Blue Flower

 

Zakład Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego

 

Stanowisko: wykładowca

 

Gabinet: 3.49

 

Dyżury w czasie  letniej sesji egzaminacyjnej  2018/19:  

 

 12, 17, 24 czerwca 2019 od godz. 9.00 do 10.30

11 i 18 września od godz. 9.00 do 10.30 i 26 września od godz. 13.00 do 14.30

 

 

 

Wykładane przedmioty w roku akademickim 2017/18:

  • fonetyka praktyczne j. niemieckiego grupa 2t,
  • gramatyka praktyczna języka niemieckiego grupa: 3nn
  • konwersacja w j. niemieckim grupa 2nn,
  • praktyczna nauka języka niemieckiego grupy: 1t, 1nn

 

Pełnione funkcje w roku akademickim 2017/18:

  • opiekun praktyk pedagogiczno-psychologicznych dla studentów 1 roku programu nauczycielskiego,
  • wydziałowy koordynator ds. studentów niepełnosprawnych.