Program oceniania kadry dydaktycznej

Program oceniania kadry dydaktycznej dla kierunku filologia angielska,

I semestr 2019/2020

 

Imię i nazwisko

Nazwa przedmiotu

Dzień tygodnia

Lic. Sitong Adler

Praktyczna nauka j. chińskiego, 3 rok

Piątek, godz. 15.30-17.00, s. 3.13

Dr Nina Augustynowicz

Seminarium dyplomowe, 3 rok

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 3.53

Dr Arkadiusz Badziński

Seminarium licencjackie 3o, 3s, 3i, 3t, 3j

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 2.52

Dr Katarzyna Bańka-Orłowska

Lektorat języka chińskiego, leksyka i gramatyka, 1s1

Lektorat języka chińskiego, leksyka i gramatyka, 1s2

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 2.17

 

Środa, godz. 11.30-13.00, s. 2.17

Dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk

Metodologia badań językoznawczych, 3k

Metodologia badań językoznawczych, 3t

Metodologia badań językoznawczych, 3s

Poniedziałek, godz. 9.45-11.15, s. 3.47

 

Wtorek, godz. 9.45-11.15, s. 2.22

 

Wtorek, godz. 11.30-13.15, s. 2.22

 

Mgr Magdalena Bednorz

Nowe media 3 sw

Poniedziałek, godz. 15.30-17.00, s. 2.23

Mgr Marcin Bergier

PNJA: Fonetyka praktyczna  2sw1

PNJA: Fonetyka praktyczna  2sw2

PNJA: Fonetyka praktyczna  2KM1

PNJA: Fonetyka praktyczna  2KM2

PNJA: Fonetyka praktyczna  2KJ

Poniedziałek, godz. 9.45-11.15, s. 1.18

Poniedziałek, godz. 8.00-9.45, s. 1.18

wtorek, godz. 8.00-9.30, s. 1.18

wtorek, godz. 9.45-11.15, s. 1.18

środa, godz. 15.30-17.00, s. 1.18

Dr inż. Wojciech Borczyk

Projektowanie poziomów 2, 5sw

Czwartek, godz. 17.15-18.45, s. 1.44

Dr hab. Rafał Borysławski

Historia literatury brytyjskiej 2NI NN, w.

Czwartek, godz. 14.30-15.15, s. 0.3

Mgr Grzegorz Budak

PNJA: język pisany 1j1

PNJA: język pisany 1jk

PNJA: język pisany 1j2

Środa, godz. 8.00-9.30, s. 2.9

Czwartek, godz. 8.00-9.30, s. 2.9

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 2.9

Dr Tomasz Burzyński

Psychologia dla szkolnictwa ponadpodstawowego 4na, w+ćw.

Środa, godz. 15.30-17.00, s. 2.22

Dr Iwona Dronia

PNJA:: gramatyka praktyczna 1j2

PNJA:: gramatyka praktyczna 1s2

PNJA:: gramatyka praktyczna 1s1

PNJA:: gramatyka praktyczna 1j1

Poniedziałek, godz. 11.30-13.00, s. 2.22

Poniedziałek, godz. 13.45-14.15, s. 2.22

środa, godz. 11.30-13.00, s. 2.22

środa, godz. 11.30-13.00, s. 2.22

Mgr Sylwia-Gierszal-Sławik

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych 5jb2

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych 5jb1

Środa, godz. 13.45-15.15, s. 0.3

 

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 3.48

Dr Tomasz Gnat

Interpretacja i analiza rozrywki interaktywnej 1sw1

Interpretacja i analiza rozrywki interaktywnej 1sw2

Poniedziałek, godz. 11.30-13.00, s. 1.49

 

