Instytut Języka Angielskiego / Institute of English

Witaj na Stronie Instytutu Języka Angielskiego UŚ

Welcome to the official Website of Institute of English

 

Harmonogram 2019/20 Schedule

Szanowni Państwo, dostępna jest uaktualniona wersja harmonogramu zajęć (wersja 22.02.2020) na semestr letni 2019-20. Także na profilu IJA na FB: https://www.facebook.com/ijaus/
Ewentualne zmiany harmonogramu prosimy zgłaszać do 28 lutego b.r. wyłącznie poprzez prowadzących zajęcia.
 
A new schedule (summer semester 2019-20, regular and evening programs, v. Feb. 19 2020) is available here.
Harmonogramy 2019/2020 (studia niestacjonarne)
 
Szanowni Państwo, dostępny jest harmonogram zajęć (studia niestacjonarne) na semestr letni (wersja 23.02.2020)
 
 
 
https://images.khaleejtimes.com/storyimage/KT/20200129/ARTICLE/200129170/AR/0/AR-200129170.jpg&MaxW=780&imageVersion=16by9&NCS_modified=20200129181128 
W związku z epidemią zapalenia płuc spowodowanym nowym koronawirusem 2019-nCoV, zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności, polegających między innymi na częstym i dokładnym myciu rąk. Ponieważ na Wydziale Filologicznym UŚ przebywają studenci z Chin oraz polscy studenci wracający z Chin, prosimy o zastosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________

Kierunek Filologia Angielska prowadzony przez Instytut Języka Angielskiego otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wyróżnienie takie otrzymały tylko dwie anglistyki w Polsce. The English Studies program offered by Institute of English has been awarded an excellent grade by the State Accreditation Commission. This distinction has been conferred on only two English Departments in Poland.

Instytut Języka Angielskiego jako jedyny w Polsce prowadzi programy studiów tłumaczeniowych z językiem chińskim, japońskim, hindi i arabskim.
University of Silesia's Institute of English is the only institution in Poland to offer translation studies programs featuring Chinese, Japanese, Hindi, and Arabic.

W IJA prowadzone są badania z zakresu następujących dziedzin:
- przyswajanie języka obcego;
- leksykografia;
- teoria przekładu, przekład ustny;
- językoznawstwo opisowe
- historia języka angielskiego

At Institute of English, research is conducted in the following areas:
- foreign language acquisition;
- lexicography;
- translation theory, interpretation studies;
- descriptive linguistics
- history of English

 

 IJA jest organizatorem konferencji International Conference on Foreign and Second Language Acquisition.

 

Dodatkowe informacje o IJA


Publikacje IJA

Tomy zbiorowe oraz monografie autorstwa pracowników IJA

Konferencje

Konferencje, sympozja i spotkania naukowe organizowane przez IJA

Tematy badawcze

Główne nurty badań prowadzonych przez pracowników IJA

Czasopisma

Czasopisma naukowe redagowane w ramach IJA

Struktura IJA

Struktura Instytutu Języka Angielskiego