Copyright 2017 - Informacje o odwołanych zajęciach
  • Instytut Języka Angielskiego

  • Uniwersytet Śląski

  • Institute of English

  • University of Silesia

Dr Grażyna Kiliańska-Przybyło cancels her classes on 7 December 2017 due to conference participation.