Blue Flower

dr Dagmara Gałajda

Zakład Psycholingwistyki Stosowanej

Department of Applied Psycholinguistics

 

Adiunkt/Assistant Professor

 

Gabinet/Office: 3.50

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Strona internetowa poza IJA/External web pages

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YoZ_hdgAAAAJ&hl=pl

Dyżur/Office Hours (gabinet/room 3.50):

urlop: 26.07-07.09.18

zwolnienie lekarskie: 10.09.18 - do odwołania

Seminarium dyplomowe/magisterskie: wszelkie pytania proszę kierować do Dziekanatu

 

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie przybycia (mailowo, co najmniej na dzień przed planowanym spotkaniem).

 

 

Stopnie naukowe/Degrees:

2009 - stopień magistra z językoznawstwa/MA degree in the discipline of linguistics

2014 - stopień doktora z dziedziny językoznawstwo/PhD degree in the discipline of linguistics

 

Wykładane przedmioty/Subjects taught this academic year

st. stacjonarne

Konwersacje (rok I, rok II)/Conversation

Seminarium dyplomowe (program nauczycielski)/BA Seminar

 

st. niestacjonarne:

Seminarium magisterskie (rok I oraz rok II)/MA Seminar

Glottodydaktyka (rok I oraz rok II)/Glottodidactics

 

poprzednie lata/previous academic years

Seminarium magisterskie (rok I oraz rok II, st. niestacjonarne)/MA Seminar

Wykład monograficzny (rok I, st. niestacjonarne)/Monographic lecture

Metodyka nauczania jęz. obcych - ćwiczenia (II rok)

Teksty akademickie (III, V rok)/Academic writing

Gramatyka praktyczna (I, II rok)/Practical Grammar

Konwersacje (I, II, III rok)/Conversation

Fonetyka praktyczna (I rok)/Phonetics

Język pisany (I rok)/Composition

 

 

 

Zainteresowania naukowe/Research interests:

Dynamika grupy na lekcji języka obcego/Group dynamics in a FL classroom
Teacher's action zone in facilitating group dynamics
Willingness to communicate (WTC) in L1 and FL
Communication apprehension (CA) in L1 and FL

Nauczanie refleksyjne/Reflective teaching
Badanie w działaniu/A
ction research
Wpływ czynników afektywnych na proces przyswajania języka obcego/Affective factors
Świadomość językowa/Language awareness
Różnice indywidualne w uczeniu się i nauczaniu języka obcego
Psychologia osobowości
Wielojęzyczność

 

Monografia/Book

 

Gałajda, D. (2017). Communicative Behaviour of a Language Learner. Exploring Willingness to Communicate. Heidelberg/Berlin: Springer http://www.springer.com/gb/book/9783319593326

 

Redakcja tomów monograficznych/Editorships:

 

 Gałajda, D., Zakrajewski, P. & Pawlak, M. (2016). Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective.Studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker. Heidelberg/Berlin: Springer. http://www.springer.com/jp/book/9783319319537

 

 

 Gabryś-Barker, D. & Gałajda, D. (2016). Positive Psychology Perspectives on Foreign Language and Teaching. Heidelberg/Berlin: Springer.

http://www.springer.com/jp/book/9783319329536

 

 

 

 

 

Gabryś-Barker, D., Gałajda, D., Wojtaszek, A. & Zakrajewski, P. (2017) Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Studies in Linguistics and Language Learning. Heidelberg/Berlin: Springer. http://www.springer.com/us/book/9783319568911

 

 

  Wysocka, M., Gałajda, D., Zakrajewski, P. & Kijak, A. (2017). Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects. Oficyna Wydawnicza Humanitas.

http://www.humanitas.edu.pl/wydawnictwo/Nowosci


 

 Publikacje/Publications (articles in periodicals and edited collections)

 Gałajda, D. (2011). The Contribution of FL Learning Experiences to the Development of Multicultural Identity. In: J. Arabski, A. Wojtaszek (eds.)Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin: Springer- Verlag: 49-62.

 

Gałajda, D. (2012). Variability of Group Processes. Facilitating Group Dynamics in a FLClassroom. In: E. Piechurska-Kuciel, L. Piasecka (eds.) Topics in Applied Linguistics, Stability and Variability, Vol. I.Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 198-219.

 

Gałajda, D. (2012) Perceived Competence and Communication Apprehension – the Affective Variables of Willingness to Communicate in L1 and FL. In: 5th Edition ICT for Language Learning Conference Proceedings. Florence: Libreriauniversitaria.

 

Gałajda, D. (2012) Teacher's Action Zone in Facilitating Group Dynamics. In: M. Pinto (ed) Linguarum ArenaVol. 3

 

Gałajda, D. (2013) The concept of communicative competence in language learning. In: D. Gabryś-Barker (ed) Readings in Second Language Acquisition. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Gałajda, D. (2013) Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate in ESL/FL classroom. In: D. Gabryś-Barker, J. Bielska (eds.) Affectivity in SLA. Clevedon: Multilingual Matters

 

Gałajda, D. (2013) Communication apprehension and self-perceived communication competence as variables underlying willingness to communicate. In: K. Piątkowska, E. Kościałkowska-Okońska (eds) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. Berlin: Springer-Verlag: 59-70.

