SMYS & YRISM 2017

Od 16 do 18 listopada 2017 roku w Szczyrku odbywać się będą, zorganizowane przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz International Association of Multilingualism, równolegle dwie konferencje naukowe: „3rd Silesian Meeting of Young Scholars” („SMYS”) oraz „2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism” („YRISM”). Nadrzędnym celem tych spotkań jest promowanie badań młodych naukowców oraz wymiana poglądów z bardziej doświadczonymi pracownikami nauki.


Konferencja SMYS & YRISM adresowana jest przede wszystkim do doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz studentów rozważających podjęcie pracy naukowej.

Konferencja „SMYS” skupia się głównie na badaniach dotyczących językoznawstwa i wszystkich jego dziedzin, językoznawstwa stosowanego, psycholingwistyki, wielojęzyczności, translatoryki oraz glottodydaktyki.
Konferencja „YRISM” koncentruje się na tematyce wielojęzyczności analizowanej pod kątem różnych perspektyw (poznawczej, językowej, socjolingwistycznej czy edukacyjnej) i będzie zorganizowana w formie sesji plakatowych.


Wydarzeniem towarzyszącym „SMYS & YRISM 2017” będą warsztaty z zakresu edycji tekstu i prezentacji naukowej, które poprowadzą: Prof. Anthony Barker, Prof. Jean-Marc Dewaele, Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker, dr Katarzyna Molek-Kozakowska, Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, dr hab. Adam Wojtaszek.


Chęć udziału w konferencjach należy przesłać do 30 czerwca drogą elektroniczną na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.smys.yrism.us.edu.pl

12 i 13 X godziny rektorskie

W związku z organizacją Studenckich Otrzęsin Śląska, w dniach 12 i 13 października do 12.00, wprowadzone będą godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

HRP

http://www.ija.us.edu.pl/images/hrp4.jpg

 

Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza wszystkich chętnych doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich do udziału w bezpłatnym seminarium o humorze Humor Research Project 2017, które odbędzie się w Katowicach w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! Będzie ono miało charakter interdyscyplinarny i łączyło zarówno badania nad językiem jak i tekstami kultury czy mediami. Jest to świetna okazja, by poszerzyć swoje horyzonty i poznać różne metody badań języka w humorze oraz humoru w języku.

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pobierz formularz rejestracyjny.

Przejdź do strony HRP tutaj.