Sympozjum naukowe „Zastosowanie eyetrackingu w badaniach lingwistycznych, translatorycznych i glottodydaktycznych”

Zapraszamy na sympozjum naukowe „Zastosowanie eyetrackingu w badaniach lingwistycznych, translatorycznych i glottodydaktycznych”

Miejsce: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, Grota Roweckiego 5, Sala Rady Wydziału

Termin: 26.02.2018.

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pracownia Badań Okulograficznych (LELO) Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzący: prof. Sambor Grucza, dr hab. Monika Płużyczka, dr Agnieszka  Andrychowicz-Trojanowska.

Program

10:30 – 10:45  – Otwarcie sympozjum – prof. dr hab. S. Grucza, dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik,

10:45 – 11:30 – „Spójrz mi prosto w oczy – o ruchach oczu, okulografii, okulografach i o metodzie okulograficznej” – dr A. Andrychowicz-Trojanowska.

11:30 – 12:15 – „Oko prawdę Ci powie – o najciekawszych projektach okulograficznych i zastosowaniu okulografii w różnych dziedzinach” – dr hab. Monika Płużyczka.

12:15 – 12:30 – Dyskusja.

12:30 – 13:15 – Przerwa na lunch.

13:15 – 15:15 „Otwórz oczy” – warsztaty eyetrackingowe dla uczestników sympozjum.

15:15              – Zamknięcie  sympozjum.