Polski | Home | Registration | Program | Venue | Practical Information | Contact

 

Institute of English

ogłasza

 

 

CYRKULARZ (w pdf)

“INTERDISCIPLINARY ENCOUNTERS: DIMENSIONS OF INTERPRETING STUDIES” 
Międzynarodowa konferencja organizowana przez
Instytut Języka Angielskiego

  
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec (Poland)
15-16  października 2015

Zakład Translatoryki Instytutu Języka Angielskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies, której tematem przewodnim jest interdyscyplinarny charakter przekładu ustnego. Wieloaspektowe spojrzenie na przekład ustny wydaje się być niezwykle istotne, gdyż daje m.in. możliwość analizy zjawisk i procesów zachodzących podczas aktu tłumaczenia, zrozumienia i zdefiniowania ról tłumacza czy też może być próbą określenia miejsca przekładu ustnego w obecnym świecie, w którym wielokulturowość oraz wielojęzyczność wydają się być stałymi elementami.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów dla teoretyków, badaczy i dydaktyków przekładu ustnego, tłumaczy oraz doktorantów, którzy wykazują interdyscyplinarne podejście do poruszanych przez siebie problemów badawczych, a także prezentacja wyników prowadzonych badań. Lista proponowanych tematów prezentacji obejmuje następujące zagadnienia, chociaż nie będzie się do nich ograniczać:


przekład konferencyjny
przekład ustny środowiskowy/ przekład ustny dla instytucji publicznych
przekład języka migowego
przekład ustny a językoznawstwo
przekład ustny a socjologia
przekład ustny a psychologia
przekład ustny a antropologia
przekład ustny a prawo
przekład ustny a językoznawstwo kryminalistyczne
przekład ustny a neurolingwistyka
przekład ustny a kulturoznawstwo
przekład ustny a studia nad komunikacją
szkolenie tłumaczy ustnych


Następujący wykładowcy plenarni zgodzili się wygłosić swoje wykłady podczas konferencji:

Prof. Carmen Valero Garcés, Universidad de Alcalá
Prof. Ingrid Kurz, Universität Wien
Prof. Robert G. Lee, University of Central Lancashire
Prof. dr hab. Łukasz Bogucki, Uniwersytet Łódzki


Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 października 2015, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym
Instytutów Neofilologicznych, Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, przy
ul. Grota Roweckiego 5.


 

 

 

 

Institute of English, University of Silesia, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec, Poland    +48 32 3640 892     Facebook