Blue Flower

Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker

 

Gabinet: 4.67

 

Dyżur w semestrze letnim 2018/2019(spring semester office hours):

Czwartek godz. 13.15-14.45

 

Dyżur w czasie sesji letniej poprawkowej  2018/2019:

18.09., godz. 9.45 -11.15

24.09, godz. 11.00 - 12.30

Urlop naukowy 1.10. 2019 - 15.02.2020

W przypadku konieczności konsultacji, proszę o kontakt mailowy (e-mail contact).

  adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Stopnie naukowe:

1978 - stopień magistra z językoznawstwa

1993 - stopień doktora z dziedziny językoznawstwo

2005 - habilitacja z dziedziny językoznwstwo

2013 - stopień profesora z dziedziny językoznwawstwo

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Śląskim:

Kierownik Zakładu Psycholingwistyki Stosowanej w IJA

Pelnomocnik Rektora ds Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Śląskim

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" na Wydziale Filologicznym

Czlonek Uczelnianego Zespołu ds Jakości Kształcenia

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019

Seminarium licencjackie z metodyki nauczania języków obcych z elementami przyswajania wielojęzycznego ( III rok)

Metodyka nauczania języków obcych (wykład, ćwiczenia, II rok)

Wykład monograficzny (Vrok)

Moduł do wyboru: Metodyka nauczania języków obcych (ćwiczenia, II rok)

 

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Śląskim:

Współorganziator dorocznej konferencji międzynarodowej International Conference on Second/Foreign Language Acquisition w Szczyrku

Opieka naukowa nad konferencją Doktorantów SMYS (Silesian Meeting of Young Scholars)

 

PROFIL NAUKOWY

Publikacje (od 2010 roku)

1.”The role of transfer of learning in multilingual instruction and development”. W J. Arabski, A. Wojtaszek (red.) 2010. Multidisciplinary perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning”. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 152-170

 1. “Emotion versus cognition, or what psycho and neurolinguistics tell us about affectivity in SLA”. W J. Arabski, A. Wojtaszek (red.). 2010. Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Clevedon/Philadelphia: Multilingual Matters, str 44-63
 2. ”Conceptualizing classroom space”. W A. Ciuk i K. Mołek- Kozakowska (red.). 2010. Exploring space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies, Vol. 2.Cambridge. Cambridge Scholars Publishing, str. 270-281
 3. “Bridging affectivity and language success: appraisal systems in foreign language instruction” Worldwide Forum on Culture and Education (czasopismo on-line) str. 12, 2010
 4. “Developing effective note-taking in an academic context”. W M. Kuczyński (red.). 2010. Language, Thought and Education, Vol. 2. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwerystetu Zielonogórskiego, str. 67-76
 5. “Turn on your TAP: memory in language processing”. W Linguarum Arena, Revista do Programa Doutoral Em Didactica de Lingua da Univerisdade do Porto, Vol. 1, No 1, str. 25-42, 2011
 6. “Appraisal systems in L2 versus L3 learning experiences”. W International Journal of Multilingualism, Routledge,str. 81-97, 2011
 7. “Phonological issues in second language acquisition studies: focus areas and Implications for FL instructional practices”. W J., Arabski, A. Wojtaszek (red.), 2011. The acquisition of L2 Phonology. Clevedon: Multilingual Matters, str.123-137
 8. “From oral input to written output:on individual differences inexternal storing of Information”. W J. Arabski, A. Wojtaszek (red.). 2011. Individual Learner Differences in SLA. Clevedon: Multilingual Matters, str.284-298
 9. “Appraisal systems in teacher training: focus on critical incidents (CI)”. W Linguistica Silesiana,Vol. 32. Warszawa: PAN/WD,. str. 259-274, 2011
 10. “Introducing action research in the foreign language classroom”. W D. Gabryś-Barker (red.) 2011. Action research in teacher development. An overview of research methodology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 11-24
 11. “Introspection in foreign language teaching and learning”. W D. Gabryś Barker (red.) 2011. Action research in teacher development. An overview of research methodology. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 121-142
 12. “Student mobility as a way of uniting cultures: a case study of an ERASMUS student”. W I. Guske, B. Swaffield (red.) 2011. Global Encounters: Pedagogical paradigms and Educational Encounters. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 275-289
 13. “Teacher presence and classroom awareness: on the nature of critical incidents in foreign language instruction”. W M. Pawlak (red.). 2011. Extending the Boundaries on Second Language Learning and Research. Berlin/Heidelberg: Springer, str. 197-210
 14. “The affective aspects of multilingual learning experiences”. W M. Michalska-Suchanek (red.). 2011. W kręgu Literatury i Języka. Prace Naukowe - Seria Filologia, Tom 2. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, str. 161-171
 15. ”Time as Cultural construct: Some preliminary remarks on the Conceptualization of Time in L1 and L2”. W J. Arabski, A. Wojtaszek (red.).2011. Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning. Berlin/Heidelberg: Springer, str. 151-166
 16. “Multilinguals’ learning stories: stability and change”. W E. Piechurska-Kuciel & L. Piasecka (red.). 2011. Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Context. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, str. 22-47
 17. Action research in teacher development: an overview of research methodology . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (książka pod redakcją D. Gabryś- Barker), str. 199.
 18. Reflectivity in Pre-service teacher education. A Survey of Theory and Practice (książka autorska). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 300, 2012

