Blue Flower

dr Joanna Bielska

Zakład Psycholingwistyki Stosowanej / Department of Applied Psycholinguistics

stanowisko: starszy wykładowca

pok. 3.50

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury/office hours:

Wtorek / Tuesday     Czwartek / Thursday  13:00-13:45

 

Pełnione funkcje w IJA w roku 2019/2020:

egzaminator (studia doktoranckie, język angielski)

koordynator zakupów książkowych do biblioteki

 

Zajęcia prowadzone w roku 2019/2020:

Dydaktyka wczesnoszkolna

Gramatyka praktyczna

 

Zajęcia prowadzone w poprzednich latach:

Seminarium magisterskie i specjalizacyjne

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka wczesnoszkolna

Wykład monograficzny

Gramatyka praktyczna

 

Zainteresowania naukowe:

 

Teorie przyswajania języka drugiego, metodyka nauczania języków obcych, psychologia uczenia się języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem różnic indywidualnych, metodologia badań w psycholingwistyce stosowanej.

 

Publikacje:

Bielska, J. (2000), “Cognitive and metacognitive language learning strategies and their application to listening comprehension tasks”. W:  Arabski, J. (ed.)  Studies in Foreign Language Acquisition and Teaching.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bielska, J. (2000), „Analiza statystyczna w badaniach nad rolą osobowości w przyswajaniu języka obcego”.  W:  Arabski, J. (red.)  Metody badań glottodydaktycznych.  Katowice: WSZMiJO.

Bielska, J. (2002): “On the relationship between language learning strategy use and vocabulary learning outcomes”.  W:  Arabski, J. (ed.) Time for Words.  Frankfurt am Main: Peter Lang.

Bielska, J. (2004): “On the Role of Psychological Type in Second Language Learning”.  W:  Arabski, J. (ed.)  Pragmatics and Language Learning.  Kraków: Universitas.

Bielska. J. (2006):  Between Psychology and Foreign Language Learning.  Katowice:  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bielska, J. (2008): „Autonomia ucznia – wyzwanie czy udręka dla młodego nauczyciela”. W: Pawlak, M. (red.) Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy. Poznań-Kalisz-Konin: Wydawnictwo UAM i PWSZ w Koninie.

Bielski, M. i J. Bielska (2008): “Analysing medical language: A study of Polish/English abstract translations”.  W: Burgess, S. & P. Martín-Martín (eds.) English as an Additional Language in Research Publication and Communication. Bern: Peter Lang.

Bielska, J. (2009): “Gender differences in strategy use and classroom task preferences of Polish EFL learners”.  W: Navarro Coy, M. (ed.) Practical Approaches to Foreign Language Teaching and Learning.  Bern: Peter Lang.

Bielska, J. (2009): “Psychological type and classroom task preferences of Polish EFL learners”.  W: Arabski, J. & A. Wojtaszek (eds.) Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.  

Bielska, J. (2011): “The experimental method in action research”. W: Gabryś-Barker, D. (ed.)  Action research in teacher development.  Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bielska, J. (2011): „Bariery psychiczne”. W Komorowska, H. (red.) Nauka języka obcego w perspektywie ucznia.  Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf – Wydawnictwa Akademickie.

Bielska, J. (2011): “Challenge or threat? A study of perceived self-efficacy of Polish EFL teachers”. W: Arabski, J. & A. Wojtaszek (eds.) Individual Learner Differences in SLA.  Bristol: Multilingual Matters.

Bielska, J. (2012): “Language acquisition and language learning”. W: Gabryś-Barker, D. (ed.) Readings in Second Language Acquisition. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 9-36.

Gabryś-Barker, D. i J. Bielska (2013): “The Affective Dimension in Second Language Acquisition”. Bristol: Multilingual Matters