Rok akademicki 2018/2019

 

Wymiana studencka z UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY w Kanadzie

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

__________________________________

INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO OBRONY

Pobierz pliki

Uwaga Studenci niestacjonarnych studiów uzupełniających magisterskich!

 

__________________________________

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych filologii angielskiej
W celu zarejestrowania się na zajęcia należy zalogować się do systemu USOSweb, z poziomego menu wybrać opcję DLA STUDENTÓW, a następnie kliknąć na znajdujący się w środkowej części ekranu napis  Rejestracja.
Prosimy wszystkich studentów o dopełnienie obowiązku rejestracji.

 

__________________________________

Przedmioty opcjonalne

Wykaz przedmiotów opcjonalnych prowadzonych w Instytucie Języka Angielskiego (przeznaczone jako przedmioty opcjonalne dla studentów filologii angielskiej oraz kierunków innych niż filologia angielska)

 

__________________________________

Indeksy
Wzory wypełniania indeksów

 

__________________________________

Ogłoszenie w sprawie IOS (indywidualnej organizacji studiów)

 

__________________________________
Informacja dla studentów I roku

Studenci I roku -  studia I stopnia
Przypominamy, że na I roku nie ma zajęć z wychowania fizycznego ani lektoratów języków obcych. Jedynie specjalizacja "Język Biznesu" /studia stacjonarne (dzienne) wybiera drugi język  (Praktyczna nauka drugiego języka obcego) poprzez logowanie.

 

__________________________________

Zajęcia w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Poniżej można pobrać informację o wszystkich zajęciach realizowanych w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II poziomu, z rozbiciem na poszczególne specjalności oraz z wyszczególnioną punktacją ECTS

stacjonarne I stopnia -- stacjonarne II stopnia -- niestacjonarne I stopnia -- niestacjonarne II stopnia


__________________________________

Lista przedmiotów z tłumaczeniem na angielski. (List of courses translated into English.)

 

__________________________________

Writing Centre UŚ - informacje dotyczące uczestnictwa

 

__________________________________
Seminaria literaturo- i kulturoznawcze  
Listy seminariów są zasadniczo zamknięte z wyjątkiem seminarium dr. Jarosława Szurmana, gdzie mogą przejść studenci, którzy obecnie przynależą  do seminarium dr Agnieszki Woźniakowskiej. Instytut (IKiLA) został zmuszony do dokonania w kilku wypadkach dość istotnych zmian w stosunku do wyborów zadeklarowanych przez Państwa, tak by móc utworzyć 4 grupy zbliżone do siebie liczbowo, a tym samym dające Państwu i Promotorom komfort pracy. Przeniesienie do innego seminarium nie oznacza automatycznie zmiany planowanej tematyki pracy. Pliki do pobrania.
Listy seminariów (programy zaoczne) -- tu do pobrania.
Seminarium prowadzone prze prof. dr hab. Ewę Borkowską jest już zamknięte, a do pozostałych można się jeszcze dopisać.

 

 

__________________________________

Konsultacje dla studentów studiów uzupełniających
Tutaj znajdują się informacje dotyczące konsultacji dla studentów studiów uzupełniających I stopnia dla słuchaczy 6. semestru i absolwentów NKJO pod opieką naukową UŚ (studia niestacjonarne) w Instytucie Języka Angielskiego i Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

Materiały z wykładów dr Bielskiej: plik1 i plik2.

Materiały z wykładów dra Drożdża: plik1 i plik2.

 

Academic Writing Workshop

Materiały z wykładów dr Warchał: plik1, plik2 i plik3.