Matusz, Łukasz

dr Łukasz Matusz

 

 

Zakład Historii Języka Angielskiego

Room: 3.59

Email 1: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email 2: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours:

Tuesdays: 13:00-13:45, room 3.59

 

Wykładane przedmioty:

 • Seminarium licencjackie
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Gramatyka praktyczna
 • Rozumienie tekstu
 • Konwersacje 

Zainteresowania badawcze:

 • Semantyka językowa
 • Pragmatyka językowa
 • Teoria metafory i metonimii językowej
 • Językoznawstwo historyczne
 • Językoznawstwo kognitywne
 • Tabu językowe
 • Przeklinanie jako czynność językowa
 • Force Dynamics Theory

Publikacje:

1. Matusz, Ł. (2010). Personal names in religious context. Debiuty naukowe IV: Lingwistyka stosowana w badaniach. Warszawa: Koło Naukowe BAJT, 45-52.

2. Matusz, Ł. (2011a). Aspekty inwokacji religijnej. Język bez granic. Warszawa: Koło Naukowe BAJT, 299-308.

3. Matusz, Ł. (2011b). Insults as a radial category. In R. Gregová, S. Šnircová and S. Tomaščíková (eds), Language, literature and culture in present-day context: Contemporary research perspectives in anglophone PhD studies. The Slovak Association for the Study of English.

4. Matusz, Ł. (2017a). Taboos and swearing: cross-linguistic universalities and peculiarities. In D. Gabryś-Barker, et al. (eds) Multilingualism, Multiculturalism and the Self: Second Language Learning and Teaching, Springer International Publishing, 33-47. 

5. Matusz, Ł. (2017b). Force-dynamic representation of linguistic insults: a simple analysis. Acta Neophilologica XIX (1), Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Olsztyńskiego, 33-42.

6. Matusz, Ł. (2019a)A cognitive model of verbal aggression. In M. Grygiel and R. Kiełtyka (eds). Cognitive Linguistics in the Year 2017 (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures 19), Berlin: Peter Lang, 133-43. 

7.  Matusz, Ł. (2019b). On dogs, cows and dnokeys: the use of animal metaphors in linguistic insults. In P. Biały, M. Kuczok and M. Zabawa (eds). A Contrastive Perspective on Figurative Language. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 145-60.

8. Matusz, Ł. and A. M. Rakowska (2019). Self-reported difficulties in learning English as a second language for third-age students in Poland. Theory and Practice of Second Language Acquisition, 5 (1), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113-30.

9. Matusz, Ł. (2020). The "LANGUAGE IS MUSIC" metaphor as a didactic tool in descriptive phonetics andphonology classroom. In G. Drożdż and B. Taraszka-Drożdż (eds). Foreign language pedagogy in the light of cognitive linguistics research. Heidelberg: Springer International Publishing, 113-131.

10. Matusz, Ł. (2020). I will see it done: metonymic extensions of the verb see in English. Crossroads (31). Białystok, 89-109. 

 

Konferencje naukowe:

1. II Konferencja Młodych Lingwistów, Warszawa, 18.11.2010 – referat: Aspekty inwokacji religijnej.

2. PhD Conference, Koszyce, 5-7.05.2011 – referat: Insults as a radial category.

3. Olsztyn Summer School of Linguistics, Olsztyn, 24-31.08.2011.

4. VII Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 10-11.12.2011 – referat: Gdzieś ty był, stary draniu? Użycie obelg do celów budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

5. 1st Silesian Meeting of Young Scholars, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 18-19.03.2013. Referat: A cognitive model of insults

6. PASE 2016 Conference: Multilingualism, Multiculturalism and the Self, 2016, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 31.03-02.04.2016. Referat: Taboos and swearing: cross-linguistic universalities and peculiarities.

7. Cognitive Linguistics in Olsztyn, 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 22-24.09.2016.  Referat: A force-dynamic representation of linguistic insults.

8. Various Dimensions of Contrastive Studies, 2016, Uniwersytet Śląski, Katowice, 24-25.10.2016. Referat: On dogs, cows and donkeys: the use of animal metaphors in linguistic insults.

9. 29th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition (ICFSLA), 2017, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 18-20.05.2017. Referat (with A. M. Brzostyńska): Self-reported difficulties in learning English as a second language by third-age students.

10. Cognitive Linguistics in the Year 2017, 2017, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 21-23.09.2017. Referat: A cognitive model of verbal aggression.

11. Various Dimensions of Contrastive Studies, 2017, Uniwersytet Śląski, Katowice, 23-24.10.2017. Referat: A contrastive analysis of terms for domesticated animals as swearwords in English and Polish.

12. 3rd Silesian Meeting of Young Scholars, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 16-18.11.2017. Referat (with A. M. Rakowska): Supporter, prompter, facilitator? In search of appropriate teacher roles for third-age students of English.             

13. 30th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition (ICFSLA), Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 17-19.05.2018. Referat: The music of language: didactic use of metaphor on phonetics/phonology courses in university context.        

14. Cognitive Linguistics in the Year 2018, UAM, Poznań, 24-26.09.2018. Referat: Metaphor as a didactic tool in descriptive phonetics/phonology classroom.        

15. The Oriental Meetings in Sosnowiec, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 10-11.01.2019. Referat: Some remarks on swearing and impoliteness in Japanese. 

16. Cognitive Linguistics in the Year 2019, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 26-28.09.2019. Referat: I will see the job done: metonymic extensions of English verbs of perception.

17. Various Dimensions of Contrastive Studies. Uniwersytet Śląski, Ustroń, 21-22.10.2019. Referat: POTENTIALITY FOR ACTUALITY metonymy in English, German and Polish. 

 

 Warsztaty szkoleniowe:

1. Kongres Języków Obcych PASE, Politechnika Warszawska, Warszawa, 25-26.05.2012.

2. 21st International IATEFL Poland Conference, Wrocław, 7-9.09.2012

3. Pierwszy Europejski Kongres Języków Obcych PASE, Warszawa, 08-10.05.2015

4. Drugi Europejski Kongres Języków Obcych PASE, Warszawa, 13-15.05.2016

5. Pierwsze Forum Przedsiębiorców Branży Językowej, Warszawa, 5.11.2016

6. Wyjazd Studyjny do University College London w ramach projektu ministerialnego “Mistrzowie Dydaktyki”, 13-24.05.2019.

 

Pełnione funkcje

2016-17: 

Sekretarz komisji rekrutacyjnej na studia drugiego stopnia

Opiekun 1-go roku studiów magisterskich uzupełniających

Koordynator modułu Wstęp do językoznawstwa dla specjalności języka biznesu

2017-18:

Opiekun 2-go roku studiów magisterskich uzupełniających

Członek Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

2018-19:

Sekretarz komisji rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia

Członek Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

 

Dodatkowe informacje:

Aktywny przedsiębiorca

Założyciel i dyrektor Szkoły Języków Obcych KOLIBER w Sosnowcu

Członek BNI Polska (BNI Zagłębie)