Blue Flower

 

Dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Prof. UŚ

Office: Institute of Linguistics, room 4.53

Phone: (48) 32 364 08 92

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Office hours: Wednesday, 13.00-13.45

 

Education:

·  D.Litt. in linguistics, 2011; University of Silesia; FACE, an Interdisciplinary Perspective.

·  Ph.D. in linguistics, 1997; University of Silesia; Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English.

 

Research interests:

General: pragmatics, contrastive linguistics, discourse analysis

Particular: (im)politeness and face, cross-cultural communication, Critical Discourse Analysis, identity discourse

 

Teaching experience:

 • B.A., M.A. and Ph.D. seminars  in linguistics and translation studies;
 • Linguistic pragmatics (monographic lectures);
 • Critical Discourse Analysis (monographic lecture);
 • Introduction to general linguistics;
 • Contrastive Polish-English grammar;
 • Descriptive linguistics: Pragmatics with Semantics, and Discourse Analysis;
 • Descriptive grammar;
 • Practical grammar of English;
 • Cultural aspects of communication;
 • Written translation;
 • Interpreting (simultaneous and consecutive);
 • Academic writing;
 • Stylistics;
 • Presentations;
 • Language of the mass media.

 

Other professional experience:

 • 2008 – now – Head of the Part-time English Studies Program, University of Silesia in Katowice;
 • 2012-1016 - Translation and interpreting coordinator.

 

Research Grants/Fellowships:

 • 2014/2015 – Department of Educational Theory and Practice, State University of New York, Albany, Kościuszko Foundation Fellowship;
 • 2006/2007 – Department of Linguistics, University of California, Berkeley, Kościuszko Foundation Fellowship;
 • 1993 – Nene College, Northampton, Great Britain; Tempus English Language Teacher Training Project.

 

Memberships and Affiliations:

 • The International Association of Teachers of English as a Foreign Language, Poland (since 1994);
 • The Polish Association for the Study of English (since 1998);
 • The European Second Language Association (since 2001);
 • The International Society of Applied Psycholinguistics (since 2004);
 • Komisja Językoznawcza PAN o/Katowice (the Committee on Linguistics of the Polish Academy of Sciences, Katowice branch) (since 2007);
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (the Kraków Society for Popularizing Expertise in Linguistic Communication) (since 2009);
 • Polskie Towarzystwo Pragmatyki Językowej (the Polish Pragmatics Association) (since 2009);
 • International Pragmatics Association (since 2012).

 

Ph.D. Dissertations supervised:

Current Ph.D. students:

Elżbieta Pabian

Monika Zasowska

Weronika Szota

Completed Ph.D. dissertations:

Julia Makowska-Songin, “A Contrastive Analysis of Gendered Discourse in Fairy Tales Published in the Years 2001-2010 in Great Britain and Poland.” University of Silesia, Katowice, January 2014.

Arkadiusz Badziński, "Angielskie kolokacje medyczne w specjalistycznych tłumaczeniach medycznych." Silesian University of Medicine, December 2016 (co-supervisor Prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz).

 

 

PUBLICATIONS

 BOOKS:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Oblicza męskości / Faces of masculinity. 2017. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), New Ways to Face and Social Interaction, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Inność/różnorodność w języku i kulturze. 2015. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, FACE. An Interdisciplinary Perspective. 2010. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

PAPERS:

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska. Addressing the other in Poland (the 20th and 21st centuries): Different times, different contexts, different meanings. Journal of Pragmatics, 2021, Volume 178, pp. 301-314, https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.03.015. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037821662100120X)

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. Work ethos in American ceremonial discourse addressed to the young. Discourse & Communication, 2020, 14(6), pp. 561-579. DOI:10.1177/1750481320939709

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive representation of places significant for an individual: An analysis of Polish academic year inauguration speeches and American commencement addresses. In: P. Biały, M. Kuczok, M. Zabawa (eds.), Various Dimensions of Place in Language Studies (2020, in press). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. The discursive construction of high achievers’ identities in American culture. Lodz Papers in Pragmatics, 2018, 14(2), pp. 249-271. Doi:10.1515/lpp-2018-0013