Poniedziałek, godz. 8.00-9.30, s. 1.49

Mgr Beata Grymska

PNJA: fonetyka praktyczna, 1s1

PNJA: fonetyka praktyczna, 1s2

Czwartek, godz. 8.00-9.30, s, 3.23

Czwartek, godz. 8.00-9.30, s, 3.23

Mgr Marcin Hanuszkiewicz

PNJA: rozumienie tekstu, 3km1, 3kj

PNJA: rozumienie tekstu, 3km2

Środa, godz. 17.15-18.45, s. 2.1

Środa, godz. 13.45-18.45, s. 2.2

Mgr Katarzyna Holewik

Tłumaczenie symultaniczne 4s

Tłumaczenie symultaniczne 4j

Środa, godz. 15.30-17.00, s. 2.19

Środa, godz. 17.15-18.45, s. 2.19

Dr Alina Jackiewicz

Wstęp do językoznawstwa, 1 rok

Czwartek, godz. 13.45-15.15, s. 126, ul. Żytnia 10

Dr Justyna Jajszczok

Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacja 5n

Czwartek, godz. 15.30-17.00, s. 2.8

Mgr Dariusz Jakubowski

Praktyczna nauka języka arabskiego 3o

Piątek, godz. 9.45-11.15, s. 3.49

Dr Przemysław Janikowski

Metodologia badań językoznawczych 3j1

Metodologia badań językoznawczych 3j2

Metodologia badań językoznawczych 3s

Piątek, godz. 9.45-11.15, s. 3.23

 

Piątek, godz. 11.30-13.00, s. 3.23

 

Piątek, godz. 13.45-15.15, s. 3.23

Dr hab. Paweł Jędrzejko

Historia literatury amerykańskiej 3 rok, grupy tłumaczeniowe, w.

Środa, godz. 17.15-18.00, s. 0.3

Środa, godz. 18.00-18.45, s. 0.3

Lic Minjae Kim

Język koreański, III rok

Poniedziałek, godz. 17.15-18.45, s. 2.17

Dr Agnieszka Kliś-Brodowska

Seminarium magisterskie, 5 rok

Piątek, godz. 9.45-11.15, s. 4.1

Mgr Katarzyna Knoll

Praktyczna nauka języka chińskiego 3s

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 0.3

Mgr Agata Koszołko

Praktyczna nauka języka japońskiego 3j1

Praktyczna nauka języka japońskiego 3j2

Czwartek, godz. 11.30-13.00, s. 2.6

 

