Blue Flower

Dr hab. Ewa Gumul

Zakład Translatoryki

stanowisko: adiunkt

 

https://silesian.academia.edu/EWAGUMUL

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Gumul

https://scholar.google.com/citations?user=d3WjVzoAAAAJ&hl=es&oi=ao

ORCID: 0000-0003-0859-6067

 

gabinet / office: 4.64

konsultacje / office hours: 

 

środy / Wednesday: 13:00 (4.64)

 

Wykładane przedmioty w roku akademickim 2019/2020:

Teoria przekładu

Tłumaczenie symultaniczne

Tłumaczenie konsekutywne

Seminarium magisterskie

 

Zainteresowania naukowe:

- uniwersalia przekładowe w tłumaczeniu symultanicznym

- eksplicytacja w przekładzie prasowym i tłumaczeniu konferencyjnym

- ideologia w przekładzie

- spójność tekstu w przekładzie

- protokoły retrospektywne w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym

 

Publikacje:

monografia:

 1. Gumul, E. (2017) Explicitation in Simultaneous Interpreting. A study into explicitating behaviour of trainee interpreters. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

hasła encyklopedyczne

 1. Gumul, E. (2015) Cohesion. W: Franz Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge, 63–64.
 1. Gumul, E. (2015) Explicitation. W: Franz Pöchhacker (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge, 156. 

artykuły recenzyjne

 1. Gumul, E. (2019) Fang Tang. Explicitation in Consecutive Interpreting (John Benjamins 2018). Interpreting 21(1): 160–165.

artykuły w czasopismach

 1. Gumul, E. (2006) Explicitation in Simultaneous Interpreting: a strategy or a by-product of language mediation? Across Languages and Cultures. A Multidisciplinary Journal for Translation and Interpreting Studies 7(2): 171–190
 1. Gumul, E. (2006) Przesunięcia w obrębie leksykalnego schematu kohezywnego w tłumaczeniu symultanicznym i konsekutywnym. Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 2: 109–121.
 1. Gumul, E. (2006) Conjunctive Cohesion and the Length of Ear-Voice Span in Simultaneous Interpreting. A Case of Interpreting Students. Linguistica Silesiana 27: 93–
 1. Gumul, E. i A. Łyda (2007) The Time Constraint in Conference Interpreting: Simultaneous vs. Consecutive. Research in Language 5: 163–183.
 1. Gumul, E. (2011) Translational Shifts of Syntactic and Lexical Markers of Ideology: Reporting the Iraqi Conflict in Polish Reprint Meta: journal des traducteurs 56(4): 758–774.
 1. Gumul, E. (2011) Linearity Constraint in Simultaneous Interpreting. Linguistica Silesiana 32: 163–178.
 1. Gumul, E. i P. Mamet (2011) Translating Corporate Image. On Translational Shifts in Mission Statements. Linguistica Silesiana 32: 179–189.
 1. Gumul, E. (2012) Variability of Cohesive Patterns. Personal Reference Markers in Simultaneous and Consecutive Interpreting. Linguistica Silesiana 33: 147–172.
 1. Gumul, E. (2017) Explicitation and Directionality in Simultaneous Interpreting. Linguistica Silesiana 38: 311–329.
 1. Gumul, E. (2018) Searching for evidence of Gile's Effort Models in retrospective protocols of trainee simultaneous interpreters. Miedzy oryginałem a przekładem 24(42): 17–39.
 1. Gumul, E. (w druku) O metodzie protokołów retrospektywnych w badaniach nad tłumaczeniem symultanicznym. Rocznik przekładoznawczy 14.

