PNJA wagi

Począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 ocena za egzamin z Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego (zarówno w 1. jak i 2. terminie) stanowić będzie średnią ważoną poszczególnych jego komponentów. Informacja nt. wagi poszczególnych komponentów egzaminu dla poszczególnych specjalności znajduje się tutaj.