 

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Critical incidents in multilingual language learning; content focus

Książka

Linguistica Silesiana vol. 34

Wydawnictwo, rok

PAN, Warszawa, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

The profile of a multilingual

Książka

PASE Papers in Linguistics

Wydawnictwo, rok

Jagiellonian Univeristy Press, Kraków, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Correspondences and Differentiation in the Teaching Concerns of Pre-Service Teachers

Książka

Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies

Wydawnictwo, rok

Heidelberg/Berlin: Springer, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

The Affective Dimension in Multilinguals´ Language Learning Experiences

Książka

The Affective Dimension in Second Language Acquisition

Wydawnictwo, rok

Clevedon: Multilingual Matters, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Perceptions of Space in the Multilingual Mind

Książka

Investigations in Teaching and Learning Languages

Wydawnictwo, rok

Heidelberg/Berlin: Springer, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

The Role of Transfer of Learning in Multilingual Instruction and Development (przedruk)

Książka

English Studies at the University of Silesia: Forty Years on

Wydawnictwo, rok

Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Association tasks in researching language learning and culture

Książka

Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning

Wydawnictwo, rok

Kraków: Jagiellonian University Press, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

On Applying Simultaneous Introspection in Researching Language Acquisition

 

Książka

Language Learning, Discourse and Communication. Studies in Honour of Jan Majer

Wydawnictwo, rok

Heidelberg/Berlin. Springer, 2013

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

What´s in a Name? On naming habits in Polish and Portuguese Food Culture

Książka

Awareness in Action

Wydawnictwo, rok

Heidelberg/Berlin: Springer, 2014

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Teacher Narratives in Teacher Development: Focus on Diary Studies

Książka

Classroom-Oriented Research

Wydawnictwo

Heidelberg/Berlin: Springer, 2014

 

Autor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Face to face with one’s thoughts; On thinking multilingually

Książka

Essential Topics in Applied linguistics and Multilingualism

Wydawnictwo, rok

Heidelberg/Berlin: Springer, 2014

 

Autor/ -rzy

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł publikacji

Klimat w klasie a sukces dydaktyczny

Tytuł czasopisma

Języki Obce w Szkole

Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)

 

Numer (np. nr/no./z./iss.)

04

Rok wydania

2015

Zajęte strony

 

Język publikacji

Polski

ISSN czasopisma

0446-7965

DOI (o ile artykuł ma DOI)

 

Punkty

8

 

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy:

Danuta Gabryś-Barker (red.)

Tytuł

Topics in Applied Psycholinguistics

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Katowice

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego

Liczba stron

176

Język publikacji

Angielski

ISBN

978-83-8012-428-8

DOI (o ile monografia ma DOI)

 

Punkty

5

 

Autor/ -rzy

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł rozdziału

Cultural Interfaces and Perceptions of Space: A Polish-Portuguese Comparative Study

Tytuł całości (książki)

Identity and Intercultural Exchange in Travel and Tourism

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki

Anthony David Barker

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Bristol/Buffalo/Toronto

Wydawnictwo

Chanel View Publications

Zajęte strony

189-205

Język publikacji

Angielski

ISBN całości

978-1-84541-463-4

Punkty

5

 

Autor/ -rzy

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł rozdziału

Communicating with oneself: on phenomenon of private/inner speech in language acquisition              

Tytuł całości (książki)

New Media and Perenial Problems in Foreign Language Learning and Teaching

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki

Liliana Piasecka, Malgorzata Adams-Tukiendorf, Przemyslaw Wilk (red.)