Piątek, godz. 9.45-11.15, s. 1.5

Mgr Magdalena Kotlarczyk

Tłumaczenie w języku japońskim 4j

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 2.8

Mgr Grzegorz Krawczyk

PNJA: fonetyka praktyczna 1j1

PNJA: fonetyka praktyczna 1j2

PNJA: fonetyka praktyczna 1j3

Piątek, godz. 13.45-15.15, s. 2.8

Piątek, godz. 17.15-18.45, s. 1.18

Piątek, godz. 9.45-11.15, s. 1.18

Dr Bartłomiej Kuchciński

PNJA: gramatyka praktyczna, 2 kj

PNJA: gramatyka praktyczna, 2 km1

PNJA: gramatyka praktyczna, 2 k2

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 2.1

Środa, godz. 13.45-15.15, s. 2.1

Środa, godz. 15.30-17.00, s. 2.1

Dr Marek Kulisz

PNJA: konwersacja 4km1

PNJA: konwersacja 4km2

Środa, godz. 8.00-9.30, s. 2.2

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 2.2

Dr Karolina Lebek

Kultura materialna, 2sw1

Kultura materialna, 2sw2

Środa, godz. 12.15-13.00, s. 0.51

Środa, godz. 11.30-12.15, s. 0.51

Dr Andrzej Łęcki

Język pisany 2jb1

Język pisany 2jb2

Piątek, godz. 11.30-13.00, 2.5

Piątek, godz. 9.45-11.15, 2.5

Mgr Dorota Lipińska

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych 5s,5j

Czwartek, godz. 13.45-15.15, s. 2.17

Mgr Camilla Lubecka-Goli

Lektorat języka arabskiego 1o

Czwartek, godz. 15.30, s. 1.48

Mgr Haoyue Ma

Praktyczna nauka języka chińskiego: konwersacja 5s

Czwartek, godz. 9.45-11.15, s. 4.65

Dr hab. Sławomir Masłoń

Seminarium magisterskie 4 rok

Czwartek, godz. 11.30-13.00, s. 4.68

Dr Marcin Mazurek

Moduł tematyczny – wybór (utopia), 3 kj

Czwartek, godz. 11.30-12.15, s. 1.49

Mgr Krystian Mrukot

Tłumaczenie ustne konsekutywne 4s

Czwartek, godz. 15.30-17.00, s. 2.19

 

Dr Maciej Nowak

Konwersacja 2jb1

Konwersacja 2jb2

Środa, godz. 17.15-18.45, s. 3.48

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 2.6

Dr Mateusz Ostalak

PNJA: tekst akademicki 2t

 

PNJA: tekst akademicki 2o, 2i

Poniedziałek, godz. 15.30—17.00, s. 3.13

Poniedziałek, godz. 17.15—18.45, s. 3.13

Mgr Hiroko Otaka

Lektorat języka japońskiego: konwersacja 2j1

Lektorat języka japońskiego: konwersacja 2j2

Poniedziałek, godz. 15.30-17.00, s. 2.17

 

Poniedziałek godz. 8.00-9.30, s. 2.9

Mgr Jakub Pander

Projektowanie gier (kurs do wyboru) 5sw

Poniedziałek, godz. 9.45-11.15, s. 1.44

Dr Elżbieta Proń

Wiedza o kulturze chińskiej 2s

Piątek, godz. 11.30-13.00, s. 1.48

Dr Marcin Sarnek

Historia i polityka zagraniczna USA po 1945 r. 5 ad,

czwartek, godz. 8.00-9.30, s. 1.49

Dr David Schauffler

Seminarium magisterskie 4ask

Poniedziałek, godz. 15.30—17.00, s. 0.51

Mgr Daiichiro Sekikawa

PNJJ: konwersacja 5j

Poniedziałek, godz. 15.30—17.00, s. 4.2

Dr Sabina Sen-Podstawska

Historia i polityka zagraniczna Kanady, 5 Am

Czwartek, godz. 9.45-11.15, s. 0.51

Mgr Hanna Sitter

PNJA: konwersacja 1s1

PNJA: konwersacja 1s2

PNJA: konwersacja 1k

Piątek, godz. 15.30-17.00, s. 3.47

Piątek, godz. 17.15-18.45, s. 3.47

Piątek, godz. 19.00-20.30, s. 3.47

Dr Bartosz Stopel

Teoria narracji i fabuły, 2 sw, w.

Teoria narracji i fabuły, 2 sw1, ćw.

Teoria narracji i fabuły, 2 sw1, ćw.

Środa, godz. 12.15-13.00, s. 1.49

Środa, godz. 13.45-15.15, s. 1.49

Środa, godz. 15.30-17.00, s. 1.49

Dr Julia Szołtysek

PNJA: konwersacja, 1sw2

Środa, godz. 17.15-18.45, s. 2.2

Mgr Paulina Szymonek

PNJA: rozumienie ze słuchu 1sw1

PNJA: rozumienie ze słuchu 1sw1

Piątek, godz. 17.15-18.45, s. 2.12

Piątek, godz. 19.00-20.30, s. 2.12

Dr Agnieszka Ślęzak-Świat

Metodologia badań językoznawczych, w. + ćw. 4n

Czwartek, godz. 11.30-13.00, s. 2.5

Dr Maria Spiechowicz

Wiedza o kulturze Japonii 2j1

Wiedza o kulturze Japonii 2j2

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 1.46

Czwartek, godz. 8.00-9.30, s. 2.22

Mgr Anna Stwora

PNJA: konwersacja 2o,2i

PNJA: konwersacja 2t

PNJA: konwersacja 2j1

 

