Blue Flower

Dr hab. Ewa Gumul, prof. UŚ

Zakład Translatoryki

stanowisko: profesor uczelni 

 

https://silesian.academia.edu/EWAGUMUL

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Gumul

https://scholar.google.com/citations?user=d3WjVzoAAAAJ&hl=es&oi=ao

ORCID: 0000-0003-0859-6067

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

gabinet / office: 4.64

konsultacje / office hours: 

 

wtorki 13:00

 

Wykładane przedmioty w roku akademickim 2020/2021:

Teoria przekładu

Seminarium magisterskie

 

Zainteresowania naukowe:

- uniwersalia przekładowe w tłumaczeniu symultanicznym

- eksplicytacja w przekładzie prasowym i tłumaczeniu konferencyjnym

- ideologia w przekładzie

- spójność tekstu w przekładzie

- protokoły retrospektywne w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym

 

Publikacje:

monografia:

 1. Gumul, E. (2017) Explicitation in Simultaneous Interpreting. A study into explicitating behaviour of trainee interpreters. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

hasła encyklopedyczne

 1. Gumul, E. (2015) Cohesion. W: Franz Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge, 63–64.
 1. Gumul, E. (2015) Explicitation. W: Franz Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge,

artykuły recenzyjne

 1. Gumul, E. (2019) Fang Tang. Explicitation in Consecutive Interpreting (John Benjamins 2018). Interpreting 21(1): 160–165.

artykuły w czasopismach

 1. Gumul, E. (2020) Explicitation and cognitive load in simultaneous interpreting: Product- and process-oriented analysis of trainee interpreters’ outputs. Interpreting. Online first. https://doi.org/10.1075/intp.00051.gum
 1. Gumul, E. (2020) Retrospective protocols in simultaneous interpreting – testing the effect of retrieval cues. Linguistica Antverpiensia. NewSeries – Themes in Translation Studies 19: 152-171.
 1. Gumul, E. (2020) Dlaczego tłumacz mówi więcej niż autor? O eksplicytacji w przekładzie. Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 15: 177-197.
 1. Gumul, E. (2020) O metodzie badawczej zapożyczonej z psychologii, czyli jak zaprojektować i przeprowadzić badanie za pomocą metody protokołów retrospektywnych w tłumaczeniu symultanicznym. Między oryginałem a przekładem 4(50): 31-54.
 1. Gumul, E. (2019) Evidence of cognitive effort in simultaneous interpreting: process versus product data. Beyond Philology 16(4): 11–45.
 1. Gumul, E. (2019) O metodzie protokołów retrospektywnych w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym. Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 14: 171–
 1. Gumul, E. (2018) Searching for evidence of Gile's Effort Models in retrospective protocols of trainee simultaneous interpreters. Między oryginałem a przekładem 24(42): 17–39.
 1. Gumul, E. (2017) Explicitation and Directionality in Simultaneous Interpreting. Linguistica Silesiana 38: 311–329.
 1. Gumul, E. (2012) Variability of Cohesive Patterns. Personal Reference Markers in Simultaneous and Consecutive Interpreting. Linguistica Silesiana 33: 147–172.
 1. Gumul, E. (2011) Translational Shifts of Syntactic and Lexical Markers of Ideology: Reporting the Iraqi Conflict in Polish Reprint Meta: journal des traducteurs 56(4): 758–774.
 1. Gumul, E. (2011) Linearity Constraint in Simultaneous Interpreting. Linguistica Silesiana 32: 163–178.
 1. Gumul, E. i P. Mamet (2011) Translating Corporate Image. On Translational Shifts in Mission Statements. Linguistica Silesiana 32: 179–189.
 1. Gumul, E. i A. Łyda (2007) The Time Constraint in Conference Interpreting: Simultaneous vs. Consecutive. Research in Language 5: 163–183.
 1. Gumul, E. (2006) Explicitation in Simultaneous Interpreting: a strategy or a by-product of language mediation? Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies 7(2): 171–190.
 1. Gumul, E. (2006) Przesunięcia w obrębie leksykalnego schematu kohezywnego w tłumaczeniu symultanicznym i konsekutywnym. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2: 109–121.
 1. Gumul, E. (2006) Conjunctive Cohesion and the Length of Ear-Voice Span in Simultaneous Interpreting. A Case of Interpreting Students. Linguistica Silesiana 27: 93–