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Politeness and friendliness in public spaces and transport”. In B. Cetnarowska, M. Kuczok, M. Zabawa (eds.), Various Approaches to Contrastive Studies II, 2018. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “A picture of masculinity in Polish political discourse”. In Ewa Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Oblicza męskości / Faces of masculinity. 2017. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska. “Communicating emotions related to racial identity issues: A case study”. In B. Lewandowska-Tomaszczyk, P. Wilson, & S. Croucher (eds.), Approaches to Conflict: Theoretical, Interpersonal, and Discursive Dynamics, 2017. New York, NY: Rowman & Littlefield.

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Differences in self-presentational patterns – a community-of-practice perspective”. In B. Cetnarowska, M. Kuczok, M. Zabawa (eds.), Various Approaches to Contrastive Studies, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ewa Bogdanowska, "Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej. Perspektywa międzykulturowa". In: W. Chłopicki, D. Brzozowska and P. Chruszczewski (eds.), Półrocznik Językoznawczy Tertium, 2016, Vol.1, No 1&2 (reprint).

Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Face and the ethics of social networks”. In: K. Zilles and J. Cuenca (eds.), Breaking the Media Value Chain: Crisis, Democracy, Convergence, 2016. New York: Peter Lang.

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “(Nie)dosłowność w kreowaniu wizerunku własnego w dyskursie publicznym”. In: M. Odelski, A. Knapik, P. Chruszczewski and W. Chłopicki (eds.), (Nie)dosłowność w języku, Język a komunikacja 37, 2016. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Multiple contexts of face”. In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.), New Ways to Face and Social Interaction, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Face and ethics in professional interpreting”. In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.), New Ways to Face and Social Interaction, 2016. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, „Inny1 i inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie”. In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Inność/różnorodność w języku i kulturze, 2015. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Differences in impression management”, In: E. Bogdanowska-Jakubowska (ed.), Inność/różnorodność w języku i kulturze, 2015. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, „Językowe akty agresji a kultura polityczna”. In: A Łyda, M. Będkowska-Obłąk and J. Ziębka (eds.), Językowe aspekty agresji, 2014. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “The ‘polite’ face of impoliteness”. In: A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (eds.), Jak możliwy jest dialog?, Tom z okazji 70. urodzin JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas dr. Jerzego Kopla prof. WSH, 2014. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, „Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej. Perspektywa międzykulturowa”. In: A. Knapik, W. Chłopicki, P. Chruszczewski (ed.), Język a komunikacja 35: Słowo w kontekście, 2013. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Student paper presentation – an analysis of face-related issues”. In: D. Gabryś-Barker and J. Bielska (eds.), The Affective Dimension in Second Language Acquisition, 2013. Multilingual Matters.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, „Strategie tworzenia wizerunku własnego w dyskursie politycznym” In: M. Kita (ed.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, 2012. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Nonverbal face management in intercultural communication”. In: G. Mininni and A. Manuti (eds.), Applied Psycholinguistics. Positive Effects and Ethical Perspectives. Volume II, 2012. Milano: Franco Angeli.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Getting rid of the modesty stigma”. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Aspects of Culture in Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, Part 3, 2011. Berlin, Heidelberg: Springer.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Cultural variability in face interpretation and management”. In: F. Bargiela-Chappini and D. Z. Kádár (eds.), Politeness across Cultures, 2011. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Party Rituals in different cultures”. In: Linguistica Silesiana, 2010, Vol. 31: 23-37.

 Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Discourse, culture and SLA”. In: J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.), Multidisciplinary Perspectives on Second Language Acquisition and Foreign Language Learning, 2009. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “Impoliteness as self-directed positively marked facework”. In: H. Fontański, R. Molencki and O. Wolińska (eds.), W Kręgu teorii. Studia językoznawcze dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu in memoriam, 2009. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “Metaphors of femininity”. In: M. Wysocka (ed.), On Language Structure, Acquisition and Teaching. Studies in Honour of Janusz Arabski on the Occasion of His 70th Birthday, 2009. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “Między teatrem a prawdą”. In: M. Kita (ed.), Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, 2008. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

Ewa Jakubowska, “Gender and face”. In: J. Santaemilia, P. Bou, S. Maruenda and G. Zaragoza (eds.), International Perspectives on Gender and Language, 2007, (CD edition). Valencia: Universitat de Valencia.

 Ewa Jakubowska, “Face and nonverbal communication”. In: Linguistica Silesiana, 2007, Vol. 28: 243-248.

 Ewa Jakubowska, “Cultural transfer in the presentation of self”. In: Linguistica Silesiana, 2007, Vol. 28: 105-114.

 Ewa Jakubowska, “Różnice kulturowe a kultura dialogu”. In: E. Borkowska and A. Łyda (eds.), Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja, 2004. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

 Ewa Jakubowska, “Face and facework – a review of the research”. In: E. Borkowska and A. Łyda (eds.), Wor(l)ds. in Transition. Studies in European Languages and Cultures, 2004. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

 Ewa Jakubowska, “A cognitive approach to the category FACE”. In: Linguistica Silesiana, 2003, Vol. 24: 79-87.

 Ewa Jakubowska, “Everyday rituals in Polish and English”. In: K.M. Jaszczolt and K. Turner (eds.), Meaning Through Language Contrast, 2003. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

 Ewa Jakubowska, “How to talk about the self-image in a second language”. In: J. Arabski (ed.), Time for Words. Studies in Foreign Language Vocabulary Acquisition, 2002. Frankfurt am Main: Peter Lang.

 Ewa Jakubowska, “FACE and TWARZ in students’ perception”. In: J. Arabski (ed.), Research on Foreign Language Acquisition, 2001. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “Gambits revisited”. In: M. Wysocka (ed.), On Language Theory and Practice. In Honour of Janusz Arabski on the Occasion of His 60th Birthday. Vol.1, 1999. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “A contrastive study of toasts and condolences”. In: J. Arabski (ed.), PASE Papers in Language Studies, 1999. Katowice: PARA.

 Ewa Jakubowska, “Greetings and farewells contrastively viewed”. In: Linguistica Silesiana, 1998, Vol. 19: 87-98.

 Ewa Jakubowska, „Przyswajanie języka obcego a zachowanie grzecznościowe”. In: J. Arabski (ed.), Nowe tendencje w glottodydaktyce, 1998. Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych.

 Ewa Jakubowska, “Good wishes in a cross-cultural perspective”. In: J. Arabski (ed.), Studies in Foreign Language Learning and Teaching, 1998. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, “‘I want to say something good about you’ - a cross-linguistic study of some polite formulae and their acquisition in a foreign language”. In: J. Arabski (ed.), Foreign Language Acquisition Studies, 1996. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 Ewa Jakubowska, „Czy studenci filologii angielskiej znają różne rejestry w języku angielskim?” In: Języki obce w szkole, 1995, Vol.4: 291-295.

 Ewa Jakubowska, „Trudności związane z liczbą mnogą w nauce języka angielskiego jako języka drugiego”. In: Języki obce w szkole, 1995, Vol.2: 118-122.

  

Conference papers:

”Transfer of English borrowings existing in Polish during the acquisition of English as a second language”, a Tempus Project - English Language Teacher Training, Nene College, Northampton, the United Kingdom, 1993

 “A cross-cultural study of some polite formulae”, the 18th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics, Rydzyna, 1994

 “‘I want to say something good about you’ - a cross-linguistic study of some polite formulae and their acquisition in a foreign language”, the 8th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk, 1995

 “A contrastive study of some gambits in Polish and English”, the 19th International Conference on Cross-Language Studies and Contrastive Linguistics, Świeradów, 1995

 “Good wishes in a cross-cultural perspective”, the 9th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk, 1996

 “The effects of negative transfer of NL use of polite formulae into TL use of polite formulae”, the 11th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk, 1998

 “A contrastive study of some toasts and condolences”, the 7th Annual PASE Conference, Szczyrk, 1998

 “Two ‘reactive acts’: Thanks and apologies once again”, April Conference VIII - the Eighth International Conference on English and American Literature and Language, Kraków, 1999

 “FACE and TWARZ in students’ perception”, the 12th International Conference on Foreign and Second Language Acquisition, Szczyrk, 1999

 “Everyday rituals in Polish and English”, the Second International Conference in Contrastive Semantics and Pragmatics, Newnham College, Cambridge, the United Kingdom, 2000

 “A cognitive approach to FACE”, the 10th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Kraków, 2001

 “How to talk about the self-image in a second language?”, the 14th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 2001

 “Second language acquisition of everyday rituals”, the 11th Conference of the European Second Language Association – EUROSLA 11, University of Paderborn, Paderborn, Germany, 2001

 “Rationality and FACE”, the 1st International Workshop on Semantics, Pragmatics, and Rhetoric, University of the Basque Country, San Sebastian, Spain, 2001

 “Face metaphors”, the Eleventh Annual PASE Conference, Kazimierz, 22-24 April 2002

 “Face-saving devices in everyday conversations”, the International Conference on Conversation Analysis, Copenhagen, Denmark, 17-21 May 2002

 “Cultural transfer in the presentation of self”, Language Transfer and Language Contact - the 16th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 22-24 May 2003

 “Różnice kulturowe a kultura dialogu” (Cultural differences and the culture of dialogue), Konferencja: Kultura dialogu. Tożsamość europejska a edukacja (Conference: The culture of dialogue. The European identity and education), Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 17 December 2003

 “Party rituals in a cross-cultural perspective”, the International Conference on Language, Politeness and Gender: The Pragmatic Roots, Helsinki, Finland, 2-5 September 2004

 “Face and nonverbal communication”, the 7th Congress of International Society of Applied Psycholinguistics, Cieszyn, 6-9 September 2004

 “Discourse, culture and SLA”, the 17th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 18-20 May 2006

 “Impoliteness as a face-saving device”, the Linguistic Impoliteness and Rudeness Conference, the University of Huddersfield, the United Kingdom, 3-4 July 2006

 “Gender and face”, the 4th International Gender and Language Association Conference (IGALA4), Valencia, Spain, 8-10 November 2006

 “Cultural variability in face interpretation and management”, the 4th International Symposium on Politeness “East meets West”, Budapest, Hungary, 2-4 July 2009

 “Getting rid of the modesty stigma”, the 22nd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 27-29 May 2010

 “Nonverbal face management in intercultural communication”, the 9th International Congress: Positive, Ethical Effects of Psycholinguistic Research Today (ISAPL), Bari, Italy, 23-26 June 2010

 „Strategie tworzenia wizerunku własnego w dyskursie politycznym” (Strategies of self-presentation in political discourse), Kolokwium naukowe: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną (Colloquium: Transdisciplinarity of media communication research), Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice, 4 November 2010

 “Student paper presentation – an analysis of face-related issues”, the 23rd International Conference on Foreign/Second Language Acquisition, Szczyrk, 26-28 May 2011

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Paper presentation – a good opportunity for impression management”, the 2nd International PRESEAL Conference: Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language, Sosnowiec, 9-11 June 2011

 “Face management in intercultural communication”, the 6th International Symposium on Politeness, Ankara, Turkey, Middle East Technical University, 11-13 July 2011

 „Twarz i inne wyznaczniki dynamiki interakcyjnej. Perspektywa międzykulturowa” (Face and other determinants of interactional dynamics. A cross-cultural perspective.), Conference organized by the Kraków Society “Tertium”: Język Trzeciego Tysiąclecia VII – Słowo w (kon)tekście (The Language of the Third Millennium VII – Word in (con)text), Kraków, 14-16 March 2012

 “Ritual ratification of the change”, the 6th Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 26-28 May 2012

 “OLD AGE metaphors in Polish”, Stockholm Metaphor Festival, University of Stockholm, 6-8 September, 2012

 “Face and ethics in professional interpreting”, the 4th Lucentino International Symposium at the University of Alicante, Alicante, 8 – 10 November 2012

 “Multiple contexts of face”, the 1st Sosnowiec Symposium: Communication across Cultures: Face and Interaction, University of Silesia, Sosnowiec, 26-27 April 2013

 “Ethics and (im)politeness” (plenary lecture), Impoliteness and Interaction (Impolin), Bydgoszcz, 23-24 May 2013

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Face and the ethics of social networks”, Breaking the Media Value Chain, VII International Conference Communication and Reality, Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, 13-14 June 2013

 “Effects of socio-cultural transformations on Polish old age linguistic stereotypes”, the 10th International Congress of ISAPL, Moscow, 26-29 June 2013

 „Inny1 i inny2 – znaczenie potoczne kontra znaczenie akademickie”, Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze, Sosnowiec, 16 December, 2013

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “(Nie)dosłowność w kreowaniu wizerunku własnego w dyskursie publicznym”, (Nie)dosłowność – Ósma Ogólnopolska Konferencja Językoznawcza „Język Trzeciego Tysiąclecia”, Kraków, 13-14 March, 2014

 „Językowe akty agresji a kultura polityczna” (plenary lecture), konferencja Język i agresja, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 28 March, 2014

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, „Aggression and impoliteness in political discourse”, the 6th International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS VI), Seville, 12-14 May, 2014

 Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “(Im)politeness and gender – an analysis of public exchanges between male and female politicians”, 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication, Valletta, Malta, 29 May – 1 June, 2014

 “Differences in self-presentational patterns – a community-of-practice perspective”, International Conference: Various Dimensions of Contrastive Studies, Szczyrk, 27-28 October 2014

 “Językowy obraz męskości w polskim dyskursie politycznym”, II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: Oblicza męskości, 17-18 December 2014

 “A message from the experienced and successful to the young in American culture: A critical analysis of selected commencement speeches” (plenary lecture), International Conference: Various Dimensions of Contrastive Studies: Between Literal Language and Figurative Meaning, Katowice 24-25 October 2016

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska, “Discursive construction of high achievers’ identity”, International Conference: Personal Identity Through a Language Lens, PILL4, Łódź 12-13 May 2017

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska, "Dyskurs administracji Prezydenta Donalda Trumpa jako przejaw polityki 'post-prawdy'", Konferencja: Post-prawda w dyskursie publicznym, Kraków 8-9 June, 2017

 “Work ethos in American public discourse”, Konferencja międzynarodowa Dimensions of Business Language and Culture, Katowice, 15-16 October 2018

“Zawłaszczanie tożsamości: krytyczna analiza amerykańskiego dyskursu medialnego”, Konferencja Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 20-21. 10. 2018

“Face as an “identity card,” …, and a sociocultural construct” (plenary lecture), OMIS – Oriental Meetings in Sosnowiec, 10-11 January 2019

 "Addressing the other in the 20th century Poland: Different times, different contexts, different meanings", 16th International Pragmatics Conference, Hong Kong, 9-14 June 2019

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska, “Construction of national identity in political discourse: A cross-cultural analysis,” the 5th international conference titled Various Dimensions of Contrastive Studies (V-DOCS 2019), Ustroń, 21-22 October 2019

Ewa Bogdanowska-Jakubowska, Nika Bogdanowska, “Construction of national identity in American public discourse: A discourse-historical perspective,” the 9th International Symposium on Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics (EPICS IX), “Communication in the 21st century: Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics,” School of Humanities, Pablo de Olavide University, Sevilla, 4-6 November, 2020.

Nika Bogdanowska, Ewa Bogdanowska-Jakubowska, “Claiming common ground in American political discourse,” the International Conference — Language in the Third Millennium Eleven: Language in the Social Semiotic, Kraków, 2–4 December, 2020.