Blue Flower

dr hab. Bożena Cetnarowska

Kierownik Zakładu Badań Kontrastywnych,

Department of Contrastive Studies: Head

Office: Institute of English, room 4.67
Phone: (00-48) 32 3640817
e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Strony internetowe / External web pages:
Department of Contrastive Studies
www.academia edu

www.researchgate.net

 Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 - Office hours during the winter semester of the academic year 2019/2020

Poniedziałki/ Mondays 13:00-13:45 (pokój/Room 4.67)

 

dodatkowe konsultacje po wcześniejszym umówieniu się/ additional office hours by appointment:

Środy/Wednesdays 13:00-13:45 (4.67)

 

Konsultacje podczas zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020

Office hours during the winter examination session 2019/2020

31.01.2020 (piątek/Friday) 9:30 -12:30

11.02 (wtorek/Tuesday) 9:30-11:30

17.02 (Monday/poniedzialek) 9:30-11:30

 

 

Prowadzone dotąd zajęcia dydaktyczne/ Teaching experience

 - gramatyka opisowa języka angielskiego (fonetyka i fonologia, morfologia, składnia, pragmatyka)/  descriptive grammar of English (phonetics and phonology, morphology, syntax, pragmatics)

-seminaria licencjackie i magisterskie z językoznawstwa (program tłumaczeniowy, język biznesu) /  BA and MA seminars in linguistics (translation programme, Business English programme)

 -wykład monograficzny z językoznawstwa/ monographic lecture (in linguistics)

- gramatyka kontrastywna polsko-angielska / contrastive Polish-English grammar 

-wstęp do językoznawstwa / introduction to linguistics

-nowe teorie językoznawcze/ new linguistic theories

-wstęp do gramatyki historycznej języka angielskiego/ introductory historical grammar of English

-gramatyka praktyczna języka angielskiego / practical grammar of English

 

 Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2018/2019/ Classes taught in the academic year 2018/2019:

Descriptive Grammar of English (phonetics and phonology, morphology, syntax)

 

 

Zainteresowania naukowe / Research interests

  • Contrastive (Polish-English) linguistics
  • Theoretical linguistics (formal linguistics and Cognitive Linguistics), including the study of:
  • morphosyntax
  • word-formation
  • lexical semantics
  • syntax-prosody interaction
  • phonology and morphophonology

 

Opieka nad pracami doktorskimi / Supervised PhD theses:

Ukończone/ completed

1/ Monika Berlińska- An Analysis of Linguistic Strategies Employed by Participants of Television Celebrity Chat Interviews (Analiza strategii językowych stosowanych przez uczestników telewizyjnych “wywiadów z gwiazdą”), 1/07/2010

2/ Marcin Kuczok - Conceptualization of the Notion of ‘Christian Life’ in John Henry Newman’s „Parochial and Plain Sermons” (Konceptualizacja pojęcia ‘życie chrześcijańskie’ w Parochial and Plain Sermons Johna Henry’ego Newmana), 06/2012

3/ Paulina Biały – Polish and English Diminutives in Literary Translation: Pragmatic and Cross-Cultural Perspectives (Polskie i angielskie zdrobnienia w przekładzie literackim. Perspektywa pragmatyczna i międzykulturowa), 26/05/2015

4/ Grzegorz Nawrocki - Voicing Assimilations in South-Eastern Polish and their Impact on English as a Foreign Language. A Study in Optimality Theory (Asymilacje dźwięczności w polszczyźnie południowo - wschodniej oraz ich wpływ na język angielski jako język obcy. Studium w ramach teorii optymalności), 18/06/2015

5/ Grzegorz Wlaźlak – Neoclassical Formations and Latinate Affixation in the 18th-Century English Word-Formation: A Corpus- and Dictionary-Based Analysis (Złożenia neoklasyczne i derywaty z afiksami łacińskimi w słowotwórstwie języka angielskiego osiemnastego wieku. Analiza korpusowo-słownikowa), 15/10/2018

PhD theses in progres:

1/ Daniel Węgrzyn –“Adjectival compounds in the language of William Shakespeare” (Złożenia przymiotnikowe w języku Williama Shakespeare’a).

