Blue Flower

 

Dr Krzysztof Olszewski

Stanowisko: starszy wykładowca w Zakładzie Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego

koordynator zajęć w grupach tłumaczeniowych z językiem japońskim

Gabinet: 4.2

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżur/office hours: poniedziałki/Monday 16:40-18:10

 

Wykładane przedmioty:

 • gramatyka języka japońskiego
 • praktyczna nauka języka japońskiego
 • kształcenie tłumacza j. japońskiego
 • kultura Japonii (wykład)
 • językoznawstwo japońskie (wykład)
 • literatura japońska (wykład)

Zainteresowania naukowe:

 • metodyka nauczania języka japońskiego
 • klasyczna i współczesna literatura japońska 
 • stylometria

Realizowane projekty:

 • przekład poetycki średniowiecznego japońskiego eposu - Heike Monogatari
 • pierwszy polski przekład najwybitniejszej opowieści jap. literatury klasycznej - Genji Monogatari  (zob. blog Opowieść o Promienistym)

Wybrane publikacje:

Patrz: strona na portalu Academia.edu