Blue Flower

dr Katarzyna Bańka-Orłowska

 

Dane kontaktowe:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gabinet: 4.51

Dyżury:

sala: 4.51

DYŻURY

proszę o uprzedni kontakt e-mailowy

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • leksyka i gramatyka j. chińskiego
  • rozumienie tekstu (j. chiński) (połączone z gramatyką języka chińskiego)
  • słuchanie (j chiński)
  • tłumaczenie pisemne na j. chiński

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Śląskim:

  • adiunkt
  • koordynator przedmiotowy programu tłumaczeniowego z j. chińskim
  • Zakład Psycholingwistyki Stosowanej w IJA

 

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Śląskim:

  • organizator główny konferencji OMIS - Oriental Meetings in Sosnowiec
  • współorganizowanie konferencji FEMIS - Far Eastern Meeting in Sosnowiec
  • współorganizowanie Dni Chińskich Uniwersytetu Śląskiego

 

Stypendia naukowe, granty:

02.08.2015 – 20.08.2015     Shanghai Normal University - 上海师范大学- stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego -  HANBAN

06.07.2014 – 19.07.2014     Beijing Language and Culture University - 北京语言大学 -stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego - HANBAN

27.04.2014 – 03.05.2014     University of Seville - grant - udział w programie Erasmus dla pracowników akademickich - wykładanie j. chińskiego, przeprowadzenie badań naukowych

30.06.2013 – 20.07.2013     Shanghai Normal University - 上海师范大学- stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego -  HANBAN

30.07.2012 – 25.08.2012     Shanghai Normal University - 上海师范大学 -stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego -  HANBAN

30.07.2011 – 27.08.2011     Shanghai Normal University - 上海师范大学 - stypendium metodyczne dla wykładowców j. chińskiego -  HANBAN

01.09.2007 – 30.06.2008     Nanjing University 南京大学 - stypendium naukowe ufundowane przez Ambasadę Chińską

 

 

Artykuły, publikacje, itp.

Bańka, K. 2019. Challenges of the Chinese language teaching in the university context. In: Gabryś-Barker, D. 2019. Challenges of foreign language instruction in the university context. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 978-83-226-3407-3. 163-179.

Bańka, K. 2017 An analysis of higher education systems of teaching Chinese as a foreign language in Poland and China. Theory and Practice of Second Language Acquisition.  (TAPSLA) Vol 3(1), 29-46. ISSN 2450-5455.

Bańka, K. 2016. Chinese language learning in the higher education system. In: Kurylo V.S. Reporter of Luhansk Taras Shevchenko National University. Luhansk Taras Shevchenko National University  Press. Vol. 3 (300). Starobilks. Ukraine. ISSN 2227-2844. 69-80.

Bańka, K. 2015. Psycholinguistic aspects of acquisition of Chinese characters by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. Topics in applied psycholinguistics. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 155-175. - ISBN 978-83-8012-428-8.

Bańka, K. 2015. Gender in written and spoken Chinese language. When the words are masculine and when feminine? W Frontiers of  Language and Teaching , Vol. 6. ISSN:2167-8642. str. 54-62.

Bańka, K., 2015. Three stages of Chinese character acquisition by beginner students. In: Gabryś-Barker, D. (red.) Topics in Applied Psycholinguistics. str. 137-154. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego. ISSN: 0208-6336. ISBN: 978-83-8012-428-8, str. 155-175.

Bańka, K. 2015. Chiński vs polski savoir vivre handlowy. Różnice, podobieństwa, nieporozumienia. W: Kruszyński, M.(red.). Zeszyty naukowe nr 2. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN: 978-83-940844-1-7. str. 12-16.

Bańka, K. 2015. Dlaczego powinniśmy uczyć się chińskiego? W: Kruszyński, M (red.). Zeszyty naukowe nr 3. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN: 978-83-940844-0-0. str.31-34.

Bańka, K. 2015. Chińska rodzina kiedyś a dziś. Czas zmian społęcznych w Chinach. W: Kruszyński, M.(red.). Zeszyty naukowe nr 3. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN: 978-83-940844-0-0. str. 35-38.

Bańka, K. 2015. Zjawisko Gender w języku chińskim. Analiza porównawcza rozróżniania płci w mowie potocznej języka chińskiego. W: Kruszyński, M.(red.) Zeszyty naukowe nr 3. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN: 978-83-940844-0-0. str.39-41.

