (WSSM w Łodzi). „Zapożyczenia iberoromańskie jako świadectwo migracji ludnościowych i kontaktów językowych”

18:00 Korcz Kamila (UŚ). „Migracja semantycznych i syntaktycznych struktur w prozie anglosaskiej”

18:30 Kijak Artur (UŚ). „O migracji w procesach fonologicznych”

19:00 Chiao-hsin Hsu (UŚ). „Relations between China and Taiwan in the context of Chinese migrations”

19:30 Sergiusz Szarypkin (WSFiB w Radomiu). „System przypadkowy języka starogreckiego”

-------------------------------------------------------

20:00 Zakończenie obrad i ewentualne wyjście na miasto w celu dalszej dyskusji nad poruszanymi problemami.