Ankietyzacja - terminy 2019

Ankietyzacja 2018/2019, semestr zimowy

 

Imię i nazwisko

Nazwa przedmiotu

Dzień tygodnia

Mgr Grzegorz Budak

Rozumienie tekstu I rok TX

1k, s. 3.23, wtorek, godz. 8.00

1i, s. 0. 3, piątek, godz. 11.30

1o, s. 2.17,piątek, godz. 13.15

Mgr Beata Grymska

Fonetyka praktyczna I o

Fonetyka praktyczna I I

1o, s. , s.2.22, wtorek, godz. 8.00

1i, wtorek, godz. 9.45

Dr Justyna Jajszczok

Historia literatury brytyjskiej wykład + ćwiczenia II rok

2nn, s. 2.7, godz. 13.15, czwartek

2ni, s. 2.7, czwartek, godz. 15.00

2ni, 2nn, s. 1.46, czwartek 16.40

Mgr Dariusz Jakubowski

J. arabski II rok

2o, s. 2.5, wtorek, godz. 9.45

Dr Przemysław Janikowski

Tłumaczenie konsekutywne I rok II stopnia TŁ

4s, s. 2.19, piątek, godz. 13.15

4j, s. 2.19, czwartek 16.40

Dr hab. Ireneusz Kida

Językoznawstwo diachroniczne, II rok wybór,

Językoznawstwo diachroniczne (wybór) (w)

Historia języka, 2j1, 2j2, 2s , s. 0.3, wtorek, godz. 15.00

Dr hab. Artur Kijak

Gramatyka opisowa (w-45), Is1,Is2,1t

1s1, 1s2, 1t, s. 0.3, poniedziałek, godz. 16.40

Dr hab. Grażyna Kiliańska-Przybyło

Pedagogika z elementami jęz. stos. (w-45), Inn, In i

1ni, s. 0.3, środa godz. 8.00

1nn, s. 2.22, środa, godz. 9.45

Mgr Katarzyna Knoll

Tłumaczenie w języku chińskim I rok II stopnia

4s, s., 2.6, poniedziałek, godz. 15.00

Mgr Agata Koszołko

j. japoński III rok

 

japoński - ćw. gram./rozumienie. ze

słuchu, 3j2, s. 3.48, piątek, godz. 11.30

Mgr Magdalena Kotlarczyk

J. japoński II rok, konwersacja

2j2, s. 3.13, wtorek, godz. 11.30

2j1, s. 3.13, wtorek, godz. 16.40

Dr Monika Kowalczyk-Piaseczna

Rozumienie tekstu II rok

 

2b1,s. 2.18, piątek, godz. 13.15

2b2, s. 3.13, piątek 14.45

Mgr Grzegorz Krawczyk

Fonetyka praktyczna I rok  

 

1t, s. 1.47, piątek, godz. 13.15

Dr Marcin Kuczok

Gramatyka opisowa języka angielskiego I rok

Wtorek, godz.13.15 dr Kuczok,

1b3, s. 2.22, wtorek, godz. 13.15

1b2, s. 2.9, wtorek, godz.15.00

1b1, s. 2.9, wtorek, godz. 16.40

Dr hab. Jolanta Latkowska

Glottodydaktyka II rok II stopnia

 

Glottodydaktyka (wybór - Trudności w uczeniu się i naucz. jęz. obcego) (w-45), 5n,, Środa 11.30