2/ Alba Ruz – przewód otwarty na Uniwersytecie w Grenadzie (Universidad de Granada), w Hiszpanii. Tytuł rozprawy/ the title of the dissertation  “Directionality in conversion: The influence of criteria and senses” (kopromotor/ co-supervisor: Salvador Valera, University of Granada).

 

Publikacje naukowe/ Publications

Monografie autorskie / Books

Compound Nouns and Phrasal Nouns in English and Polish. Katowice: University of Silesia Press,  2019.

Passive Nominals in English and Polish: an Optimality-Theoretic Analysis. Katowice: University of Silesia Press, 2005.

The Syntax, Semantics and Derivation of Bare Nominalisations in English. Katowice: University of Silesia Press, 1993.

 

Monografie redagowane/ Co-edited monographs

Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics and Morphology. Ed. by Paulina Biały and Bożena Cetnarowska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Various Dimensions of Contrastive Studies. Ed. by Bożena Cetnarowska, Marcin Kuczok and Marcin Zabawa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2016.

Image, Imagery, Imagination in Contemporary English Studies. Ed. By Bożena Cetnarowska and Olga Glebova. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, 2012

Syntax in Cognitive Grammar. Ed. by Bogusław Bierwiaczonek, Bożena Cetnarowska and Anna Turula. Częstochowa: WSL, 2011.

 

 

Artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych / Articles and book chapters

W druku/ In print; zaakceptowany do druku (acccepted for publication);

"Competition between synthetic NN compounds and NN.gen phrasal nouns in Polish: Semantic niches, hapax legomena and low-level construction schemas". 

 2020:

“Gender marking in English and Polish job titles: referring to female physicians”.  In Michalis Georgiafentis, Giannoula Giannoulopoulou, Maria Koliopoulou,and Angeliki Tsokoglou (eds), Contrastive Studies in Morphology and Syntax, 63-80.  London: Bloomsbury. 

2019:

“Expressive N+N combinations in Polish and the coordination/attribution cline”. Studies in Polish Linguistics 14(1), 1-18.

“The omission of internal arguments in verbal and nominal structures”. In: Anna Malicka-Kleparska and Maria Bloch-Trojnar (eds.), Valency in Verbs and Verb-Related Structures, 81-99. Berlin: Peter Lang.

“Semantic-structural type and reversibility of “dvandva” N+N juxtapositions in Polish”. In: Anna Bondaruk i Krzysztof Jaskuła (eds.) All around the Word. Papers in Honour of Bogdan Szymanek on his 65th Birthday, 79-101. Lublin: Wydawnictwo KUL.

„Compounds and multi-word expressions in Polish”. In: Barbara Schlücker (ed.) Complex Lexical Units: Compounds and Multi-Word Expressions (Series: Konvergenz und Divergenz), 279-306. Berlin: de Gruyter.

 2018:

„Women pilots, pilot girls, aviatrices and their equivalents in the Polish language:On gender marking in English and Polish”. In: Paulina Biały and Bożena Cetnarowska (eds.) Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology, 137-151. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

„Introduction: An overview of current trends in contrastive semantics, pragmatics, and morphology”. In: Paulina Biały i Bożena Cetnarowska (eds.) Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics and Morphology, 7-14. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (Author: Paulina Biały and Bożena Cetnarowska)

"Phrasal names in Polish: A+N, N+A and N+N units”. In: Geert Booij (ed.) The Construction of Words. Advances in Construction Morphology (Studies in Morphology series), 287-313. Cham: Springer.

“Vagueness of qualitative denominal adjectives in English”. Linguistica Silesiana 39, 7-19.

