Blue Flower

mgr Monika Zasowska

asystent naukowo-dydaktyczny

Department of Translation Studies

Office: Institute of English, room 3.58

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours: coming soon

Education:

M.A. in English Philology, University in Silesia, 2012. "SYNESTHESIA THROUGH TRANSLATION. THE CASE OF VLADIMIR NABOKOV’S PROSE WRITINGS".

 

Research interests:

- synesthesia

- academic genres

- evaluation in academic English

- discourse analysis

- gender studies

 

Teaching Experience:

- comprehension

- writing

- practical grammar

- conversation

 

Publications:

  1. “Gender-related aspects of Nabokov’s synesthesia” w: J. Arabski, A. Łyda i J. Ziębka  Faces of Gender (2013), WSZMiJO, Katowice 2014
  2. “Senses and Expressions of Sensory Experience in English Binomials” w: Gałajda D, Kijak A., Wysocka M. i P. Zakrajewski: Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects.  Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosowiec 2016
  3. “Color-emotion Associations in English X-phemisms in Polish Learners of English” w: B. Rusek, E. Pawlikowska-Asendrych: Neofilologie na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa.
  4. [w druku Budapest 2017] Reviews of single-author versus co-authored academic books. Is two less than one?”

Conferences:

1. Faces of Gender. 15-16.10.2012 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice. Paper presented: 'Geder-related aspects of Nabokov's synesthesia'.

2. 1st Silesian Meeting of Young Scholars SMYS. 18-19.03.2013 r. Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk. Paper presented: 'This sweet scent and its fruity voices: synesthesizing in Lolita'.

3. Intercultural Horizons: 3rd annucal conference: Intercultural Competence. 7-8.10. 2013 r., Siena Italian Studies, Siena, Italy. Paper presented: 'Synesthesia through a cultural fiilter'.

4. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Porozumienie i Dialog na płaszczyźnie wielokulturowej, Tekst- Dyskurs- Komunikacja. 21-22.11.2013 r. Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa. Paper presented: 'Color-emotion associations in English Ex-phemisms in Polish learners of English'.

5. I Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe pt. Inność/różnorodność w języku, interakcji i kulturze. 16.12.2013 r. Instytut Języka Angielskiego, Sosnowiec. Paper presented: 'Barwa emocji w angielskim x-femizmach".

6. Konferencja naukowa pt. "Oblicza płci w ujęciu językoznawczym". 28.02.2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice. Paper presented: 'English binomials of gender'.

7. Konferencja naukowa pt. "Język i agresja". 28.03.2014 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice. Paper presented: 'Gramatyka groźby".

8. Linguistic Snapshots: Language and Cognition 3: Explorations in Lexico-Grammar Continuum. 16-17. 05. 2014 r.

9. 2nd Silesian Meeting of Young Scholars. 5-6. 2014 r. Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk. Paper presented: 'Threatening (in)crime stories'.

10. 1st International Conference on Sociolinguistics ICS-1, 1-3.09.2016, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary. Paper presented: 'Reviews of single author versus co-authored academic books. Is two less than one?

11. IV Międzynarodowa Konferencja pt. "Problemy semantyki i stylistyki tekstu". 30-31. 05. 2017 r. Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Paper presented: 'Barwy obecności (i nieobecności) w "Lolicie", Nabokov po angielsku i po polsku".

 

Honors:

2012- 2016  Rector's scholarship for the best PhD candidates