Blue Flower

dr Dagmara Gałajda

Adiunkt
Gabinet: 3.50

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa poza IJ

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YoZ_hdgAAAAJ&hl=pl

Stopnie naukowe:

2009 – magister filologii angielskiej; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2014 - stopień doktora z dziedziny językoznawstwo; Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nagrody/wyróżnienia/stypendia:

2016: Nagroda Naukowa Rektora UŚ dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013: Stypendia Dziekana Wydziału Filologicznego dla Młodych Naukowców Uniwersytetu Śląskiego na działalność naukową oraz badawczą

2009/2010 oraz 2010/2011: Stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów

2010/2011 oraz 2011/2012: Stypendium Projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Doktorantów

Udział w szkoleniach (2020):

"Ważne zadanie! Jak dbać o dobrostan uczniów, rodziców i nauczycieli?" Organizator: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

„Wpływ, osobowość i wartości - o dynamice grup i zespołów z dr Joanną Heidtman” Organizator: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

"Twórczy naśladowca-jak wdrażać innowacje w szkole?" Organizator: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

Zainteresowania naukowe:

Communication in a FL classroom

Communicative competence

Willingness to communicate (WTC) in L1 and FL

Communication apprehension (CA) in L1 and FL

Self-concept

Group dynamics in a FL classroom

Teacher's action zone in facilitating group dynamics

Classroom management

Gamification

Affective factors

Individual differences in FL learning/teaching

Positive psychology in FL learning/teaching

Teacher/student wellbeing

Language awareness

Reflective teaching

Action research

Multilingualism/bilingualism

Pełnione funkcje:

Asystent redaktorów naczelnych w czasopiśmie TAPSLA (Theory and Practice of Second Language Acquisition)

od 2011 do 2018: Współorganizator konferencji ICFSLA International Conference on Foreign/Second Language Acquisition ICFSLA Szczyrk

Założyciel i opiekun Koła Naukowego Studentów TableTalk

od 2013 do nadal: Pomysłodawca (wraz z dr. Pawłem Zakrajewskim) i Organizator konferencji SMYS SMYS - Silesian Meetings of Young Scholars

rok akademicki 2012/2013: Współorganizator 40-lecia Anglistyki Uniwersytetu Śląskiego 40th Anniversary of the Department of English Philology

rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016: Współorganizator 25th International Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE), a branch of the European Society for the Study of English (ESSE) (31.03 – 02.04.2016, Szczyrk)

Monografia

Gałajda, D. (2017). Communicative Behaviour of a Language Learner. Exploring Willingness to Communicate. Heidelberg/Berlin: Springer http://www.springer.com/gb/book/9783319593326

Redakcja tomów monograficznych:

Gałajda, D., Zakrajewski, P. & Pawlak, M. (2016). Researching Second Language Learning and Teaching from a Psycholinguistic Perspective.Studies in Honour of Danuta Gabryś-Barker. Heidelberg/Berlin: Springer. http://www.springer.com/jp/book/9783319319537

Gabryś-Barker, D. & Gałajda, D. (2016). Positive Psychology Perspectives on Foreign Language and Teaching. Heidelberg/Berlin: Springer.

http://www.springer.com/jp/book/9783319329536

Gabryś-Barker, D., Gałajda, D., Wojtaszek, A. & Zakrajewski, P. (2017) Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Studies in Linguistics and Language Learning. Heidelberg/Berlin: Springer. http://www.springer.com/us/book/9783319568911

Wysocka, M., Gałajda, D., Zakrajewski, P. & Kijak, A. (2017). Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics: Research Projects. Oficyna Wydawnicza Humanitas.

http://www.humanitas.edu.pl/wydawnictwo/Nowosci

 Publikacje:
Gałajda, D. (2011). The Contribution of FL Learning Experiences to the Development of Multicultural Identity. In: J. Arabski, A. Wojtaszek (eds.)Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin: Springer- Verlag: 49-62.

 

Gałajda, D. (2012). Variability of Group Processes. Facilitating Group Dynamics in a FLClassroom. In: E. Piechurska-Kuciel, L. Piasecka (eds.) Topics in Applied Linguistics, Stability and Variability, Vol. I.Newcastle: Cambridge Scholars Publishing: 198-219.

 

Gałajda, D. (2012) Perceived Competence and Communication Apprehension – the Affective Variables of Willingness to Communicate in L1 and FL. In: 5th Edition ICT for Language Learning Conference Proceedings. Florence: Libreriauniversitaria.

 

Gałajda, D. (2012) Teacher's Action Zone in Facilitating Group Dynamics. In: M. Pinto (ed) Linguarum ArenaVol. 3

 

Gałajda, D. (2013) The concept of communicative competence in language learning. In: D. Gabryś-Barker (ed) Readings in Second Language Acquisition. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Gałajda, D. (2013) Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate in ESL/FL classroom. In: D. Gabryś-Barker, J. Bielska (eds.) Affectivity in SLA. Clevedon: Multilingual Matters

 

Gałajda, D. (2013) Communication apprehension and self-perceived communication competence as variables underlying willingness to communicate. In: K. Piątkowska, E. Kościałkowska-Okońska (eds) Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. Berlin: Springer-Verlag: 59-70.

