31 października wolny od zajęć dydaktycznych

KOMUNIKAT Nr 2 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia 31 października 2019 r. dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 31 października 2019 r. dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Z up. Rektora

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Prorektor ds. kształcenia i studentów