2017:

„Gender marking by compounding in English: terms denoting female physicians in English”. In: Linguistica Silesiana 38, 39-52.

“Group adjectives, argument structure and aspectual characteristics of derived nominals in Polish and English”. In: Maria Bloch-Trojnar and Anna Malicka-Kleparska (eds.) Aspect and Valency in Nominals. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2017, 131-155. DOI 10.1515/9781501505430-006

„Where is conversion in Slavonic languages? (Review article on: Stela Manova Understanding morphological rules. Dordrecht:Springer 2011). In: Word Structure, vol. 10, No 1, pp.121-138. DOI: 10.3366/word.2017.0103  (Edinburgh University Press, Edinburgh)

"Translating denominal adjectives in view of the polysemy of their nominal bases”. In: Julian Maliszewski (ed.) Cognitive Approaches to Specialist Translation, 55-65. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

2016:

“Contrasting different morphosyntactic choices in English and Polish noun phrases”. In: Bożena Cetnarowska, Marcin Kuczok and Marcin Zabawa (eds.) Various Dimensions of Contrastive Studies. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

“Outbound anaphora, English compound nouns and Polish relational adjectives”. Linguistica Silesiana 37, 2016, 91-104.

“Identifying (heads of) copulative appositional compounds in Polish and English”. In: Pavol Štekauer, Livia Körtvelyessy, Salvador Valera (eds.) Word-Formation Across Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 51-71. 

“Group adjectives, possessives, and single-participant derived nominals in Polish”. Questions and Answers in Linguistics (QAL), Wrocław: de Gruyter Open. 2016, vol. 3, issue 2, 27-39.

“Headedness of coordinate compounds in Polish and English”. In: Grzegorz Drożdż (ed.) Explorations in Lexico-grammar Continuum. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2016, 243-260.

2015:

”Denominal Group Adjectives in Polish, Their Morphosyntactic Status and Semantic Interpretation”. In Gerhild Zybatow, Petr Biskup, Marcel Guhl, Claudia Hurtig, Olav Mueller-Reichau, Maria Yastrebova (eds.)   Slavic Grammar from a Formal Perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, 105-116.

“Categorial ambiguities within the noun phrase: relational adjectives in Polish”. In: Joanna Błaszczak, Dorota Klimek-Jankowska, and Krzysztof Migdalski (eds.) How categorical are categories? New approaches to the old questions of noun, verb, and adjective. Berlin: Mouton de Gruyter, 2015, 115-154.

“The lexical/phrasal status of Polish Noun+Adjective or Noun+Noun combinations and the relevance of coordination as a diagnostic test”. InSKASE Journal of Theoretical Linguistics, vol. 12 (2015), no. 3 (A Festschrift for Pavol Štekauer),  142-170

“Thematic and non-thematic uses of relational adjectives in English: the case of managerial”. In: Linguistica Silesiana, vol. 36 (2015), 7 - 21

  “The Linearization of Adjectives in Polish Noun Phrases: Selected Semantic and Pragmatic Factors”. In: Anna Bondaruk and Anna Prażmowska (eds.) Within Language, Beyond Theories (volume 1: Studies in Theoretical Linguistics). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 188-205.

2014:

“On pre-nominal classifying adjectives in Polish”. In: Anna Bondaruk, Gréte Dalmi and Alexander Grosu (eds), Advances in the syntax of DPs: Structure, agreement, and case. John Benjamins, 2014, 221-246.

“To maximize polysemy or homonymy? On analysing denominal adjectives in Polish and English”. In Grzegorz Drożdż and Andrzej Łyda (eds.)Extension and its Limits. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 60-79.

“Polish noun-adjective complexes and English adjective+noun combinations at the border of syntax and word-formation”. Linguistica Silesiana35, 2014, 25-42.

“How light are ‘light’ verbs in composite predicates?’. In: Andrzej Łyda and Grzegorz Drożdż (eds.) Dimensions of the Word. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 28-46.