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Berlin/Heidelberg

Wydawnictwo

Springer

Zajęte strony

115-130

Język publikacji

Angielski

ISBN całości

978-3-319-07685-0

Punkty

5

 

Autor/ -rzy

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł rozdziału

What the language of our dream tell us about our multilinguality

Tytuł całości (książki)

Cognitive, Affective and Social Processes in Language Learning

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki

Ewa Piechurska-Kuciel. Magdalena Szyszka

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Berlin/Heidelberg

Wydawnictwo

Springer

Zajęte strony

3-17

Język publikacji

Angielski

ISBN całości

978-3-319-14334-7

Punkty

5

 

Tytuł

Introduction: the scope of applied psycholinguistics

Redaktor

Danuta Gabrys-Barker

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Katowice

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Liczba stron

7-12

Język publikacji

Angielski

ISBN

Punkty

978-83-8012-428-8

5

 

Tytuł

“We are human beings not robots”: On affect in education

Redaktor

Danuta Gabrys-Barker

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Katowice

Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Liczba stron

113-136

Język publikacji

Angielski

ISBN

Punkty

978-83-8012-428-8

5

 

Autor/ -rzy

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł rozdziału

Foreign language classes assessment procedures and students´ feedback.

Tytuł całości (książki)

ISAPL Bulletin XXII, no 2

Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki)

Leonor Scliar-Cabral

Rok wydania

2015

Miejsce wydania

Brazylia

Wydawnictwo

ISAPL

Zajęte strony

4-10

Język publikacji

Angielski

ISBN/ISSN całości

 

DOI (o ile monografia ma DOI)

 

Punkty

 

 

 

Redakcja tomów monograficznych (wybrane)

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Morphosyntactic Issues in Second Language Acquisition

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

Multilingual Matters, Clevedon, 2008

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Action research in teacher development: An overview of research methodology

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

University of Silesia Press, Katowice, 2011

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker (współredaktor)

Tytuł

Studies in Second Language Learning and Teaching, Special Issue on Emotions in SLA

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

UAM Poznań/Kalisz, 2012

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker

Tytuł

Readings in Second Language Acquisition

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

University of Silesia Press, Katowice, 2012

 

Redaktor

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł

Cross-linguistic Influences in Multilingual Language Acquisition

 

Wydawca, miejsce wydania, rok, rok

Heldelberg/Berlin, Springer, 2012

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker /współredaktor/

Tytuł

English Studies at the University of Silesia. Forty Years on.

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker /współredaktor/

Tytuł

Investigations in Teaching and Learning Languages

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

Heidelberg, Springer, 2013

 

Redaktor

Danuta Gabryś Barker /współredaktor/

Tytuł

The Affective Dimension in Second language Acquisition

 

Wydawca, miejsce wydania, rok

Clevedon, Multilingual Matters, 2013

 

 

Nazwa konferencji

SMYS /Silesian Meeting of Young Scholars/

Miejsce i termin

Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk, 18/19.03.2013r.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Doctoral workshop in applied linguistics

Forma prezentacji

Prowadzenie warsztatów

 

Nazwa konferencji

Konferencja PASE

Miejsce i termin

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 22/24.04.2013r.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Face to face with one´s thoughts: on thinking multilingually

 

Forma prezentacji

Wyklad

 

Nazwa konferencji

25th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition

Miejsce i termin

Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk, 23/25.05.2013r.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Thinking multilingually

Forma prezentacji

Wyklad

 

Nazwa konferencji

25th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition

Miejsce i termin

Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego, Szczyrk, 23/25.05.2013r.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Applying simultaneous introspection in multilingual language acquisition research (some methodological considerations)

 

Forma prezentacji

Wykład

 

Nazwa konferencji

Topics in Applied Linguistics

Miejsce i termin

Uniwersytet Opolski, Opole, 7/9.11.2013r.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Success: from failure to failure with enthusiasm

Forma prezentacji

Wykład plenarny

 

Nazwa konferencji

12th Worldwide Forum on Culture and Education

Miejsce i termin

Rzym /Włochy/, Washington University of Rome, 4/5. 12. 2013

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

What our dreams tell us about our multilinguality

Forma prezentacji

Wyklad

 

2014 r. 