Mgr Dorota Lipińska

Fonetyka praktyczna, IIkm1, II kaoj

Czwartek, godz. 9.45, 2km1+2kaoj, s.1.18

Czwartek, godz. 11.30, 2kmt2+2km3, s.1.18

Mgr Camilla Lubecka-Goli

J. arabski I rok

1o, s. 2.9, czwartek, godz. 11.30

Mgr Leszek Łata

Konwersacja, I rok II stopnia  niestacjonarne

Sobota (12.01.), godz. 13.00, sala 1.48

Prof. dr hab. Andrzej Łyda

teoria przekładu (pis./ustnego - wybór), II k

teoria przekładu (pis./ustnego - wybór), II t

teoria przekładu (pis./ustnego - wybór), II o, II i

2k, s. 1.5, czwartek, godz. 11.30

2t, s. 1.5, czwartek, godz.13.15

2o, 2i, s. 2.17, godz. 16.40

Dr Andrzej Łęcki

Gramatyka historyczna III JB

Hist. jęz. Z el. gram. hist., 3b1, s. 2.5, poniedziałek, godz. 8.00

Historia języka z el. gram. hist.,

3b2, s. 2.3, poniedziałek, godz. 9.45

Mgr H. Ma

J. chiński, konwersacja II rok II stopnia

5s, s. 3.47, wtorek, godz. 9.45

Mgr Joanna Masoń-Budzyń

Konwersacja II JB

 

Konwersacja, 2b1, s. 2.5, Piątek, godz. 8.00

Konwersacja, 2b2, s. 2.5, piątek, godz. 9.45

Dr Łukasz Matusz

Gramatyka opisowa (w-45) II rok SW, KJ, KMT

 

Poniedziałek, godz. 9.45 2kmt1+2kaoj, s.126 (Żytnia 10)

Poniedziałek, godz. 11.30 2kmt3, s. 126 Ż.10

Dr Katarzyna Michalak

dydaktyka j. niem. (w), II nn

 

2nn, s. 2.7 / poniedziałek, godz. 9.45

Dr Urszula Michalik

Wprowadzenie do kom. Międzykulturowej (w-45), I rok II stopnia

 

Wprowadzenie. do kom. międzykulturowej .(w-45), 4b1, 4b2, s. 1.46 od 10:30 do 11:15, poniedziałek, godz. 9.45

Dr Anna Miś

j. biznesu, Ib1

j. biznesu, Ib2

j. biznesu, Ib3

j. biznesu, 1b1,, s. 3.23, piątek 8.00

j. biznesu, 1b2, 3.23 s., piątek, godz. 9.45

j. biznesu, 1b1,, s. 3.23, piątek 11.30

Prof. zw. dr hab. Rafał Molencki

Językoznawstwo diachroniczne (wybór) (w) - Historia języka, IIIs1, IIIs2, III o, III i, III t

Językoznawstwo diachroniczne (wybór) (w)  Historia języka, 3s, 3t, 3o, 3i, s. 1.46 poniedziałek, godz. 13.15

Mgr Mieko Muto

J. Japoński – ćw. Gramatyka  I rok

 

1j2, s. 2.9, poniedziałek, 16.40

1j1, s. 1.46, piątek, godz. 8.00

Dr Ewa Myrczek-Kadłubicka

Tłumaczenie konsekutywne II rok II stopnia

5s, s. 1.18, wtorek, godz. 8.00

5j, s. 1.18, wtorek, godz. 9.45

Dr Maciej Nowak

Pisanie, 2b1

Pisanie, 2b2

2b2, s. 3.47, piątek, godz. 8.00

2b1, s. 2.17, czwartek, godz. 18.20

Dr Krzysztof Olszewski

Językoznawstwo japońskie z el. jęz. ogólnego (w), 3j

3j1, 3j2, s. 1.46, poniedziałek, godz. 9.45

Mgr Mateusz Ostalak

Gramatyka praktyczna, 1rok

Gramatyka praktyczna, 1 rok

1k, s. 1.46, poniedziałek, godz. 15.00

, 1o, s.2.22, poniedziałek, godz. 16.40

1i, s.2.22, poniedziałek, godz. 18.20

Dr Adam Palka

Seminarium licencjackie, 3s, 3j, 3t, 3o, 3i

3j1, 3j2, 3s, 3t, 3o, 3i, s. 3.52 Wtorek, godz. 16.40

Dr Katarzyna Papaja

Dydaktyka języka obcego w szkole ponadpodstawowej IV

 

Dydaktyka j. obcego w szkole ponadpodstawowej (w-45), 4n, s.

