Blue Flower

Dr Dominika Czyżyk

Zakład Historii Języka (Department of the History of English)

Office hours: Thursday 9.45 - 10.30

Office: 3.59

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stopnie naukowe / Degrees:

1998 - stopień licencjata z językoznawstwa (BA in Linguistics)

2000 - stopień magistra z językoznawstwa (MA in Linguistics)

2016 – stopień doktora nauk humanistycznych (PhD Linguistics) 

 

Pełnione funkcje:

Wykładowca

 

Wykładane przedmioty (w roku akademickim 2017 / 2018)

Wstęp do językoznawstwa

Składnia języka angielskiego

Fonologia i morfologia 

 

Zainteresowania naukowe:

- Językoznawstwo kontrastywne, kognitywne, kulturowe i historyczne (zwłaszcza indoeuropejskie).

- Sfera czasu przyszłego w językach indoeuropejskich.

- Ontologiczna realizacja przyszłości

- Badania głównie nad składnią i semantyką wyrażania przyszłości w językach archaicznych.

- Badania dotyczące wiarygodnej sekwencji regularnych zmian językowych w obszarze czasu przyszłego.

 

 Udział w konferencjach:

“Nauczyciel profesjonalista w świetle awansu zawodowego. Opis Przypadku dydaktyczno – wychowawczego”. Poznań, 19 grudnia 2001r. (organizator: INTSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI ARKA).

“The Best of Two Worlds” – Bielsko-Biała 07.03.2003 (organizator: Teacher Training Department – Pearson Education Polska).

„Radzenie sobie z agresją w szkole” Radostowice, 17 października 2003r. (organizator: AD ASTRA)

„Tworzenie programów autorskich, innowacji pedagogicznych i eksperymentów” (organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej - 4 grudnia 2003r. i 9 stycznia 2004 r.

Program Socrates – Warsztaty tworzenia projektu – Katowice - 30 listopada 2004 (organizator: CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU I EDUKACJI ALPHA pro).

„Szkolne Niebieskie Karty” Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy. Szkolenie obejmujące 3 bloki (I – „Przemoc – Tak – Nie” Warsztat doskonalący umiejętności prowadzenia zajęć lekcyjnych poświęconych profilaktyce przemocy, II – „Niebieski Pasjans” Zapoznanie się z profesjonalnymi programami profilaktycznymi – uczestnictwo w spektaklu profilaktycznym, III – „Szkolne Niebieskie Karty” Warsztat przygotowujący wprowadzenie na terenie szkoły strategii przeciwdziałania przemocy). Radostowice, luty 2004. (organizator: Zespół Psychoedukacji, Profilaktyki i Terapii w Bielsku-Białej).

„Efektywna praca z grupą (klasą szkolną)” Pszczyna, 9 grudnia 2004r. (organizator: AD ASTRA)

„Analiza i wykorzystanie szkolnych wyników egzaminów zewnętrznych” Bielsko-Biała - 26 października 2006r. (organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”).

„Młodzi Głosują 2007” - pełnienie funkcji koordynatora w programie edukacyjnym. Warszawa, 29.10.2007r. (organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej).

Kurs na egzaminatorów maturalnych z przedmiotu język angielski. 2008 – Jaworzno. (organizator: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie).

“eTwinning Professional Development Workshop in Göteborg” – 6-8 November 2008 (organizator: eTwinning National Support Service Sweden).

Szkolenie woluntariuszy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przed Światowymi Dniami Młodzieży 2016. Lipiec 2016. (organizator: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau)

 “The Session on Indo-European Historical Linguistics (SIEHL)” 23 maja 2017. Referat pt. “Migracje indoeuropejskie”. (organizator: Uniwersytet Śląski).

„Wielojęzyczność – warsztaty uczenia się kilku języków obcych”. 2 grudnia 2017. Prowadząca warsztaty (organizator Śląski Festiwal Nauki).

 

Publikacje

“Old English Translations” – 2016 – Wydawnictwo: Linguistica Silesiana.

 

Organizacja warsztatów i konferencji

„We remember” - zajęcia warsztatowe dla grupy włosko-polskiej w Powiatowym Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nr 6 w Brzeszczach. 29 marca 2009r.

Szereg wykładów i pogadanek dla rodziców i uczniów, w ramach np. hospitacji diagnozujących i wywiadówek.

Dodatkowe informacje

Umiejętności i kwalifikacje:

Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator przedmiotu maturalnego język angielski;

Umiejętność gry na trzech instrumentach: gitara, organy kościelne, pianino;

Znajomość języków obcych:

Angielski – biegle.

Włoski – biegle. Dyplom Certificazione di Italiano come Lingua Straniera CILS, poziom C2 (29.12.2011)

Niemiecki  biegle. Zentrale Mittelstufenpruefung, Goethe Institut, poziom C1 (22.05.2004)

Szwedzki – poziom średnio-zaawansowany

Hindi – poziom podstawowy

Łacina – poziom średnio-zaawansowany

Staroangielski – poziom średnio-zaawansowany

Rosyjski – poziom podstawowy

Grecki – poziom podstawowy

Czeski – poziom podstawowy