PNJA: konwersacja 2j2

Wtorek, godz. 13.45-15.15, s. 2.6

Wtorek, godz. 15.30-17.00, s. 2.6

Piątek, godz. 9.45-11.15, Żytnia 10, s.126

Piątek, godz. 8.00-9.30, Żytnia 10, s.126

Mgr Weronika Szota

Moduł leksykograficzny: Językoznawstwo korpusowe 2s1

Moduł leksykograficzny: Językoznawstwo korpusowe 2s2

Moduł leksykograficzny: Językoznawstwo korpusowe 2o,2i

Piątek, godz. 13.45-15.15, s.21

 

Piątek, godz. 15.30-17.00, s.21

 

Piątek, godz. 17.15-18.45, s.21

Prof. UŚ dr hab. Kamilla Termińska-Korzon

Wiedza o języku arabskim z elementami językoznawstwa ogólnego 3o

Czwartek, godz. 15.30-17.00, s. 4.66

Dr Ewa Tobiasz

Historia literatury niemieckiej 3n

Czwartek, godz. 13.45-15.15, s. 2.8

Dr Lesław Tobiasz

Wiedza o języku niemieckim z elementami językoznawstwa ogólnego 3t

Piątek, godz. 13.45-15.15, s. 3.48

Mgr Lee Wang

Język chiński: gramatyka 4s

Środa, godz. 17.15-18.45, s. 3.47

Mgr Dagmara Wasilewska

Wiedza o języku indyjskim z elementami językoznawstwa ogólnego 3i

Wtorek, godz. 15.30-17.00, s. 465

Mgr Maciej Wąs

PNJA: rozumienie tekstu, 5km2

Poniedziałek, godz. 17.15-18.45, s. 0.51

Mgr Daniel Węgrzyn

Gramatyka opisowa języka angielskiego 1t

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 0.3

Mgr Mikołaj Witkowski

Lektorat języka arabskiego 2o

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 3.49

Mgr Andrzej Wojtala

Praktyczna nauka języka niemieckiego: język biznesu 4jb1

Praktyczna nauka języka niemieckiego: język biznesu 4jb2

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 3.47

 

Czwartek, godz. 13.45-15.15, s. 2.17

Mgr Iwona Wojtala

Dokumenty w handlu zagranicznym 4jb1

Dokumenty w handlu zagranicznym 4jb2

Poniedziałek, godz. 9.45-11.15, s. 2.6

 

Poniedziałek, godz. 13.45-15.15, s. 2.6

Dr Agnieszka Woźniakowska

Przekład tekstów literackich, 5km1

Przekład tekstów literackich, 5km2

Piątek, godz. 8.00-9.30, s. 2.1

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 2.23

Dr Ewa Wylężek

PNJA: rozumienie tekstu, 4km1

PNJA: rozumienie tekstu, 4km2

Piątek, godz. 11.30-13.00, s. 2.1

Piątek, godz. 13.45-15.15, s. 2.2

Prof. dr hab. Maria Wysocka

Tłumaczenie na potrzeby mediów 5n

Wtorek, godz. 11.30-13.00, s. 3.13

Dr Marzena Wysocka-Narewska

Seminarium dyplomowe  3n

 

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 4.2

Mgr Chang Il You

Praktyczna nauka języka koreańskiego 3k

Poniedziałek, godz. 15.30-17.00, s. 0.3

Dr Paweł Zakrajewski

Seminarium magisterskie 4jb

Piątek, godz. 9.45-11.15, s, 4.57

Mgr Monika Zasowska

PNJA: rozumienie tekstu 1t

PNJA: rozumienie tekstu 1k

PNJA: rozumienie tekstu 1o

Środa, godz. 9.45-11.15, s. 2.9

Środa, godz. 11.30-13.00, s. 1.48

Środa, godz. 13.45-15.15, s. 1.46

Dr Magdalena Żyłko-Groele

Praktyczna nauka języka niemieckiego: język pisany 1jb

Piątek, godz. 8.00-9.30. s. 2.17