Blue Flower

Odwolane zajecia: 

19.12.    Semminarium III rok, odrabianie : 10.01.19r. godz. 9.45, gab. 4.67

19.12.    Wyklad z metodyki II rok, odrabianie: 28.01.19r., godz. 11.30, gab. 4.67

19.12.     Wykład monograficzny V rok, odrabianie: 24.01.19r. godz. 9.45, gab. 4.67

20.12.    Cwiczenia z metodyki II rok, gr. NN, odrabianie: 28.01.19r.. godz. 8.00, gab. 4.67

2013.   Ćwiczenia zetodyki II rok, gr. NI, odrabianie: 28.01.19, godz. 9.45, gab. 4.67