rozdziały w monografiach naukowych

 1. Gumul, E. (w druku) Explicitation and interpreting quality. Reporting interpreting goals in trainee interpreters' retrospective protocols. W: R. Barranco-Droege (red.) Solving the riddle of interpreting quality: dimensions and challenges. Granada: Editorial Comares. 139-168. 
 2. Gumul, E. (w druku) Strategiczność w przekładzie ustnym. W: M. Piotrowska (red.) Perspektywy na przekład. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Gumul, E. (2013) Memory Load Constraint in Simultaneous Interpreting. W: J. Maliszewski (red.)Knowledge Management in ESP Training. Częstochowa: Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 31–45.
 4. Gumul, E. (2012) Tłumacz o ograniczeniach. Z uwag retrospektywnych tłumaczy symultanicznych. W: P. Janikowski (red.) Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego 2. Stare problemy, nowe metody. Częstochowa: Wydawnictwo WSL, 91–116.
 5. Gumul, E. (2011) Grammatical metaphor and the explicit/implicit information in a translated text. W: J. Maliszewski (red.) Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ, 29–47.
 6. Gumul, E. (2011) Eksplicytacja w tłumaczeniu symultanicznym. W: P. Janikowski (red.) Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Częstochowa: Wydawnictwo WSL. 11–31.
 7. Gumul, E. (2010) Błąd w retrospekcji, czyli czego możemy się dowiedzieć z uwag retrospektywnych tłumaczy symultanicznych. W: P. Fast, Świeściak (red.) Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 277–302.
 8. Gumul, E. i A. Łyda (2010) Disambiguating Grammatical Metaphor in Simultaneous Interpreting. W: Maliszewski (red.) Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Discourse and Terminology in Specialist Translation and Interpreting. Frankfurt Am Main – Berlin – Oxford – New York: Peter Lang, 87–99.
 9. Gumul, E. (2010) Explicitating Political Discourse. W: Schaeffner (red.) Political Discourse, Media and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 94–115.
 10. Gumul, E. (2008) Conjunctive Cohesive Markers: Translational Shifts in English-Polish SI and CI, W: M. Thelen i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Translation and Meaning. Part 8. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 153–163.
 11. Gumul, E. (2008) Explicitation in Simultaneous Interpreting – the Quest for Optimal Relevance? W: E. Wałaszewska, M. Kisielewska-Krysiuk, A. Korzeniowska i M. Grzegorzewska (red.) Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 188–205.
 12. Łyda, A. i E. Gumul (2008) Błąd w tłumaczeniu ustnym. W: M. Kita (red.) Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 103–116.
 13. Gumul, E. (2007) Explicitation in Conference Interpreting. W: M. Thelen i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Translation and Meaning. Part 7. Universitaire Pers Maastricht, 449–456.\
 14. Gumul, E. (2007) Przestrzeń tekstu. O domenach tekstualności w przekładzie ustnym. W: Łyda (red.) Przestrzenie języka. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 125–140.
 15. Gumul, E. (2006) Eksplicytacja a komunikatywność tekstu przekładu. W: P. Fast, W. M. Osadnik (red.) Przekład jako komunikat. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 19–37.
 16. Gumul, E. (2006) (De)Metaforyzacja gramatyczna tekstu w tłumaczeniu symultanicznym. W: M. Kita (red.) Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 161–176.
 17. Gumul, E. (2006) Kobieta-tłumacz, mężczyzna-tłumacz. Historia dwóch tekstów i kilku(dziesięciu) przekładów. W: Fast (red.) Płeć w przekładzie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 59–68.
 18. Gumul, E. (2005) O grze słów w przekładach list dialogowych Latającego cyrku Monty Pythona. W: Fast (red.) Kultura popularna a przekład. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 65–79.
 19. Gumul, E. (2005) EVS: czynnik czasu w tłumaczeniu symultanicznym. W: J. Arabski, E. Borkowska i A. Łyda (red.) Czas w języku i kulturze. Katowice: Para. 176–183.
 20. Łyda, A. i E. Gumul (2002) Cohesion in Interpreting. W: D. Stanulewicz (red.) PASE Papers in Language Studies. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 349-356.Gumul, E. (1999) An Approach to the Description of Meaning Based on a Dictionary of English Verbal Synonyms. W: J. Arabski (red.) PASE Papers in Language Studies. Katowice: Para, 101-117.

słowniki:

 1. Arabski, J. (red.), Gumul, E. (zastępca red.) (2010) Polsko-angielski słownik frazeologiczny. Tom I. Łódź – Warszawa: SWSPiZ.
 1. Arabski, J. (red.), Gumul, E. (zastępca red.) (2010) Polsko-angielski słownik frazeologiczny. Tom II. Łódź – Warszawa: SWSPiZ.
 1. Arabski, J., Łyda, A., Warchał, K., przy współpracy E. Gumul. (2009) Słownik frazemów akademickich. Katowice: Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW.