Blue Flower

 

gabinet 3.49

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dyżury w sesji poprawkowej 2019

10.09.2019 godz. 10.30 - 12.00

12.09.2019 godz. 12.30 - 14.00

17.09.2019 godz. 13.30 - 15.00

26.09.2019 godz. 12.00-13.30

 

 

 

Wykładane przedmioty: gramatyka praktyczna j. niemieckiego. konwersacje w języku niemieckim, tłumaczenia  pisemne i ustne j. niemiecki - j. polski, język pisany (j. niemiecki)

 

Pełnione funkcje: opiekun praktyk pedagogicznych 3nn, 3ni, opiekun III roku I stopnia