Bańka. 2015. Speech Acts: Expressives. The Ambiguity of Chinese-Polish Translation Performed by University Students of Chinese Translation Programme in Poland. W: Wysocka, M. Gałajda, D. Zakrajewski, P. (red.). Young Scholars on Theoretical and Applied Linguistics. Research Projects. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Bańka, K. (2015) Struggle in learning Chinese Characters by beginner students. W Majcher, S. (red.) Książka abstraktów. ISBN: 978-83-60391-53-2. str. 59.

Bańka, K. 2015. Multimedia translation in today’s world. W Kruszyński, M. (red.) Zeszyty naukowe nr 4. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN: 978-83-940844-5-5. str. 139-141.

Bańka, K. 2015. Translation strategies in use. W Kruszyński, M. (red.) Zeszyty naukowe nr 5. Instytut Ekonomiczno-Społeczny. Kamieniec Wrocławski. ISBN 978-83-940844-9-3. str. 140-144.

Bańka, K. 2015. Chinese Language Acquisition Constraints occurring in the first stages of learning Chinese by beginner students. W Luhansk Taras Shevchenko National University Council. Academic Bulletin of Donbas (Naukovyi Visnyk Donbasu). Vol. 2 (30). Luhansk Taras Shevchenko National University. Luhansk, Ukrain. ISSN: 2310-2187.

Bańka, K. 2014. Wyrażanie płci w języku chińskim. Analiza porównawcza rodzaju oraz występowania wskaźników płciowych w języku polskim i chińskim na wybranych przykładach. W J. Arabski, M. Będkowska- Obłąk, J. Ziębka (red.) Obraz płci w języku i kulturze. WSZMIJO Katowice. ISBN:978-83-64590-15-3. str. 147-163.

Bańka, K. 2014. Startegie uczenia się języka chińskiego przez Polaków. W Mikołajczyk, B, Nadobnik, R. (red.) Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. str.91-105.

Bańka, K. 2014 Oriental Languages Taught in Europe. The Analysis of the Higher Education Teaching System of Chinese. In: International Teacher Education Conference. Proceedings Book. (eds.) Ilhan, A. C. (et al). Ankara University Press. 463-471.

Bańka, K. 2013. Elementy kulturowe i inne czynniki warunkujące proces nauczania i uczenia się języka chińskiego. W Mikołajczyk, B. and Nadobnik, R (red.). Różnorodność językowa w perspektywie glottodydaktycznej. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. str. 82-95. 

Bańka, K. 2013. Learning Chinese: Evaluation of Teaching Methods and the Importance of Culture-Oriented Background in the Learning Process. Frontiers of  Language and Teaching , Vol. 4. str. 134-142.

 

 

Konferencje

16-18.05.2019r. – ICFSLA - 31st International Conference on Foreign / Second Language Acquisition. - Uniwersytet Śląski. Referat: Lost In translation. The challenges of Chinese-English-Polish translation.

04-05.04.2019r. - Humor Research Project Conference - Uniwersytet Śląski. Sosnowiec. Referat: Chinese humor in translation. Misunderstandings, mistranslation and cultural diversity.

10-11.01.2019 – OMIS 2019 – The Oriental Meetings in Sosnowiec - Uniwersytet Śląski. Sosnowiec. Referat: Learning Chinese grammar: the most common mistakes made by Polish beginner students

20.11.2018r. – Biznes w kulturze – kultura w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Referat: Chińska vs polska kultura biznesowa.

15-16.10.2018 – DOBLAC 2018- Dimensions of Business Language and Culture - Uniwersytet Śląski. Katowice. Referat: The Clash between Polish and Chinese business etiquette trends. The differences, similarities and misunderstandings.

17-19.05.2018 – ICSFLA - 30th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition - Uniwersytet Śląski. Sosnowiec. Referat: Beginner students’ attitude and motivation in the process of Chinese language acquisition.

25.05.2018r. FALA - Forum Akademickie Lingwistyki Azjatyckiej 2018 – Uniwersytet Warszawski, Warszawa. Referat: Problemy z przyswajaniem pisma chińskiego przez początkujących studentów polskich oraz sugestie jak radzić sobie z napotkanymi trudnościami.

16-18.11.2017r. - SMYS & YRISM 2017 – 3rd Silesian Meeting of Young Scholars – Szczyrk: organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Referat: The analysis of the acquisition of spoken Chinese by Polish Student Beginners

16-18.08.2017r. – ITEC 2017 – International Teacher Education Conference – Harvard University, Cambridge, USA. Referat: The analysis of the acquisition of written Chinese by Polish student beginners.