 

Nazwa konferencji

Wykład gościnny na zaproszenie

Miejsce i termin

Temple University, Filadelfia, Stany Zjednoczone, 14.04-17.04

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

The affective dimensions of teaching: appraisal systems and critical incidents in focus

Forma prezentacji

Wykład

 

Nazwa konferencji

PASE Conference

Miejsce i termin

UMCS, Lublin, 7.04-9.04

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Visions and revisions: On the evolving nature of trainee beliefs about teaching a FL

Forma prezentacji

Wykład

 

Nazwa konferencji

26th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition

Miejsce i termin

Uniwersytet Ślaski, Szczyrk, 22.05-24.05

Autor prezentacji

Danuta Gabryś-Barker

Tytuł prezentacji

“Big” culture in small packages: On material culture in developing cultural awareness

Forma prezentacji

Wykład

 

Nazwa konferencji

Continuity and Change

Miejsce i termin

WSZOP, Katowice, 6.06.

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

Culture-grounded concepts in developing intercultural communicative competence

Forma prezentacji

Wyklad plenarny

 

Nazwa konferencji

11th International Conference on Trilingualism and Third Language Acquisition

Miejsce i termin

Uppsala University, Uppsala, Szwecja

12.06-14.06

Autor prezentacji

Danuta Gabryś Barker

Tytuł prezentacji

We live as we dream or we dream as we live: On languages of multilinguals’ dreams

Forma prezentacji

Wyklad

 

2015 r.

Nazwa konferencji

Emotions – PASE

Miejsce

Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw

Termin

16-18.04. 2015

Tytuł prezentacji

On the psychology of affect in education: the case of pre-service EFL teachers

Forma

Wykład

Autor prezentacji

Danuta Gabryś-Barker

 

Nazwa konferencji

Teacher Training Seminar

Miejsce

Vien Universität, Wiedeń

Termin

30.04.2015.

Tytuł prezentacji

Teacher autonomy from the pre-service foreign language teachers’ perspectives

Forma

Wykład plenarny

Autor prezentacji

Danuta Gabryś-Barker

 

Nazwa konferencji

Englishes in the World

Miejsce

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

Termin

24.11.2015

Tytuł prezentacji

English in publishing multilingualism research

Forma

Wykład

Autor prezentacji

Danuta Gabryś-Barker

 

Nazwa konferencji

14th Worldwide Forum on Culture and Education

Miejsce

Washington University of Rome, Rzym, Wlochy

Termin

3-4.12.2015

Tytuł prezentacji

Foreign language classes assessment procedures and students´ feedback in Polish educational context                                         

Forma

Wykład

Autor prezentacji

Danuta Gabryś-Barker

 

 

 

Publikacje 2016

Gabryś-Barker, D., 2015. Visions and revisions: On the evolving nature of trainee beliefs about teaching a foreign language. W P. Łozowski, K. Stadnik (red.) Visions and Revisons. Studies in Theoretical and Applied Linguistics, str. 63-76, berlin: Peter Lang

Gabrys-Barker, D., 2016. Caring and Sharing in a foreign Language Class: On a Positive Classroom Climate. W D. Gabryś-Barker, D. Gałajda (red.) 2016. Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, str.155-174, Berlin/Heidelberg: Springer

Gabryś-Barker, D., Gałajda, D. (red.) 2016. Positive Psychology Perspectives on Foreign Language Learning and Teaching, Berlin/Heidelberg: Springer

Gabryś-Barker, D., 2016. Positive Psychology in second language acquisition (P.D. MacIntyre, T. Gregersen, S. Mercer), Studies in Second Language Learning and Teaching, Vol, 6, no 3, September 2016, 541-546 (Recenzja książki)

Gabryś-Barker, D., Wojtaszek, A. (red.) Theory and Practice of Second Language Acquisition. Vol 2(1) 2016, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Gabryś-Barker, D, Kalamarz, R. Wstęp. W D. Gabryś-Barker, R. Kalamarz (red.).Ocenianie i pomiar biegłości jezykowej, Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 

Publikacje 2017

Gabryś-Barker, D. New approaches to multilingualism research: Focus on metaphors and similes. W D. Gabryś-Barker, D. Gałajda, A. Wojtaszek, P. Zakrajewski, (red). Multiculturalism, Multilingualism and the Self. Studies in Linguistics and Language Learning, str. 77-96. Cham: Springer

Gabryś-Barker, D., Gałajda, D., Wojtaszek, A., Zakrajewski, P. (red.) Multiculturalism, Multilingualism and the Self. Studies in linguistics and Language Learning, str. 198, Cham: Springer (współredakcja tomu)