“The Topic Phrase within a Determiner Phrase: Fronting adnominal genitives in Polish”. In: Ludmila Veselovská and Markéta Janebová (eds.)Nominal Structures: All in Complex DPs. Olomouc, Palacký University: Olomouc Modern Language Monographs, 2014, 147-161.

“On the (Lack of) Referentiality of Polish Relational Adjectives”. In: Ludmila Veselovská and Markéta Janebová (eds.) Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. . Olomouc: Palacký University, 2014, 349-368

2013:

“Polish and English denominal adjectives: lexical ambiguity and alternate syntactic configurations”. In: Anna Bondaruk and Anna Malicka-Kleparska (eds.) Ambiguity. Multifaceted structures in syntax, morphology and phonology. Lublin: Wyd. KUL, 2-13, 91- 109.

“The representational approach to adjective placement in Polish”. Linguistica Silesiana 34, 2013, 7-22.

2012:

“Falling between the chairs: Are classifying adjective+noun complexes lexical or syntactic formations?” (Authors: Bożena Cetnarowska and Helen Trugman). In: Joanna Błaszczak, Bożena Rozwadowska, and Wojciech Witkowski (eds.), Current Issues in Generative Linguistics: Syntax, Semantics and Phonology. Wrocław: CGLiW, 2012.

“On English verbo-nominal constructions and different construals of situations”. In: Bożena Cetnarowska and Olga Glebova (eds.) Image, Imagery, Imagination in Contemporary English Studies. Częstochowa: Wydawnictwo AJD, 2012, 189-207.

“On the expansion of Polish resultative adjectives terminating in –nięty”. In: Eugeniusz Cyran, Henryk Kardela and Bogdan Szymanek (eds.)Sound Structure and Sense. Studies in Memory of Edmund Gussmann. Lublin: KUL University Press, 2012, 71-105.

“The mixing of passive and non-passive resultative adjectives in Polish”. Lingua Posnaniensis 54 (2), 23-35, 2012

„O złożeniach rzeczownikowo-rzeczownikowych i zestawieniach przymiotnikowo-rzeczownikowych w języku angielskim”. In: Przemysław Sznurkowski, Elżbieta Pawlikowska-Asendrych and Beata Rusek (eds.) Neofilologie na przełomie tysiącleci. Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce. Częstochowa: Wydawnictwo ATUT, 319- 329, 2012.

2011:

“Conversion as metonymy and the problem of recursiveness”. In: Bogusław Bierwiaczonek, Bożena Cetnarowska and Anna Turula (eds.) Syntax in Cognitive Grammar. Częstochowa: WSL, 13-26, 2011.

“Accounting for some flexibility in a rigid construction” (Authors: Bożena Cetnarowska, Agnieszka Pysz and Helen Trugman). In: Piotr Bański, Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska, Joanna Zaleska (eds.) Generative Investigations: Syntax, Morphology and Phonology. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne. 24-47, 2011.

“Distribution of classificatory adjectives and genitives in Polish NPs” (Authors: Bożena Cetnarowska, Agnieszka Pysz, and Helen Trugman). In: Kamila Dębowska-Kozłowska and Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (eds.) On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009. Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, 273- 303, 2011.

 

2010:

“The verb’s semantics and its compatibility with temporal durative adverbials in Polish” (Authors: Bożena Cetnarowska and Jadwiga Stawnicka). Studies in Polish Linguistics 5, 27-50, 2010.

„Zdrobnienia, spieszczenia oraz zgrubienia w języku polskim i angielskim”. In: Olga Glebova and Małgorzata Niemiec-Knaś (eds.) Zrozumieć Innego. Współczesne problemy komunikacji międzykulturowej. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, 263-274, 2010.

„On deadjectival conversion in English”, Studia Neofilologiczne VI, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza. 2010, 111-123.