Blue Flower

dr Paulina Biały

adiunkt w Instytucie Językoznawstwa

gabinet/office 3.52

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KONSULTACJE W CZASIE LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ:

16.06.; 23.06. oraz 30.06. (środy) godz. 10.00-11.30

MS Teams (KOD: j5lmhsb)

                              

Funkcje pełnione w IJA: Koordynator Programu Erasmus Plus

                                  Koordynator programowy modułu Gramatyka Praktyczna

                                  członek zespołu harmonogramistów IJA

                                  współorganizator konferencji Various Dimensions of Contrastive Studies

                                                   

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2020/2021: seminarium licencjackie

                                                                               gramatyka opisowa

 

Zainteresowania naukowe: pragmatyka kontrastywna, morfopragmatyka, socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa

 

Udział w konferencjach:

1. Ogólnopolska konferencja językoznawcza wydawnictwa Tertium „Język trzeciego tysiąclecia: Słowo w (kon)tekście” w Krakowie w dniach 14-16 marca 2012r. – referat pt. „Dydaktyzm i cenzura w tłumaczeniu literatury dziecięcej w świecie arabskim”.
2. Międzynarodowa konferencja „Linguistic Snapshots: Language and Cognition” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w dniach 30-31 marca 2012r. – referat pt. „Linguistic Persuasion – The Case of Slawomir Mrozek’s Stories”.
3. Trzeci międzynarodowy kongres młodych językoznawców „Young Linguists’ Meeting: Language in Context(s)” organizowany przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 25-27 maja 2012r. – referat pt. „Snow White gets black hair and brown eyes – a short treatise on censorship in translation of children’s literature in the Arab world”.
4. Międzynarodowa konferencja „Universals and Typology in Word-Formation II” organizowana przez SKASE w Koszycach w dniach 26-28 sierpnia 2012r. – prezentacja plakatu pt. „Formation of Diminutives as an Example of Suffixal Derivation”.
5. Międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo kognitywne w roku 2012” organizowana przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Językoznawstwa Kognitywnego we Wrocławiu w dniach 17-18 września 2012r. – referat pt. „Polish Diminutives as an Example of Polysemous Linguistic Forms”.
6. Międzynarodowa konferencja „Talk Action Interaction” organizowana przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w dniach 3-5 października 2012r. – referat pt. „Sociolinguistic Contexts of Using Diminutives in Polish”.
7. Międzynarodowa konferencja „1st Silesian Meeting of Young Scholars” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku w dniach 18-19 marca 2013r. – referat pt. „A contrastive analysis of the presence of diminutives in Polish and English literary texts”.
8. Trzecia międzynarodowa konferencja anglistyczna “The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture: The 3rd Rzeszów Anglistentag” organizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 22-23 kwietnia 2013r. – referat pt. „The presence of diminutives in English literature”.
9. Międzynarodowa konferencja „Communication across Cultures: Face and Interaction” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w dniach 26-27 kwietnia 2013r. – referat pt. „The usage of diminutives in polite phrases as a way to express positive politeness or to formulate face-threatening acts in English and Polish”.
10. Międzynarodowa konferencja „Olomouc Linguistics Colloquium: Language use and linguistic structure” organizowana przez Katedrę Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu w dniach 6-8 czerwca 2013r. – referat pt. „Sociolinguistic Contexts of Using Diminutives in Child’s Speech in Polish”.
11. Ogólnopolska konferencja językoznawcza wydawnictwa Tertium „Język trzeciego tysiąclecia: (Nie)dosłowność” w Krakowie w dniach 13-14 marca 2014r. – referat pt. „Ironiczne znaczenie zdrobnień jako przykład niedosłowności w języku”.
12. Konferencja Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe – „Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze” organizowana przez Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w dniu 16 grudnia 2013r – referat pt. „Różnice w interpretacji znaczeń zdrobnień w języku polskim”.
13. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku w dniach 27-28 października 2014r. – referat pt. „A contrastive analysis of the presence of diminutives in English and Polish literature”.

14. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku w dniach 26-27 października 2015r. – referat pt. „On two English translations of Polish diminutives in Weiser Dawidek by Paweł Huelle”.

15. Międzynarodowa konferencja „Revolution, Evolution and Endurance in the English Language, and Anglophone Literature and Culture” organizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie w dniach 12-13 listopada 2015r. – referat pt. „American way of treating diminutives”.

16. Ogólnopolska konferencja językoznawcza wydawnictwa Tertium „Język trzeciego tysiąclecia IX: Style komunikacyjne” w Krakowie w dniach 16-18 marca 2016r. – referat pt. „Konteksty użycia zdrobnień w mowie dziecięcej”.

17. Międzynarodowa konferencja „Small Forms Conference” organizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w dniach 13-14 czerwca 2016r. – referat pt. „On the Ironic Meaning of Diminutives in Polish”.

18. Międzynarodowa konferencja „Linguistics Beyond and Within 2016” organizowana przez Instytut Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie w dniach 20-21 października 2016r. – referat pt. „On the controversy over morphopragmatics – is it really a separate field of linguistics?”.

 

Monografie opublikowane:

1. Biały, P. 2016. Polish and English diminutives in literary translation: Pragmatic and cross-cultural perspectives. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuły opublikowane:

1.    Biały, P. 2012. Cultural Adaptation in Translation of English Children’s Literature into Polish: The Case of Mary Poppins. Linguistica Silesiana 33:1:105-125.
2.    Biały, P. 2012. Synthetic diminutives in English nursery rhymes: formations with the suffix –ie. Studia Neofilologiczne 8:1:113-121.
3.    Biały, P. 2013. Sociolinguistic Contexts of Using Diminutives in Polish. W: K. Ciepiela i J. Badio (red.) Language, Action, Interaction. Frankfurt nad Menem: Wydawnictwo Peter Lang, str. 89-100.
4.    Biały, P. 2013. On the priority of connotative over denotative meanings in Polish diminutives. Studies in Polish Linguistics. 8:1:1-14.
5.    Biały, P. 2014. Dydaktyzm i cenzura w tłumaczeniu literatury dziecięcej w świecie arabskim. W: Słowo – kontekst – przekład  pod red. J. Dybiec-Gajer i A. Tereszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Tertium, str. 71-80.
6.    Biały, P. 2014. Snow White gets black hair and brown eyes – on censorship in the translation of English children’s literature into Arabic. Studia Neofilologiczne 10:1:173-186.
7.    Biały, P. 2014. The Presence of Diminutives in English Literature. W: G.A. Kleparski, E. Konieczna i B. Kopecka (red.) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1: Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 201-211
8.    Biały, P. 2014. Linguistic Persuasion: A Case Study of Two Short Stories by Sławomir Mrożek. W: A. Łyda i G. Drożdż (red.) Dimensions of the Word. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, str. 179-190.

9. Biały, P. 2016. The usage of diminutives in polite phrases as a way to express positive/negative politeness or to formulate face-threatening acts in Polish. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.) New ways to face and (im)politeness. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, str. 133-155.

10. Biały, P. 2016. On diminutives in translation into Polish. Linguistica Silesiana 37:1:271-281.

 

Organizacja konferencji:

1. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku w dniach 27-28 października 2014r.

2. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Szczyrku w dniach 26-27 października 2015r.

3. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies: Between Literal Language and Figurative Meaning” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 24-25 października 2016r.

4. Międzynarodowa konferencja „Various Dimensions of Contrastive Studies: Various Dimensions of Place” organizowana przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 października 2017r.

 

Inne:

Wykłady gościnne: Uniwersytet w Maladze, Hiszpania, 22.05.-26.05.2017

Recenzent zewnętrzny artykułów dla czasopisma językoznawczego LingBaW.