Gabryś-Barker, D. Evaluating language courses at foreign language university centres. W M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak. (red.) Challenges of Second and Foreign Language Education in a Globalized World, str. 35-51. Cham: Springer

 Gabryś-Barker, D., 2017. Preservice Teachers' Perceptions of Teacher Autonomy. W M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, J. Bielak (red.) Autonomy in Second Language Learning: Managing the Resources. Cham, Switzerland: Springer

Gabryś-Barker, D., Kalamarz, R. (red.) Języki specjalistyczne. Teoria i praktyka glottodydaktyczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 

Gabryś-Barker, D., Wojtaszek A. Theory and Practice if Second Language Acquisition. Vol 3(1), Katowice; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (red. numeru)

Gabryś-Barker, D., Wojtaszek, A. Theory and Practice of Second Language Acquisition. Vol 3(2), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (red. numeru)

 

Publikacje 2018

Gabryś-Barker, D., Third Age Learners of Foreign Languages. Bristol: Multliingual Matters (redakcja tomu)

Gabryś-Barker, D., Introduction; The background.W D. Gabryś-Barker (red). Third Age Learners of Foreign Languages, pp. xxiii-xxvii. Bristol: Multilingual Matters

Gabryś-Barker, D. Concluding comments and a way forward. W D. Gabryś-Barker. Third Age Learners of Foreign Languages, pp. 201-208. Bristol: Multilingual Matters

Gabryś-Barker, D., Emotionality in L2 Teacher Discourse: Implications for Teacher Education and Future Research Directions. w J. de Dios Martinez Aguda (red.) Emotions in Second Language Teaching. Theory, Research and Teacher Education, pp. 301-322, Cham: Springer

Gabryś-Barker, D. Big messages in small packages. W L.Aronin, M. Hornsby, G. Kiliańska-Przybyło (red.)  Material Culture of Mutilingualism. Cham: Springer Nature

Gabryś-Barker, D. 2018. Recenzja ksiązki: A. Mystkowska-Wiertelak, M. Pawlak. 2017. Willingness to Communicate in Instructed Second Language Acquistion. Bristol: Multlingual Matters. W Theory and Practice of Second Language Acquistion, Vol. 3/2, 121-129

Gabryś-Barker, D., Wojtaszek, A. Theory and Practice of Second Language Acquisition. Vol. 4(2)(red. numeru)

 

Publikacje 2019

Gabryś-Barker, D. Applied Linguistics and Multilingualism. W D. Singleton, L. Aronin (red.) Twelve Lectures in Multilingualism, (pp. 36-64). Bristol: Multilingual Matters

Gabryś-Barker, D. Developing language awareness through students' conceptualisations: Metaphoric approach in content courses. W D. Gabryś-Barker (red.) Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context (pp 107-125. Katowice: University of Silesia Press

Gabryś-Barker, D. (red.). Challenges od Foreign Language Instruction in the University Context. Katowice:.University of Silesia Press

Gabryś-Barker, D., Kalamarz R., Stec Maria (red.). Materiały i Media we Współczesnej glottodydaktyce. Wybrane Zagadnienia. Katowice: University of Silesia Press

Gabryś-Barker, D. Cognitive and affective dimensions of foreign language learning environments. W Neofilolog Nr 52/ 1, str. 139-157.

Gabryś-Barker, D. Studying bilingual and multilingual language identitirs: natural settings versus formal instruction. Linguistica Silesiana No  40 (2019), 341-359

Gabryś-Barker, "An Introduction to Multilingualism. Language in the Changing World" by F. Coulmas, 2017. W  Journal of Multilingual and Multicultural Development, Routledge (recenzja)

 

Praca redakcyjna w czasopismach naukowych:

International Journal of Multilingualism (Routledge) - redaktor naczelny (z E. Vetter)

Theory and Practice of Second Language Acquisition (Wydawnictwo Unwierstetu Śląskiego) - redaktor naczelny (z A. Wojtaszkiem) - od 2014/2015

Linguistica Silesiana  -  członek zespołu redakcyjnego

Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM, Poznań/Kalisz) - członek zespołu redakcyjnego

Arena Linguarum (Universidade do Porto, Porto) - członek komitetu naukowego

Worldwide Forum on Culture and Education (on-line)  -członek zespołu redakcyjnego

Beyond Philology (Uniwersytet Gdański) - członek zespołu recenzentów

Linguistics Beyond and Within (KUL, Lublin) - członek zespołu redakcyjnego

 

Udział w konferencjach naukowych (po habilitacji w 2005 roku) 

2005r.

