Blue Flower

 

Dr Krzysztof Olszewski

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa

koordynator zajęć w grupach tłumaczeniowych z językiem japońskim na studiach magisterskich

Gabinet: 4.2

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa:

Dyżur/office hours: środy/Wednesday 11:30-13:00

 

Wykładane przedmioty:

  • gramatyka języka japońskiego
  • praktyczna nauka języka japońskiego
  • kształcenie tłumacza j. japońskiego
  • kultura Japonii (wykład)
  • językoznawstwo japońskie (wykład)
  • literatura japońska (wykład)

 

Zainteresowania naukowe:

  • metodyka nauczania języka japońskiego
  • klasyczna i współczesna literatura japońska 
  • stylometria

Realizowane projekty:

  • przekład poetycki średniowiecznego japońskiego eposu - Heike Monogatari

Wybrane publikacje:

Patrz: strona na portalu Academia.edu lub ResearchGate.