rozdziały w monografiach naukowych

 1. Gumul, E. (2005) O grze słów w przekładach list dialogowych Latającego cyrku Monty Pythona. W: Fast (red.) Kultura popularna a przekład. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 65–79.
 1. Gumul, E. (2005) EVS: czynnik czasu w tłumaczeniu symultanicznym. W: J. Arabski, E. Borkowska i A. Łyda (red.) Czas w języku i kulturze. Katowice: Para. 176–183.
 1. Gumul, E. (2006) Eksplicytacja a komunikatywność tekstu przekładu. W: P. Fast, W. M. Osadnik (red.) Przekład jako komunikat. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 19–37.
 1. Gumul, E. (2006) (De)Metaforyzacja gramatyczna tekstu w tłumaczeniu symultanicznym. W: M. Kita (red.) Żonglowanie słowami. Językowy potencjał i manifestacje tekstowe. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 161–176.
 1. Gumul, E. (2006) Kobieta-tłumacz, mężczyzna-tłumacz. Historia dwóch tekstów i kilku(dziesięciu) przekładów. W: Fast (red.) Płeć w przekładzie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 59–68.
 1. Gumul, E. (2007) Explicitation in Conference Interpreting. W: M. Thelen i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Translation and Meaning. Part 7. Universitaire Pers Maastricht, 449–456.
 1. Gumul, E. (2007) Przestrzeń tekstu. O domenach tekstualności w przekładzie ustnym. W: Łyda (red.) Przestrzenie języka. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 125–140.
 1. Gumul, E. (2008) Conjunctive Cohesive Markers: Translational Shifts in English-Polish SI and CI, W: M. Thelen i B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Translation and Meaning. Part 8. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 153–163.
 1. Gumul, E. (2008) Explicitation in Simultaneous Interpreting – the Quest for Optimal Relevance? W: E. Wałaszewska, M. Kisielewska-Krysiuk, A. Korzeniowska i M. Grzegorzewska (red.) Relevant Worlds: Current Perspectives on Language, Translation and Relevance Theory. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 188–205.
 1. Łyda, A. i E. Gumul (2008) Błąd w tłumaczeniu ustnym. W: M. Kita (red.) Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Katowice: Wydawnictwo WSZMIJO, 103–116.
 1. Gumul, E. (2010) Błąd w retrospekcji, czyli czego możemy się dowiedzieć z uwag retrospektywnych tłumaczy symultanicznych. W: P. Fast, Świeściak (red.) Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 277–302.
 1. Gumul, E. i A. Łyda (2010) Disambiguating Grammatical Metaphor in Simultaneous Interpreting. W: Maliszewski (red.) Diskurs und Terminologie beim Fachübersetzen und Dolmetschen. Discourse and Terminology in Specialist Translation and Interpreting. Frankfurt Am Main – Berlin – Oxford – New York: Peter Lang, 87–99.
 1. Gumul, E. (2010) Explicitating Political Discourse. W: Schaeffner (red.) Political Discourse, Media and Translation. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 94–115.
 1. Gumul, E. (2011) Grammatical metaphor and the explicit/implicit information in a translated text. W: J. Maliszewski (red.) Business Language Approaches: Between Term and Metaphor in Business English. Nysa: Oficyna Wydawnicza PWSZ, 29–
 1. Gumul, E. (2011) Eksplicytacja w tłumaczeniu symultanicznym. W: P. Janikowski (red.) Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Częstochowa: Wydawnictwo WSL. 11–31.
 1. Gumul, E. (2012) Tłumacz o ograniczeniach. Z uwag retrospektywnych tłumaczy symultanicznych. W: P. Janikowski (red.) Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego 2. Stare problemy, nowe metody. Częstochowa: Wydawnictwo WSL, 91–116.
 1. Gumul, E. (2013) Memory Load Constraint in Simultaneous Interpreting. W: J. Maliszewski (red.)Knowledge Management in ESP Training. Częstochowa: Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 31–45.
 1. Łyda, A. i E. Gumul (2002) Cohesion in Interpreting. W: D. Stanulewicz (red.) PASE Papers in Language Studies. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 349-356.
 1. Gumul, E. (1999) An Approach to the Description of Meaning Based on a Dictionary of English Verbal Synonyms. W: J. Arabski (red.) PASE Papers in Language Studies. Katowice: Para, 101-117.

słowniki:

 1. Arabski, J., Łyda, A., Warchał, K., przy współpracy E. Gumul. (2009) Słownik frazemów akademickich. Katowice: Uniwersytet Śląski i Oficyna Wydawnicza WW.
 1. Arabski, J. (red.), Gumul, E. (zastępca red.) (2010) Polsko-angielski słownik frazeologiczny. Tom I. Łódź – Warszawa: SWSPiZ.
 1. Arabski, J. (red.), Gumul, E. (zastępca red.) (2010) Polsko-angielski słownik frazeologiczny. Tom II. Łódź – Warszawa: SWSPiZ.