Blue Flower

mgr Katarzyna Gaweł

Zakład Języków Specjalistycznych

 

gabinet 3.58

najbliższy dyżur (deadline wypisywania indeksów): 22 lutego 2017, godz. 9.00

 

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym:

tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne

 

Doświadczenie dydaktyczne:

gramatyka praktyczna, tłumaczenie pisemne, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, tłumaczenie audiowizualne i wspomagane komputerowo, konwersacje, rozumienie tekstu

 

Pełnione funkcje:

koordynator współpracy IJA z firmą Kilgray (program kształcenia w zakresie narzędzia CAT memoQ), reprezentant doktorantów w Radzie Instytutu

 

Zainteresowania badawcze:

tabu językowe i kulturowe, kobiecość w języku i kulturze, parateksty przekładu, komparatystyka