18-20.05.2017 – ICSFLA - 29th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition - Uniwersytet Śląski. Sosnowiec. Referat: Foreign environment and foreign background in learning Chinese vs learning Chinese in China.

01.12.2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie” - Wyższa Szkoła Biznesu. Dąbrowa Górnicza. Referat: Most Common Chinese-English Translation Errors at the Beginning of the Chinese Learning Process.

2-3.12.2015 - The Oriental Meetings in Sosnowiec (OMIS).  Uniwersytet Śląski. Referat: Chinese characters acquisition   by means of visual collocations

19.06.2015 -„Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce: doświadczenia, horyzonty, wyzwania” - organizator:  Międzywydziałowe Centrum Języków Obcych i Śląskiej Szkoły Języków Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Referat: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych na język chiński i z języka chińskiego. Polisemia chińskich słów. ( wystąpienie 19.06 - przed południem)

16.06.2015 - OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - ,,Spotkanie z wartościami” – Kraków, organizator:  Akademia Ignatianum w Krakowie, Koło naukowe Doktorantów NAVITAS. Referat: „Język chiński - zderzenie z odmiennością kulturową. Chińska grzeczność a polska grzeczność.”

09.06.2015r. – Konferencja z cyklu ‘Dzień Przyjaźni Polsko-Chińskiej’ – ‘Kierunki współpracy Polska-Chiny’, organizator: Towarzystwo Przyjaźni polsko Chińskiej, Chorzów. Referat: Sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauczanie języka chińskiego w Polsce.

28-29.05.2015 – REMU 2015 – Receptive multilingualism: Multilingual resources in service of mutual understanding. Finlandia, organizator:  University of Eastern Finland in Joensu. Referat: Chinese and English: errors in translating by beginners students.

22–23.05.2015 - Somatyczne doświadczenie XX wieku – Wrocław,organizator:  Stowarzyszenie Młodych Twórców KONTRAST – Zmiany społęczne w Chinach XXI wieku. Referat: Zmiany społeczne w Chinach XXI wieku.

21-23.05.2015 - 26th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition - Positive psychology in second/foreign language acquisition and learning - Szczyrk, organizator:  Uniwersytet Śląski w Katowicach. Referat: Do the tones matter? Chinese spoken language acquisition.

4–5.05.2015 – II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów ‘Dziecko w kulturze i nauce na przestrzeni wieków’ – Białystok. organizator:  Uniwersytet w Białymstoku. Referat: Wizja dziecka w Chinach kiedyś a dziś.

24-25.04.2015 r. - VII Krakowska Konferencja Kognitywistyczna - “Język” - organizator:  Instytut Psychologii UJ. Referat: Struggle in e-learning Chinese characters by beginner students.

23-24.04.2015 - IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Naukową z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, pt. ‘Inspiracje glottodydaktyczne’ – Gorzów, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Referat: Strategie uczenia się języka chińskiego przez Polaków.

24.04.2015r. - Jak to dobrze powiedzieć. Różnorodne aspekty komunikacji - Kielce - organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach. Referat: Język chiński – zderzenie z odmiennością kulturową. Chińska grzeczność a polska grzeczność.

22 - 23.04.2015r. - The Fifth International Scientific and Practical Internet Conference. Ukraine-China: dialogue of cultures and current problems of modern Sinology. Luhansk Taras Shevchenko National University. Luhansk, Ukraina. organizator: Ministry of Education and Science of Ukraine State Institution. Referat: Chinese language acquisition. Constraints occurring in the first stages of learning Chinese by Polish beginner students.

10.03.2015r. - I konferencja naukowa ‘Języki Specjalistyczne' – nauczanie, badanie I tłumaczenie’, organizator: Wyższa Szkoła Biznesu - Dąbrowa Górnicza. Referat: Chinese translation of specialized texts and the availability of literary and online help for the translators

2-3.03.2015r. - 8th International Online Language Conference (IOLC 2015), organizator: Universidad de La Rioja, Hiszpania. Referat: Gender in written and spoken Chinese language: When the words are masculine and when feminine?

17-18.12.2014 - International Teacher Education Conference- ITEC 2014 - Ankara, Turcja, organizator: Ankara University. Referat: Oriental languages taught in Europe. The analysis of the higher education teaching system of Chinese.