 

Gałajda, D. (2015) Group Cohesiveness. In: D. Gabryś-Barker (ed.) Topics in Applied Psycholinguistics. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 135-151

 

Gałajda, D. (2018) Developing speaking skills in conversation classes. In: D. Gabryś-Barker (ed.) Challenges of foreign language instruction in the university context. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

Konferencje/Conferences:

1.PASE 2010, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 19-21.04.2010r.
Referat: "Facilitating group dynamics in a FL classroom"

2.22nd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 27-29.05.2010r.
Referat: “The influence of TL culture on learners' L1 identity”

3.Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Uniwersytet Opolski, Opole, 15-16.11.2010r.
Referat: “Contribution of group dynamics to FL interaction”

4.Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-29.04.2011r.
Referat: "Teacher's Action Zone in Facilitating Group Dynamics"

5.PhD Conference, P. J. Šafárik University, Košice, Slovakia, 5-7.05.2011r.
Referat: "Classroom Dynamics: Facilitating Group Processes"

6.PASE 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 12-14.05.2011r.
Referat: “Perceived competence and communication apprehension – the affective variables of willingness to communicate”

7.23rd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 25-28.05.2011r.
Referat: “Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate (WTC) in ESL/FL classroom”

8.7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15-17.09.2011r.
Referat: "Depth of Lexical Storage - a case study"

9.Classroom-oriented research: achievements and challenges, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 14-16.10.2011r.
Referat: "Subject matter of a course as a significant predictor of classroom dynamics"

10.Worldwide Forum on Education and Culture, Rome, Italy 30.11-02.12.2011r.
Referat: “Willingness to Communicate in English as a Foreign Language: A cross cultural investigation of Polish and Slovak university students”

11.24th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 17-19.05.2012r.
Referat: "Using newspaper materials in language learning as a way of raising language awareness"

12. Linguistic and Literary Approaches to Text, Speech and Discourse, Department of English and American Studies, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia, 06-07.11.2012r. 

Referat: ''Willingness to communicate in English as a foreign language: an investigation of Polish university students”

13. ICT for Language Learning, Pixel Associazione, Florence, Italy 15-17.11.2012r.

Referat: ''Perceived Competence and Communication Apprehension - their contribution toWillingness to Communicate in L1 and FL”

14. "...Just let them speak..." - is it enough? warsztat dla uczestników Konferencji SMYS - Silesian Meeting of Young Scholars, 18-19.03.2013r., Szczyrk

15. 25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 23-25.05.2013r.
Referat: "Weathering the storm: students' reflections on troubleshooting in a foreign language classroom" 

16. Topics in Applied Linguistics 2013:Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes, Uniwersytet Opolski, Opole, 7-9.10.2013r.
Referat:
I like talking and I am good at itwillingness to communicate of Polish university students

17. International Academic Conference on Education and E-learning in Prague, Praga , 17-18.10.2013r.

Referat: "Developing communicative competence"

18. 27th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 21-23.05.2015r.

Referat: “I think (positively) therefore I am. On the relationship between positive academic self-concept and effective teamwork in group facilitation" 

19.   1st International Conference on Communication Across Cultures (COCAC), Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 6-7.11.2015r.
Referat: "Communicative variables across cultures: Polish-Slovak perspective"
 
 20. Topics in Applied Linguistics: Success and failure in foreign language learning, Uniwersytet Opolski, Opole, 16-17.11.2015r.
 Referat: "On becoming an effective communicator"

21. PASE 2016, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 30.03-02.04.2016

Referat: “Creating a multicultural community in a university context: A discourse and psycholinguistic perspective” (współautor: dr P. Zakrajewski)

22. 28th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 19-21.05.2016

Referat: “Development of self-concept of an adult learner. A case study”

23. Youth Languages 2016: Variation-Dynamics-Continuity, University of Graz, 26-28.05.2016

Referat: “Teacher's role in developing youth communication in a FL classroom”

24.ELT Research in Action: Bridging the Gap between Research and Classroom Practice, University of Barcelona, 20-22.04.2017

Referat: "Ensuring students' wellbing: on the role of positive self-concept in a FL classroom"

 

 

25.29th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 18-20.05.2017

Referat:"League of Learners. Using gamification in creating positive classroom environment"

26. The 26th Annual Conference of the POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH, University of Gdańsk, 22–24.06.2017

Referat: “The 45 Minute Manager. Investigating classroom management from a business perspective.

27. Constructions of Identity, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 27–28.10.2017

Referat: “Gamification - a way of creating classroom identity?

28. 41st AEDAN Conference, La Laguna University, Spain 8-11.11.2017

Referat: “Reflectivity as a way of discovering teacher's self-concept"

 

 

Pełnione funkcje:

od 2011 do 2018: Współorganizator konferencji ICFSLA International Conference on Foreign / Second Language Acquisition ICFSLA Szczyrk

Założyciel i opiekun Koła Naukowego Studentów TableTalk

od 2013 do nadal: Pomysłodawca (wraz z dr. Pawłem Zakrajewskim) i Organizator konferencji SMYS SMYS - Silesian Meetings of Young Scholars

rok akademicki 2012/2013: Współorganizator 40-lecia Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego 40th Anniversary of the Department of English Philology

rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016: Współorganizator 25th International Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE), a branch of the European Society for the Study of English (ESSE) (31.03 – 02.04.2016, Szczyrk)

 

Nagrody/wyróżnienia/ Honours

2016: Nagroda Naukowa Rektora UŚ dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich

  • 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013: Stypendia Dziekana Wydziału Filologicznego dla Młodych Naukowców Uniwersytetu Śląskiego na działalność naukową oraz badawczą

  • 2009/2010 oraz 2010/2011: Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów

  • 2010/2011 oraz 2011/2012 Stypendium Projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów

 

Członkostwo w organizacjach/stowarzyszeniach naukowych/Professional organisations:

Polish Association for the Study of English (PASE)