Rejestracja studentów na moduły

Informujemy uprzejmie, 26.02.2020. (wtorek) rozpocznie się rejestracja studentów na moduły (przedmioty), do grup ćwiczeniowych, lektoratowych oraz na zajęcia do wyboru.Rejestracja rozpocznie się:

- o godzinie 19.00 dla specjalności b. IKILIA

- o godzinie 20.00 dla specjalności b. IJA.


W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb ( https://usosweb.us.edu.pl) w terminie do 10.03.2020 r. Rejestracja jest obowiązkowa.