*Innovations and Reproductions in Cultures and Societies (IRICS), INST, Wiedeń, 9-11.12.2005

Tytuł referatu: Language idiosyncrasies as expressions of an individual’s modalities

 

2006r.

* Język trzeciego Tysiąclecia, TERTIUM, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 9-12.05.2006

Tytuł referatu: Zjawisko wtrąceń z języka drugiego u osoby dwujęzycznej: charakterystyka i funkcje

* PASE, KUL, Lublin/Puławy, 24-26.04.

Tytuł referatu: Lexical competence in foreign ;language instruction ( a study of lexical awareness)

* 18th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition/Learning, UŚ, IJA, Szczyrk, 18-20.05

Tytuł referatu: The role of transfer of learning in multilingual instruction and development 

* As Linguas no Ensinio Superior: Mudancas e Vivencias, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugalia, 14-15.09

Tytuł referatu: A programme of studies to develop research abilities and reflective practices in pre-service EFL teachers

* 5th Worldwide Forum on Education and Culture, John Cabot University, Rzym, Włochy, 1-2.12

Tytuł referatu: Teacher training: pre-service teachers as reflective practitioners

 

2007 r.

* PASE, UŚ, IJA, Szczyrk, 19-21.04,

Tytuł referatu: The insecurity of being a reflective practitioner: on pre-service teachers’ aches and pains

* 19th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition/Learning, Szczyrk, 17-19.05

Tytuł referatu: Emotion versus cognition, or what neurolinguistics tells us about affectivity in SLA

* Taking and Giving Offence, Universidade de Aveiro, Portugalia, 21-22.06

Tytuł referatu: White people in fur coats versus dark-haired and exotic: a Polish-Portuguese study of offence and flattery

* Fifth international Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism,University of Stirling, Stirling, Wielka Brytania, 3-5.09

Tytuł referatu: Syntactic processing of a multilingual language user (a case study)

* Exploring English Language Learning and teaching, IATEFL, Research SIG, Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin, 5-6.10

Tytuł referatu: Research orientation and preferences of pre-service EFL teachers (referat plenarny)

* 6th Annual Worldwide Forum on Education and culture, Rzym, Włochy, 29-30.11

Tytuł referatu: Action research focus as evidence of EFL classroom problem areas (the case of novice teachers)

* KCTOS (Knowledge, Creativity and Transformations of Societies), INST, Wiedeń, Austria, 6-9.12

Tytuł referatu: Note-taking as evidence of language processing

 

2008 r.

* PASE, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7-9.04

Tytuł referatu:How critical are critical incident (diary stories from trainee teacher’s classrooms)

* APEAA, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugalia, 17-19.04.

Tytuł referatu: Critical incidents in FL language instruction: pre-service teachers’ perception of significance

* 20th International Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Szczyrk, 17-19.05.

Tytuł referatu: Phonological issues in SLA studies: areas of focus and implications for FL instructional practices

* Kongres AILA, Universitat Essen-Duisburg, Essen, Niemcy, 24-29.06.

Tytuł referatu: From oral input to written output: a psycholinguistic perspective on note-taking (a corpus study)

* 7th Worldwide Forum on Education and Culture, Rzym, Włochy

Tytuł referatu: Teacher self-reflection in diary writing: from theory to experience

 

2009r.

* PASE, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 18-19.o4.

Tytuł referatu: Conceptualizing classroom space 

* 8th Worldwide Forum on Culture and Education, Rzym, Włochy, 3-4.12

Tytuł referatu: Bridging affectivity and language success: appraisal systems in FL instruction

 

2010 r.

* PASE, UAM, Kalisz, 19-21.04.

Tytuł referatu: Teacher presence and classroom awareness: on the nature of critical incidents in foreign language instruction

* 21st International Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 27-29.05.

Tytuł referatu: TIME as cultural construct: some preliminary remarks on the conceptualization of time in L1 and L2

* ISAPL 2010, Universidade di Bari, Włochy, Bari, 23-27.06.

Tytuł referatu: The appraisal systems in a multilingual language learning experience

* Topics in Applied Linguistics, Uniwersytet Opolski, Opole,15-16.11.

