Blue Flower

mgr Monika Zasowska

asystent naukowo-dydaktyczny

Department of Translation Studies

Office: Institute of English, room 3.58

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours: Fridays, 13.15-14.45

Education:

M.A. in English Philology, University in Silesia, 2012. "SYNESTHESIA THROUGH TRANSLATION. THE CASE OF VLADIMIR NABOKOV’S PROSE WRITINGS".

 

Research interests:

- evaluation in academic English

- review genres

-discourse analysis

-synesthesia

 

Teaching Experience:

- comprehension

- writing

- practical grammar

- conversation

 

Publications:

Zasowska, M. 2018.  Barwy obecności i nieobecności w "Lolicie" (w druku)

Zasowska, M. 2016. 'Senses and Expressions of Sensory Experience in English Binomials'. In: Wysocka M., Gałajda D., Zakrajewski P. i A. Kijak (eds): Young Scholars on Theoretical Applied Linguistics: Reseach Projects. Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec. Pages 133-148. ISBN: 978-83-65682-42-0

Zasowska, M. 2014. 'Color-emotion Associations in English X-phemisms in Polish Learners of English'. In: Sznurkowski P., Pawlikowska-Asendrych E., i B. Rusek: Neofilologie na przełomie tysiącleci. Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej. Tom II. Wydawnictwo im. Jana Długosza w Częstochowie. Pages 141-155. ISBN: 978-83-7455-419-0.

Zasowska, M. 2013. 'Gender-related aspects of Nabokov's synethesia'. In: Arabski J., Łyda A. i J. Ziębka: Faces of Gender. WSZMIJO, Katowice. Pages 49-64. ISBN: 978-83-87296-44-5

 

Conferences:

3rd Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature: 'Discourse Studies across Fields of Culture, Media, Language and Literature'. 20.04.2018 r. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce. Paper presented: 'Negative evaluation in academic book reviews of single and multiple authorship’.

IV Międzynarodowa Konferencja pt. "Problemy semantyki i stylistyki tekstu". 30-31. 05. 2017 r. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Paper presented: 'Barwy obecności (i nieobecności) w "Lolicie", Nabokov po angielsku i po polsku".

1st International Conference on Sociolinguistics ICS-1, 1-3.09.2016, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary. Paper presented: 'Reviews of single author versus co-authored academic books. Is two less than one?

2nd Silesian Meeting of Young Scholars. 5-6. 2014 r. Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk. Paper presented: 'Threatening (in)crime stories'.

Linguistic Snapshots: Language and Cognition 3: Explorations in Lexico-Grammar Continuum. 16-17. 05. 2014 r.

Konferencja naukowa pt. "Oblicza płci w ujęciu językoznawczym". 28.02.2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice. Paper presented: 'English binomials of gender'.

I Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe pt. Inność/różnorodność w języku, interakcji i kulturze. 16.12.2013 r. Instytut Języka Angielskiego, Sosnowiec. Paper presented: 'Barwa emocji w angielskim x-femizmach".

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Porozumienie i Dialog na płaszczyźnie wielokulturowej, Tekst- Dyskurs- Komunikacja. 21-22.11.2013 r. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. Paper presented: 'Color-emotion associations in English Ex-phemisms in Polish learners of English'

Intercultural Horizons: 3rd annucal conference: Intercultural Competence. 7-8.10. 2013 r., Siena Italian Studies, Siena, Italy. Paper presented: 'Synesthesia through a cultural fiilter'.

1st Silesian Meeting of Young Scholars SMYS. 18-19.03.2013 r. Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk. Paper presented: 'This sweet scent and its fruity voices: synesthesizing in Lolita'.

Faces of Gender. 15-16.10.2012 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice. Paper presented: 'Geder-related aspects of Nabokov's synesthesia'.

 

Honors:

2012- 2016  Rector's scholarship for the best PhD candidates