Bartłomiejczyk, Magdalena

dr hab. Magdalena Bartłomiejczyk, prof. UŚ

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżury/office hours: sem. letni sala 2.52 pon. 13:00-13:45

Aktualnie prowadzone zajęcia: tłumaczenie symultaniczne (3 rok, grupy tłumaczeniowe z jęz. japońskim), metodologia badań tłumaczeniowych (3 rok, grupy tłumaczeniowe)

Zainteresowania naukowe: tłumaczenie konferencyjne, pragmatyka, socjolingiwstyka, anglicyzmy w języku polskim

 

Lista publikacji:

 1. Bartłomiejczyk, M. 2002. Realisation of emotiveness in simultaneous interpreting, w D. Stanulewicz (red.) PASE Papers in Language Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2004. Simultaneous interpreting A-B vs. B-A from the interpreters' standpoint, w G. Hansen, K.Malmkjear i D. Gile (red.) Claims, Changes and Challenges in Translation Studies, Benjamins, Amsterdam.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2006a. Influence of English on Polish drug-related slang, w J. Arabski (red.) Cross-linguistic Influence in the Second Language Lexicon, Multilingual Matters, Clevedon.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2006b. Lexical transfer in simultaneous interpreting, Forum 4(2).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2006c. Strategies of simultaneous interpreting and directionality, Interpreting 8(2).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2006d. Dragi po polsku: wpływ języka angielskiego na rozwój polskiego slangu narkotykowego, Poradnik Językowy 7/2006.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2006e. Historia tłumaczenia konferencyjnego, Stosunki Międzynarodowe 40/41.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2007a. Interpreting quality as perceived by trainee interpreters: Self-evaluation, The Interpreter and Translator Trainer 1(2).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2007b. The role of approximation in simultaneous interpreting, w M. Thelen i B .Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Translation and Meaning Part 7, Zuyd University, Maastricht.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2007c. Review of Małgorzata Tryuk (ed.) Teoria i dydaktyka przekładu konferencyjnego, Interpreting 9(2).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2007d. Introspective methods in conference interpreting research, w J. Arabski (red.) Challenging Tasks for Psycholinguistics in the New Century. Proceedings of the 7th Congress of International Society of Applied Psycholinguistics (CD).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2008a. Anticipation: A controversial interpreting strategy, w B. Lewandowska-Tomaszczyk i M. Thelen (red.) Translation and Meaning Part 8, Zuyd University, Maastricht.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2008b. The influence of English on the language of young Poles as manifest in recent hip-hop lyrics, Linguistica Silesiana 29.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2009a. Simultaneous interpreting from one’s native language: The case for Polish, w C. Laplace, M. Lederer, D. Gile (red.) La traduction et ses métiers. Aspects théoriques et pratiques, Lettres Modernes Minard, Caen. 
 2. Bartłomiejczyk, M. 2009b. Well begun is half done: How to launch simultaneous interpreting training, w M. Wysocka (red.) On Language Structure, Acquisition and Teaching, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2009c. Jakość własnego oraz cudzego tłumaczenia symultanicznego w ocenie studentów, w A. Kopczyński, M. Kizeweter (red.) Jakość i ocena tłumaczenia, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 1. Bartłomiejczyk, M., Fira, J. i Zimoch, K. 2010. Autokarem po Europie. Ilustrowany poradnik dla kierowców, Grupa Image, Warszawa.
 2. Bartłomiejczyk, M. 2010. Effects of short intensive practice on interpreter trainees’ performance, w D. Gile, G. Hansen, N.K. Pokorn (red.) Why Translation Studies Matters, John Benjamins, Amsterdam.
 3. Bartłomiejczyk, M. 2012a. O kierowcach płci żeńskiej: próby zapełnienia luki leksykalnej. Poradnik Językowy 3/2012.
 4. Bartłomiejczyk, Magdalena. 2012b. Theory of interpreting, w C.A. Chapelle (red.) Encyclopedia of Applied Linguistics, Wiley-Blackwell, Oxford.
 5. Bartłomiejczyk, M. 2012c. Bezstronność tłumacza konferencyjnego – fakt czy fikcja?, w P. Janikowski (red.) Tłumaczenie ustne – teoria, praktyka, dydaktyka 2, Wydawnictwo WSL, Częstochowa.
 6. Bartłomiejczyk, M. 2012d. O języku kierowców autokarów. Socjolingwistyka 26.
 7. Bartłomiejczyk, M. 2013. Text and image in traffic signs. Linguistica Silesiana 34.
 8. Way, C., Vandepitte, S., Meylaerts, R. & Bartłomiejczyk, M. (red.) 2013. Tracks and Treks in Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam.
 9. Bartłomiejczyk, M. 2014a. Kobieta w wojsku – „żołnierz” czy „żołnierka”?, Poradnik Językowy 2014/5.
 1. Bartłomiejczyk, 2014b. Review of ‘Interpretation: techniques and exercises’, 2nd edition, by James Nolan. The Interpreter and Translator Trainer 8(3).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2015a. Review of ‘Research Methodologies in Translation Studies’, by Gabriela Saldanha and Sharon O’Brien. The Interpreter and Translator Trainer 9(1).
 1. Bartłomiejczyk, M. 2015b. Directionality. W: F. Pöchhacker (red.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies, Routledge, Londyn i Nowy Jork.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2015c. Wprowadzenie tłumaczenia symultanicznego. W: A. Chmiel i P. Janikowski Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
 1. Bartłomiejczyk, M. 2016. Face Threats in Interpreting: A Pragmatic Study of Plenary Debates in the European Parliament, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 2. Bartłomiejczyk, M. 2017. The interpreter's visibility in the European Parliament. Interpreting 19(2).
 3. Bartłomiejczyk, M. 2019. Pragmatic equivalence as a challenge for interpreters of political discourse. Linguistica Silesiana 40.
 4. Bartłomiejczyk, M. 2020. Parliamentary impoliteness and the interpreter's gender. Pragmatics.