Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Organizacja rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019;
kierunek: FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne-wieczorowe

 

1 października 2018 (poniedziałek)

Inauguracja Uczelniana roku akademickiego 2018/2019 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11; godz. 11.00; www.us.edu.pl

 

 

 Wydział Filologiczny,  Sosnowiec, ul. Gen. Grota-Roweckiego 5

Zajęcia dydaktyczne nie odbywają się – odbywają się OBOWIĄZKOWE zebrania studentów z opiekunami lat:

8.00-9.30
Zebrania organizacyjne dla studentów roku 3 studiów I stopnia oraz studentów roku 1 studiów II stopnia(w programie m.in. wybór seminarium)

Rok 3 studiów I stopnia - specjalność j. biznesu (grupy 3b1, 3b2) i specjalność nauczycielska (grupy 3nn, 3ni) – sala 1.46

Rok 3 studiów I stopnia - specjalność tłumaczeniowa (grupy 3j1, 3j2, 3s, 3t, 3o, 3i) – sala 0.3

Rok 1 studiów II stopnia – specjalność j. biznesu – sala 1.48

Rok 1 studiów II stopnia – specjalność nauczycielska i specjalności tłumaczeniowe – sala 1.49

Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

8.00-9.30
Dyżury opiekunów roku 2 studiów I stopnia (sala 3.47) oraz roku 2 studiów II stopnia (sala 3.48).

15.00-17.00
Rok 1 studiów I stopnia – specjalność język biznesu – sala 0.3

Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – przed zebraniem w godzinach 14-15 w sali 2.23 przez pracowników dziekanatu.

 

2 października 2018 (wtorek)

Odbywają się zajęcia dydaktyczne wg harmonogramu dla studentów wszystkich lat OPRÓCZ studentów 1 roku I stopnia, którzy uczestniczą OBOWIĄZKOWO w zebraniach organizacyjnych z opiekunami lat:

(W dniu 2.10 zajęcia dydaktyczne odbywające się wg harmonogramu w sali 0.3 do godz. 17.30 są odwołane)

8.00-10.00
Zebranie organizacyjne dla studentów roku PIERWSZEGO studiów I stopnia– specjalność tłumaczeniowa z j. chińskim oraz specjalność tłumaczeniowa z j. koreańskim – sala 0.3
Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

10.30-12.30
Zebranie organizacyjne dla studentów roku PIERWSZEGO studiów I stopnia– specjalność tłumaczeniowa z j. niemieckim, specjalność tłumaczeniowa z j. arabskim oraz  specjalność tłumaczeniowa z j. Indii – sala 0.3
Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

13.00-15.00
Zebranie organizacyjne dla studentów roku PIERWSZEGO studiów I stopnia– specjalność nauczycielska z informatyką oraz specjalność nauczycielska z j. niemieckim – sala 0.3
Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich – po zebraniu w sali 2.23.

14.30-15.30 (indeksy) oraz 15.30-17.30 (zebranie)
Wydawanie indeksów i legitymacji studenckich studentom specjalności tłumaczeniowej z j. japońskim (studia stacjonarne) oraz specjalności tłumaczeniowej z j. japońskim (studia niestacjonarne)– przed zebraniem w godzinach 14.30-15.30 w sali 2.23 przez pracowników dziekanatu.

Zebranie organizacyjne dla studentów roku PIERWSZEGO studiów I stopnia– specjalność tłumaczeniowa z j. japońskim (studia stacjonarne) oraz specjalność tłumaczeniowy z j. japońskim (studia niestacjonarne) – sala 0.3

 

3 października 2018 (środa)

Rozpoczynają się zajęcia wg harmonogramu dla studentów roku PIERWSZEGO studiów I stopnia.

 

4 października 2018 (czwartek)

8.00-10.45 Zajęcia według harmonogramu dla wszystkich lat

11.00 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, godz. 11 (szczegółowe informacje na stronie Wydziału Filologicznego)

15.00-21.30 Zajęcia według harmonogramu dla wszystkich lat

 

5 października 2018 (piątek)

8.00-21.30 Zajęcia według harmonogramu dla wszystkich lat.

 

Informacje dotyczące organizacji roku akademickiego 2018/2019 dla niżej wymienionych specjalności:

specjalność: kultura – media – translacja 

– specjalność: kultura  i literatura angielskiego obszaru językowego

– specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)

- specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji,

- specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej (Sprint-Write II)

prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych,

znajdują się stronie internetowej: www.ikila.us.edu.pl