Print

 

Zakład Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego

 

Stanowisko: wykładowca

 

Gabinet: 3.49

 

Dyżury w czasie  letniej sesji egzaminacyjnej  2018/19:  

 

 12, 17, 24 czerwca 2019 od godz. 9.00 do 10.30

11 i 18 września od godz. 9.00 do 10.30 i 26 września od godz. 13.00 do 14.30

 

 

 

Wykładane przedmioty w roku akademickim 2017/18:

 

Pełnione funkcje w roku akademickim 2017/18: