Blue Flower

Adiunkt

Publikacje naukowe:

2017                           Teaching pragmatic competence. The contrastive analysis of discourse completion tests findings on the usage of compliments and compliment responses among Polish learners of various proficiency levels and American native speakers w Language Insights. Wydawnictwo WSH, Sosnowiec.

2017                           Multiple identities and the development of pragmatic competence displayed in workplace environment w Kwartalnik Neofilologiczny 2/2017, str.220-230

2017                Students’ perception on polite discourse. Factors contributing to teachers’ politeness. W trakcie druku w Dyskursy specjalistyczne 3. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza: Częstochowa.

2015                           Perception of time and time management skills and their influence on teachers discourse w Dyskursy specjalistyczne. Rejestry, gatunki, tłumaczenia. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza: Częstochowa

2015                           Refleksja w nauczaniu gramatyki praktycznej studentów filologii angielskiej niezbędnym komponentem rozwoju kompetencji metodycznej nauczyciela w Eduakcja Jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym. Wydawnictwo WSH

2015                Słownik polsko-śląsko-angielski (redakcja naukowa). Wydawnictwo Głos Życia , Katowice

2014                           Dialogiczność relacji ze studentami a założenia grzeczności językowej w Jak możliwy jest dialog? Księga jubileuszowa. Wydawnictwo WSH.

2014                           Błędy retoryczne w dyskursie akademickim i ich wpływ na naukę / przyswajanie języka drugiego w Episteme: Vol. 11 Czasopismo Naukowo Kulturalne.

2014                Umiejętne zarządzanie dyskursem gwarantem sukcesu w praktyce dydaktycznej nauczyciela akademickiego w Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce. Warszawa: Instytut Germanistyki i Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2013                Teacher discourse and the language of questions as a source of face-threatening acts w Linguistica Silesiana,

2013                Wpływ czynników socjolingwistycznych na dyskurs edukacyjny nauczyciela akademickiego w Rola dyskursu edukacyjnego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu

2012                           The Language of Political Correctness and Special Education Needs. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

2011                           Political correctness in the educational context. The analysis of the language used towards Special Education Needs learners in Hermeneia, Language and Education.11

2009                           „Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyjne w świetle polskiej
i brytyjskiej poprawności politycznej” ;Neofilolog, 33.

2007                           The use of onomatopoeic expressions in developing learners’ second language lexicon; The Teacher 2 (46).

2007                           The Indigo children – some alternative ideas of teaching the learners with ADHD; The Teacher

 

5 (49).

Udział w konferencjach:

7-9 września 2009 Sosnowiec doroczna konferencja naukowa „Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce” Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, zorganizowana wspólnie przez Zarząd Główny PTN i Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, referat pt: Niepełnosprawność i specjalne potrzeby edukacyj­ne w świetle polskiej i brytyjskiej poprawności politycznej

 

Maj, 2010. Konferencja Autonomia w Nauce Języków Obcych. PWSZ Konin. Referat pt: Wykorzystanie europejskiego portfolio językowego jako sposób rozwijania autonomii dorosłych uczących się języka angielskiego.

6-8 września 2010 r. doroczna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Niezwykły uczeń - indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych”. Referat pt: Dwuspecjalność w nauczaniu języków obcych. Nowa motywacja czy potrzeba przetrwania. Wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego wśród studentów NKJO w Sosnowcu

12.-14.09.2011 r. doroczna Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, współorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa i Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. „Dyskurs edukacyjny w klasie językowej” referat pt: Wpływ czynników socjolingwistycznych na dyskurs edukacyjny nauczyciela akademickiego

26-27.04.2013. Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Referat pt. FACE- Communication across Cultures: Face and Interaction Referat, pt: Teacher discourse and the language of questions as a source of face-threatening acts

 

20-22.06.2013. Konferencja: Sukces w glottodydaktyce” organizowana przez Instytut Germanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego . Referat pt: Umiejętne zarządzanie dyskursem gwarantem sukcesu w praktyce dydaktycznej nauczyciela akademickiego

 

9-11.09.2013 Wrocław Konferencja PTN Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Referat pt.:  Refleksja w nauczaniu gramatyki praktycznej studentów filologii angielskiej niezbędnym komponentem rozwoju kompetencji metodycznej nauczyciela

 

7-09. Październik 2013, TAL 2013 Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes. Konferencja zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Referat pt.: Teaching styles and roles and their influence on teachers experiencing Face threats

05.04.2014. Sieradz English Teaching and Research Forum” (SETARF) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych: Referat, pt: Teaching pragmatics: Intercultural Business Communication

 

Maj 2014, 26th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition - Material culture in studying second/foreign language acquisition and learning. Szczyrk, Referat pt.: Students’ beliefs on politeness. The analysis of hedging patterns used in email correspondence.

Wrzesień, 2015. Konferencja Dialog. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Referat, pt.: Dialog i relacje dialogiczne a założenia norm dobrego wychowania i grzeczności językowej

29-30.09.2016. University of Social Sciences Institute of English Studies Warszawa. Referat, pt.: Multiple identities and the development of pragmatic competence displayed in workplace environment

 

22-23.09.2017. Second International Conference .Dialogue in Language and Literature. Wyższa Szkoła Humanitas. Referat, pt.: Teachers’ personality and students’ motivation. Effective dialogue/discourse in a classroom

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE

ERASMUS

·         29.04-03.05.2016 -Udział w programie Erasmus + na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Prowadzenie wykładów dla studentów