Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na adres: 通讯方式:

Correspondence should be sent to:

 

INSTYTUT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec
Z Instytutem Języka Angielskiego można też skontaktować się telefonicznie albo pocztą elektroniczną:

Institute of English can also be contacted by phone or e-mail:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30

Monday-Friday between 8:00am and 3:30pm

 

tel: (48 32) 364 08 92
     (48 32) 364 08 04
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

可以通过电话及电邮与我们联系:
电话: (0048 32) 364 08 92
传真: (0048 32) 364 08 04
电子邮件:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dziekanat: 院长 Dean's Office

Studia stacjonarne  全日制  – 电话 – Regular study programs tel. (032) 3640 868 ; (032) 3640 860; (032) 3640 858

Studia niestacjonarne 兼职研究 – 电话  – Extramural study programs tel. (032) 3640 858
Program język biznesu 项目合作– 电话   – Language of Business program tel. (032) 3640 967