2.22 od 08:45, poniedziałek

Mgr Magdalena Piech

j. hindi II rok

J. hindi III rok

j. hindi, 2i, s. 3.13, piątek, 9.45 lub 11.30

hindi, 3i, s. 2.7. piątek, godz. 15.00

Dr Adam Pluszczyk

Seminarium licencjackie, 3b1, 3b2

 

Seminarium licencjackie, 3b1, 3b2, s. 3.59, czwartek, godz. 11.30

Dr hab. Andrzej Porzuczek

Fonetyka praktyczna (wybór) - bryt. lub am., 2ni

Fonetyka praktyczna (wybór) - bryt. lub am., 2nn

 2nn, s. 1.47, wtorek, godz. 16.40

2ni, s. 1.47, wtorek, godz. 18.20

Dr Elżbieta Proń

Praktyczna nauka języka chińskiego (j. chiński –pisanie) III rok

3s, s. 2.9, piątek, godz. 9.45

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk

Wykład monograficzny V rok

5j, 5s, s. 2.22, poniedziałek, godz. 9.45

Dr David Schauffler

Kultura angielskiego obszaru językowego II rok JB

2b1, s. 2.5, środa 15.00

2b2, s. 2.5, środa, godz. 16.40

Mgr Daiichiro Sekikawa

Konwersacja – konwersacja, III rok

3j2, s. 2.8, środa, godz. 15.00

3j2, s. 2.8, środa, godz. 16.40

Mgr Hanna SItter

Konwersacja I rok JB

1b1, s. 2.17, środa, godz. 15.00

1b1, s. 2.17, środa 16.40

1b1 środa 18.20, s. 2.17

Dr Agnieszka Solska

Wstęp do językoznawstwa, 1s1

Wstęp do językoznawstwa, 1s2

Wstęp do językoznawstwa, 1j1

Wstęp do językoznawstwa, 1j2

Wstęp do językoznawstwa, 1k

Wstęp do językoznawstwa, 1i

1o, s. 3.23, środa 11.30

1i, s. 1.46, środa 13.15

1s1, s.1.46, środa 15.00

1k, s. 2.9, czwartek, godz. 16.40

1t, s. 1.46, czwartek, godz. 18.20

1s2, s. 0.51, piątek, godz. 13.15

Dr Maria Spiechowicz

Wiedza o kulturze Japonii

Wiedza o kulturze Japonii, 2j2, s. 2.22, środa 16.40

Mgr Anna Stwora

J. pisany  I rok

 

1o, s. 3.23, wtorek 9.45

1i, s. 0.3 Wtorek, godz. 13.15

Dr Joanna Sycz-Opoń

Tłumaczenie pisemne II rok II st.

5s, s. 2.54, wtorek 18.20

5j, s. 2.19, środa 16.40

Dr hab. Konrad Szcześniak

Wstęp do językoznawstwa I JB

 

1b3, s. 2.17, wtorek, godz. 15.00

1b2, s. 2.17, wtorek, 16.40

1b1, s. 2.17, wtorek 18.20

Mgr Iwona Sznicer

Bieżąca problematyka  społ-ekon.1,4b1

Bieżąca problematyka społ-ekon.1, 4b2

4b1, s. 2.5, poniedziałek, godz. 13.15,

4b2, s. 2.17, środa 13.15

Mgr Weronika Szota

Moduł leksykograficzny III

Moduł leksykograficzny (wybór - jęz. korpus.), 3s, s. 1.21, piątek, godz. 13.15

Moduł leksykograficzny (wybór - jęz. korpus.), 3j1, s. 1.21, piątek, godz. 15.00

Moduł leksykograficzny (wybór - jęz.

