Ogłoszenie dotyczące semestralnego wyjazdu na University of the Fraser Valley w Kanadzie (UFV)

UWAGA !
Semestralny wyjazd na University of the Fraser Valley w Kanadzie (UFV) dla studentów kierunku Filologia angielska
W związku z zaistniałą sytuacją termin składania dokumentów został przesunięty  do 1 kwietnia.
List motywacyjny oraz dokument potwierdzający średnią ocen ze studiów (wcześniejsze lata oraz z pierwszego semestru roku akademickiego 2019-20) należy przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokument potwierdzający średnią ocen ze studiów (kartę przebiegu studiów/ wydruk ocen z poszczególnych przedmiotów) można pobrać samodzielnie z USOSa.

W razie pytań proszę kontaktować się z dr Sabiną Swetą Sen-Podstawską: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.