06-07.11.2014r - SMYS 2014 – 2nd Silesiam Meeting of Young Scholars – Szczyrk: organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Referat: Chinese Characters: the Complexity of Meanings and Usage of the Characters Leading to a Learning and Translational Disaster

17.12.2014 - 18.12.2014 - III Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe - SSM2014 „Oblicza męskości”, organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Referat: „Męskość’ a chińskie znaki i mowa potoczna języka chińskiego.”

28.02. 2014,‘Oblicza płci w ujęciu językoznawczym’ – Katowice, Polska,  organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego I Języków Obcych ‘Gallus’. Referat: Gender ambiguities in Chinese.

9-10.04.2014r. - Konferencja FEMIS- Far Eastern Meeting in Sosnowiec - Sosnowiec, Polska, organizator: Uniwersytet Śląski. Referat: Chinese Teaching System vs. Polish Teaching System. A Comparative Analysis.  

14-15.04.2014 - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Naukową z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, pt. "Różnorodność językowa" – Gorzów, Polska, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie. Referat: Strategie uczenia się języka chińskiego przez Polaków.

22-24.05.2014 - 26th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition - Szczyrk, Poland, organizator: Uniwersytet Śląski. Referat: Chinese Characters vs. Latin Script. The Acquisition of Written Chinese by Young Learners.

06.07.-19.07.2014r. - Methodological Conference for Young Scholars III- Beijing, Chiny. – organizator: Beijing Language University. Referat: Chinese Textbooks. A comparative outline of the textbook content and the real life situations.

17-18.12.2013 - Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe - SSM2013 - Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze. Sosnowiec, Polska, organizator: Uniwersytet Śląski. Referat: Second and Third Language Learning Diversity. A Comparative analysis of English and Chinese Learning Process.

17-18.05. 2013 - 6th International Online Language Conference (IOLC 2013) – Malasia(online), Referat: “Learning Chinese: evaluation of teaching methods and the importance of culture-oriented background in the learning process.”

10-11.05. 2013  - Kongres Języków Obcych PASE, Perspektywy edukacji językowej w kolejnym XX-leciu – Warszawa, Poland. Referat: “Chinese Language Acquisition: evaluation of teaching methods and introducing culture-oriented background”

26-27.04.2013   FACE- Communication across Cultures: Face and Interaction. – Sosnowiec, Poland. Uniwersytet Śląski. Referat: “Translating Chinese Politeness: politeness markers vs. the importance of cultural-background awareness.”

18-19.03.2013 - SMYS – 1st Silesian Meeting of Young Scholars – Szczyrk, Poland. Referat: “Speech acts: translation techniques and the problems with rendering social and culture-oriented aspects from Chinese into Polish.”

18-19.03.2013 - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Naukową z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, pt. "Różnorodność językowa" – Gorzów, Poland. Referat: „Elementy kulturowe w nauczaniu języka chińskiego. Weryfikacja sprawności językowych oraz postępów w nauce języka chińskiego jako L3.”

20.06.2012 - I Konferencja Chinese2know.com „Odkryj Chiny- warto uczyć się języka chińskiego” - Warszawa, Poland. Referat: „Nauka języka chińskiego przez studentów Uniwersytetu Śląskiego. Problemy napotkane na drodze przyswajania języka jako L3.”

16-18.11 2012 - II Konferencja Instytutu Konfucjusza połączona z warsztatami „Chinese Language Teaching Materials” – Wrocław, Poland. Referat: “Difficulties in learning Chinese as L3. What to do to improve teaching Chinese at Universities?”

 

Nagrody / wyróżnienia

2015/2016 stypendium JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów

2015/2016 stypendium projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów

2014/2015  stypendium projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów

2013/2014  stypendium projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów

2012/2013  stypendium projakościowe JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych doktorantów

29.01.2018r - prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej w Warszawie.

21.01.2017r. - prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Kopalni Guido pod patronatem m.in. UŚ.

16.01.2017r. - prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej w Warszawie.

15-17.09.2016r. - Prowadzenie China Expo Brand Show Poland 2016 w Warszawie

25.01.2016r. - prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej w Warszawie.

09.02.2015 - prowadzenie widowiska noworocznego oraz występ artystyczny dla Ambasady Chińskiej oraz zebranych gości z okazji Chińskiego Nowego Roku - 'Urokliwy Shanghaj' - 《快乐上海》 w Teatrze Wielkim oraz Operze Narodowej w Warszawie.

2010 - II miejsce w konkursie Most do Języka Chińskiego - nagroda: 2-tygodniowy wyjazd do Chin