korpus.), 3j2, s. 1.21, piątek, godz. 16.40

Mgr M. Krzysztof Szymczak

Rozumienie tekstu, 3o, 3i,

Rozumienie tekstu, 3s

Rozumienie tekstu, 3j1, 3j2

Rozumienie tekstu, 3t

3j1, s. 3.48, wtorek,    9.45

3j2, s. 3.48, wtorek, godz. 11.30

3t, s. 3.48, godz. 13.15

3o, 3i, s. 3.48, wtorek, godz. 15.00

3s, s. 3.48, czwartek, godz. 11.30

Dr Agnieszka Ślęzak-Świat

metodologia badań jęz. (w-45), 4n

metodologia badań jęz., 4n

4n, s. 3.48 od 08:55 do 09:40, środa, godz8.00

Prof. US dr hab. Kamilla Termińska-Korzon

Elementy stylistyki i gramatyki I Rok II stopnia

4j, 4s, s. 2.22, czwartek, godz. 8.00

Dr Ewa Tobiasz

Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego III rok TN

3t, s. 2.6, środa, godz. 13.15

Dr Lesław Tobiasz

Wiedza o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego 2 tn

2t, s. 2.6, piątek, godz. 9.45

Mgr X. Yang

J. chiński -Konwersacja II rok

 

1s2, s. 1.48, czwartek, godz. 9.45

Dr hab. Krystyna Warchał

Seminarium licencjackie, 3s, 3j, 3t, 3o, 3i

3s, 3j1, 3j2, 3t, 3o, 3i, s. 4.64 /, poniedziałek, godz. 11.30

Mgr Dagmara Wasilewska

j. hindi I rok

 

j. hindi, 3i, s.3.47, środa .8.00

Mgr Daniel Węgrzyn

PNJA: rozumienie tekstu II rok

 

2nn, s. 2.7, środa 13.15\

2ni, s. 2.7, środa 15.00

Dr Agata Wilczek

PNJA: rozumienie tekstu

1s1, s. 1.48, wtorek, godz. 8.00

1s2, s. 1.48, wtorek, godz. 9.45

1s2, s. 1.48, wtorek. godz. 11.30

Mgr Mikołaj Witkowski

J. arabski - gramatyka praktyczna, III rok

3o, s. 2.8, czwartek, godz. 15.00

Mgr Andrzej Wojtala

Język biznesu – j. niemiecki, II r. II st

 

5b1, s. 2.6, piątek godz. 11.30

Mgr Iwona Wojtala

słownictwo specjalistyczne

3b2, s. 2.52, czwartek, godz. 9.45

3b1, s. 3.13, poniedziałek, godz. 16.40

Dr hab. Adam Wojtaszek

Wstęp do językoznawstwa, 1nI+NN

1ni, s. 1.48, środa, godz. 9.45

1nn, s. 2.17, środa, godz. 11.30

Dr Marzena Wysocka-Narewska

Tekst akademicki III  rok NI+NN

 

3nn, 3ni, s. 1.5, środa 13.15

 

Dr hab. Marcin Zabawa

Moduł leksykograficzny (wybór), III

III o, III i

Moduł leksykograficzny (wybór), III t

 (wybór - leksykografia), 3t, s. 2.54, piątek, godz. 13.15

(wybór - jęz. korpus.), 3o, 3i, s. 2.53, poniedziałek, godz. 15.00

Dr Paweł Zakrajewski

seminarium magisterskie, II r. II st.

 

5j, 5s, s.3.58, piątek, godz. 8.00

Mgr Monika Zasowska

Rozumienie tekstu I rok

1j1, s. 2.9, piątek, godz. 11.30

1j2, s. 2.9, piątek, godz. 13.15

Mgr Chang Il You

J. koreański I k

 

1k, s. 1.46, poniedziałek, godz. 16.40

Prof. dr hab. Maria Wysocka

PNJA: konwersacja II rok II st. NA

5n, s. 2.7, wtorek, godz. 11.30

Dr Magdalena Żyłko-Groele

Gramatyka praktyczna I rok

 

j. niemiecki,  gramatyka praktyczna

1b1, s. 2.17, piątek, godz. 9.45

j. niemiecki, gramatyka praktyczna1b2, s.

2.17, wtorek, godz. 11.30