Tytuł referatu: Multilinguals’ learning stories: stability and change

* 9th Worldwide Forum on Culture and Education, Rzym, Wlochy, 1-3. 12.

Tytuł referatu: Student mobility as a way of uniting cultures: a case study of an ERASMUS student

 

2011r.

* April Conference, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-29.04.

Tytuł referatu: At the initiation stage: pre-service teachers in their period of school placement

* PASE 2011, UMK, Toruń, 11-14.05.2011

Tytuł referatu: Correspondences and differentiation in the teaching concerns  of pre-service teachers

* 22nd International Conference on Second/Foreign Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 26-28.05. 2011

Tytuł referatu: The affective dimension in multilinguals` language learning experiences

* 7th International conference on Trilingualism, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15-17.09. 2011

Tytuł referatów: 1. Critical incidents in multilingual language learning: content focus

 1. Multilingual learning stories: threshold, stability and change (z A. Otwinowską-Kasztelanic.)

* Semana das Linguas e Relaçŏes Empresariais (LRE) e Traduçāo, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, 26-30.09. 2011

Tytuł referatu: TIME as a cultural construct: a comparative Polish-Portuguese study

* Classroom-oriented Research, UAM, Kalisz, 14-16.10. 2011

Tytuł referatu: Teacher narratives in teacher development: focus on diary studies.

* Forschung Methodologie - Novembertagung, Leipzig Universitat, Lipsk, Niemcy, 11-12.11.

Tytuł referatu: Introspective methods in researching multlingualism (referat plenarny)

* 10th Worldwide Forum on Culture and Education, Rzym, Włochy, 30.11-2.12.

Tytuł referatu: Culture-sensitivity in global learning: a comparative study of TIME perceptions

 

2012r.

*PASE 2012, Universutet Jagielloński, Kraków, 19-21.04.2012

Tytuł referatu: The profile of a multilingual 

*Classrom-oriented research, PWSZ, Konin, 8-10.05. 2012

Tytuł referatu plenarnego; Pre-service teachers’ perceptions of teacher autonomy

*24 ICSFLA, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 17-19.05.2012

Tytuł referatu: What´s in a name? Naming habits in Polish and Portuguese food culture

*Routes and Roots, Universidade de Aveiro, Portugalia, 28-29.06.2012

Tytuł referatu: Cultural interfaces and perceptions of space:   a Polish – Portuguese comparative study

*Third Language Acquisition and Trilingualism, Universidad de Castellon, Castellon, Hiszpania,, 13-15.09.2012

Tytuł referatu: Perceptions of space in the multilingual mind

*Topics in Linguistics, Uniwersytet Opolski, 12-14.11.2012

TYtuł referatu: Communicating with oneself: on the phenomenon of inner/private speech in language acquisition

*11th Worldwide Forum on Culture and Education, Rzym, Włochy, 28.11-1.12.2012

Tytuł referatu: Living around the world: Culture-grounded concepts and their cross-cultural perceptions

 

 

2016 r.

Gabryś-Barker, D., 2016 Trainee beliefs about teaching a foreign language. First Young Researchers International Symposium in Multilingualism, University of the Basque Country, Sana Sebastain/Donostia, Hiszpania, 2-5.03. 2016

Gabryś-Barker, D. 2016. How to submit a paper to an international academic journal (Editorial workshop z Prof. Jean-Marc Dewaele). First Young Researchers International Symposium in Multilingualism, University of the Basque Country, Sana Sebastain/Donostia, Hiszpania, 2-5.03. 2016

Gabryś-Barker, D. PASE (Fairly) New approaches to multilingualism research: Focus on metaphors and similes. 25th annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Multiculturalism, Multilingualism and the Self, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 31.03-2.04. 2016

Gabrys-Barker, D,. 2016. Foreign language instruction to seniors: Pre-service EFL teachers’ perspective, 27th International Conference on Foreign Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 19-21.05.2016

Gabryś-Barker, D., 2016. Metaphors of the multilingual mental lexicon: language users’ conceptualizations. International Conference on Third Language and Trilingualism, Universitat Wien, Wieden, Austria, 31.08-3.09.2016

Gabryś-Barker, D., 2016. Teaching and the contagion of enthusiasm - wyklad na zaproszenie Universidad Jaume I, Castellon de la Plana, Hiszpania, 2-5.11.2016

 

2017r. 

Gabryś-Barker, D. 2017. Konferencja SPNJO, Językoi specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy, CiNiBA, Katowice, 3.03.2017r.

