Stypendia Fulbrighta-spotkanie informacyjne 16.01.2020 - stypendia Fulbrighta

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat stypendiów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, która umożliwia wyjazdy do USA studentom, doktorantom i pracownikom akademickim.

 Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2020 roku, w czwartek, o godz. 15.30, w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji. Spotkanie poprowadzi dr inż. Krzysztof Rajczykowski, Ambasador Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Podczas spotkania zostanie przedstawiona aktualna oferta stypendialna Komisji Fulbrighta.  Pan Krzysztof Rajczykowski podzieli się również swoimi doświadczeniami z pobytu na stypendium Fulbrighta w USA oraz udzieli wskazówek, jak przygotować i wzmocnić swoją aplikację.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych obejmujący wszystkie dziedziny nauki. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/.