.

.

.

Home   |   Program    |    Praktyczne informacje  |    Kontakt


 
 II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe
Oblicza męskości

Sosnowiec, 17-18 grudnia 2014

Plakat można pobrać tu. The conference poster can be viewed here.

 

Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego Instytutu Języka Angielskiego zaprasza na drugą edycję Sosnowieckich Spotkań Międzywydziałowych, których głównym celem jest zbliżenie przedstawicieli różnych dziedzin, badających te same zjawiska z różnych perspektyw, oraz stworzenie forum wymiany poglądów przedstawicieli śląskiego środowiska akademickiego. Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum są oblicza męskości.

Przedmiotem debaty będą następujące zagadnienia:

 • społeczne odmiany języka,
 • rejestry językowe,
 • pojęcie męskości w znaczeniu potocznym,
 • pojęcie męskości w znaczeniu obowiązującym w różnych dyscyplinach nauki,
 • komunikację międzykulturową i interkulturową,
 • wzory zachowań wynikające z różnic tożsamości płciowej,
 • autoprezentację,
 • stereotypy płci,
 • społeczną recepcję męskości,
 • męskość jako wartość pozytywną / negatywną,
 • męskość w literaturze,
 • męskość poprzez wieki.

Nasze sympozjum adresowane jest do teoretyków i badaczy z różnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, literaturoznawstwo, psychologia, socjologia, studia nad komunikacją i filozofia. Niemniej jednak, mile widziane będą również studia nad męskością dotyczące innych niż wymienione problemów lub powstałe w ramach innych niż tu wymienione dziedzinach.

 

Referat plenarny zgodziły się wygłosić:

Prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz i Dr Jolanta Klimczak, Instytut Socjologii.

 Sympozjum odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2014, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych, Wydziału Filologicznego, Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, przy ul. Grota Roweckiego 5.

Abstrakty, nie więcej niż 300 słów, (wyłączając bibliografię) proszę przesyłać mailem jako załącznik w formacie Word na adres ewa.jakubowska@us.edu.pl do 15 października 2014. W treści maila proszę umieścić nazwisko autora / nazwiska autorów, nazwę instytutu, wydziału i uczelni, adres mailowy oraz tytuł referatu. Autorzy zostaną zawiadomieni o przyjęciu referatu drogą mailową do 15 listopada 2014.

Informacje na temat Spotkań są dostępne również na stronie: http://ija.us.edu.pl/index.php/aktualnosci-new/28-ssm2014

Podobnie jak w zeszłym roku, planujemy wydanie recenzowanej publikacji składającej się z wybranych artykułów.

Institute of English

 

 

 

Institute of English, University of Silesia, Grota-Roweckiego 5, 41200 Sosnowiec, Poland    +48 32 3640 892