Gabryś-Barker, D., 2017.  Pre-service teachers speak on FL learning environments: a comparative study. 29th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Uniwersytet Śląski, Szczyrk, 18-20.05.2017.

Gabryś-Barker, D. 2017. Recent developments in applied linguistics: focus on multilingualism research. Epistemological Canons in Language, Literature and culture Studies, konferencja PASE,  Gdańsk, Uniwersytet  Gdański, 22-24.06.2017r.

Gabryś-Barker, D., 2017. Submitting a paper to an academic journal. 3rd Silesian Meeting and 2nd Young Researchers' International Symposium on Multlingualism, Szczyrk, 16-18.11. 2017r. 

Gabryś-Barker, D. 2017. Meet the editors: Question and answer session. 3rd Silesian Meeting of Young Scholars and 2nd Young Researchers' Symposium on Multlingualism. Szczyrk, 16-18.11.2017r.

Gabryś-Barker, D., 2017. Pre-service teachers views on FL environments: a Polish Turkish comparative study. 15th Annual Worldwide Forum on Culture and Education, Rzym, Washington University of Rome, 30.11-1.12. 2017r.

2018r.

Gabryś-Barker, D., 2018. Developing cultural awareness: Focus on realia in foreign language instruction. Konferencja SPNJO p.t. Materiały i Media we Współczesnej Dydaktyce Języków Obcych, Uniwersytet Śląski, CINiBA, Katowice, 9.03.2018r.

 Gabryś Barker, D. 2018. Defining language identity: On metaphoric percetions of multilingual idenrity(-ties). Konferencja 30th ICFSLA Szczyrk, 17-19.05.2018r.

Gabryś Barker, D. 2018. Editorial session - warsztat. Konferencja 30th ICFSLA, Szczyrk, 17-19.05.2018r.

Gabryś-Barker, D. 2018. Studying bilingual and multilinguak language identities: Natural setting versus formal instruction. Konferencja PASE, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 25-27.06.2018r.

Gabryś-Barker, D. 2018. Multiple language identities in formal instructiobal settings: Do they exist?. Konferencja 11th International Conference on Third Lanfuage Acquisition and trilingualism, Universidade do Lisboa, Lizbona, 13-15.09.2018r.

 

 2019r.

Konferencja SPNJO, CiNiBA, Katowice "Jakość w ksztalceniu jezykowym, 8.03.2019r. - bez referatu

Gabryś-Barker, D. 2019. "Verbal and nonverbal teacher affectivity: A pre-service teachers' perspective". 2nd International Conference on Bilingualism, University of Malta, Valletta, 25.03-27.03. 2019.

Gabryś-Barker, D. "(Positive) affectivity in a FL classroom: Trainees'  response to an introductory course in positive psychology". Konferencja Nikej p.t. Edukacja z perspektywy psychologii pozytywnej. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna,  Łódź, 5-6.04.2019. ( wykład plenarny)

Gabryś-Barker, D. "Teacher talk in the foreign language classroom: A case of code-switching or translamguaging?. 32 ICFSLA, Szczyrk, 16-18.05.2019.

 

Członkostwo w organizacjach/stowarzyszeniach naukowych i pełnione funkcje

Polish Association for the Study of English (PASE) - wice-przewodnicząca

International Association of Multlingualism (IAM) - członek zarządu

International Society of Applied Psycholinguistics - członek

Polska Akademia Nauk, Komisja Językoznawcza - członek

International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)

TERTIUM 

 

Praca w zespołach redakcyjnych pism naukowych

International Journal of Multilingualism (Taylor & Francis/Routledge) - redaktor naczelny (z Prof. E. Vetter)

Theory and Practice of Second Language Acquisition (University of Silesi Press) - redaktor naczelny (z dr hab. A. Wojtaszkiem)

Linguistica Silesiana - członek komtetu redakcyjnego

Arena Linguarum (Universidade do Porto, Portugalia) - członek komitetu redakcyjnego

Polish Journal of English Studies (PASE) - członek komitetu redakcyjnego

Studies in Second Language Learning and Teaching (UAM/Kalisz) - członek komitetu redakcyjnego

Beyond Philology (Uniwersytet Gdański) - członek zespołu recenzentów

Linguistics Beyond and Within (KUL, Lublin) - członek zespołu recenzentów

Konińskie Studia Językowe (PWSZ, Konin) - członek zespołu recenzentów