 

Gałajda, D. (2015) Group Cohesiveness. In: D. Gabryś-Barker (ed.) Topics in Applied Psycholinguistics. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: 135-151

 

Gałajda, D. (2018) Developing speaking skills in conversation classes. In: D. Gabryś-Barker (ed.) Challenges of foreign language instruction in the university context. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (w druku)

Konferencje:

PASE 2010, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 19-21.04.2010r.
Referat: "Facilitating group dynamics in a FL classroom"

22nd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 27-29.05.2010r.
Referat: “The influence of TL culture on learners' L1 identity”

Topics in Applied Linguistics: Stability and Variability, Uniwersytet Opolski, Opole, 15-16.11.2010r.
Referat: “Contribution of group dynamics to FL interaction”

Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-29.04.2011r.
Referat: "Teacher's Action Zone in Facilitating Group Dynamics"

PhD Conference, P. J. Šafárik University, Košice, Slovakia, 5-7.05.2011r.
Referat: "Classroom Dynamics: Facilitating Group Processes"

PASE 2011, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 12-14.05.2011r.
Referat: “Perceived competence and communication apprehension – the affective variables of willingness to communicate”

23rd International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 25-28.05.2011r.
Referat: “Anxiety and perceived communication competence as predictors of willingness to communicate (WTC) in ESL/FL classroom”

7th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15-17.09.2011r.
Referat: "Depth of Lexical Storage - a case study"

Classroom-oriented research: achievements and challenges, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Kalisz, 14-16.10.2011r.
Referat: "Subject matter of a course as a significant predictor of classroom dynamics"

Worldwide Forum on Education and Culture, Rome, Italy 30.11-02.12.2011r.
Referat: “Willingness to Communicate in English as a Foreign Language: A cross cultural investigation of Polish and Slovak university students”

24th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 17-19.05.2012r.
Referat: "Using newspaper materials in language learning as a way of raising language awareness"

Linguistic and Literary Approaches to Text, Speech and Discourse, Department of English and American Studies, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia, 06-07.11.2012r. 

Referat: ''Willingness to communicate in English as a foreign language: an investigation of Polish university students

ICT for Language Learning, Pixel Associazione, Florence, Italy 15-17.11.2012r.

Referat: ''Perceived Competence and Communication Apprehension - their contribution toWillingness to Communicate in L1 and FL

"...Just let them speak..." - is it enough? warsztat dla uczestników Konferencji SMYS - Silesian Meeting of Young Scholars, 18-19.03.2013r., Szczyrk

25th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 23-25.05.2013r.
Referat: "Weathering the storm: students' reflections on troubleshooting in a foreign language classroom"

Topics in Applied Linguistics 2013:Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes, Uniwersytet Opolski, Opole, 7-9.10.2013r.
Referat: I like talking and I am good at it – willingness to communicate of Polish university students

International Academic Conference on Education and E-learning in Prague, Praga , 17-18.10.2013r.

Referat: "Developing communicative competence"

27th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 21-23.05.2015r.

Referat: “I think (positively) therefore I am. On the relationship between positive academic self-concept and effective teamwork in group facilitation"

1st International Conference on Communication Across Cultures (COCAC), Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 6-7.11.2015r.
Referat: "Communicative variables across cultures: Polish-Slovak perspective"
 
Topics in Applied Linguistics: Success and failure in foreign language learning, Uniwersytet Opolski, Opole, 16-17.11.2015r.
 Referat: "On becoming an effective communicator"

PASE 2016, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 30.03-02.04.2016

Referat: “Creating a multicultural community in a university context: A discourse and psycholinguistic perspective” (współautor: dr P. Zakrajewski)

28th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 19-21.05.2016

Referat: “Development of self-concept of an adult learner. A case study”

Youth Languages 2016: Variation-Dynamics-Continuity, University of Graz, 26-28.05.2016

Referat: “Teacher's role in developing youth communication in a FL classroom”

ELT Research in Action: Bridging the Gap between Research and Classroom Practice, University of Barcelona, 20-22.04.2017
Referat: "Ensuring students' wellbing: on the role of positive self-concept in a FL classroom"

29th International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Instytut Języka Angielskiego, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 18-20.05.2017

Referat:"League of Learners. Using gamification in creating positive classroom environment

The 26th Annual Conference of the POLISH ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ENGLISH, University of Gdańsk, 22–24.06.2017

Referat: “The 45 Minute Manager. Investigating classroom management from a business perspective

Constructions of Identity, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 27–28.10.2017

Referat: “Gamification - a way of creating classroom identity

41st AEDAN Conference, La Laguna University, Spain 8-11.11.2017

Referat: “Reflectivity as a way of discovering teacher's self-concept"